28 February 2015

Fokus på jobbmatchning

Under den gamla regeringens tid infördes aktivitetsrapporter för arbetslösa. Alla arbetslösa skulle rapportera alla sina jobbsökaraktivteter till Arbetsförmedlingen varje månad, arbetsförmedlarna hade i uppdrag att kontakta alla som inte lämnade in sin aktivitetsrapport i tid. Detta ledde till en överdriven kontrollapparat som tog tid och från det som är huvuduppdraget - att se till att lediga jobb tillsätts och att arbetslösa får jobb.
Den gamla regeringen detaljstyrde Arbetsförmedlingen på ett sätt som gjorde att arbetsförmedlarna fick alltför lite utrymme för professionellt arbete och egna bedömningar samtidigt som byråkrati och kontroll av de arbetslösa tog överdrivet stora resuser i anspråk.
Jag och den nuvarande regeringen arbetar istället med att avreglera Arbetsförmedlingen och ge mer utrymme för det som är myndighetens huvuduppdrag.
Självklart skall den som är arbetslös och får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller t ex aktivitetsstöd stå till arbetsmarknadens förfogande och kunna visa att man gör det. Det handlar t ex om att söka lediga jobb, delta i aktiviteter som rustar för arbetsmarknaden och komma till avtalade möten. Men det finns ingen anledning att driva denna kontroll till absurdum eller tvinga arbetslösa att söka jobb som hen inte har en chans att få.
Arbetsförmedlingens ledning arbetar nu med att minska de krångliga reglerna och förenkla för de arbetssökande och för arbetsförmedlarna för att frigöra tid för fler och bättre kontakter med arbetsgivare och arbetslösa. Detta rapporteras om i en artikel i Dagens Nyheter. I fortsättningen skall inte alla arbetslösa behöva göra aktivitetsrapporter. Det tycker jag är bra.
Reglerna har också ändrats när det gäller sanktioner för den som inte uppfyller kraven för att visa att man står till arbetsmarknadens förfogande. Tidigare skulle AF besluta att helt stänga av den arbetslöse från ersättning om hen av någon anledning inte gjort det som förväntats. Detta anser jag vara orimligt stränga regler, det tyckte många andra också och därför var det lite si och så med efterlevnaden av reglerna. De nya reglerna innebär istället att det finns stegvisa sanktioner där det första steget är en varning och sedan kan man bli avstängd från ersättning t ex en dag osv. För den som har rätt till a-kassa ändrades dessa regler av den gamla regeringen, något som vi socialdemokrater stödde, och nu ändras det även för dem som har annan ersättning.