30 June 2014

Svantessons facit: en utredning!

Elisabeth Svantesson har varit arbetsmarknadsminister i snart ett år i en tid då arbetslösheten är 8 %, ungdomsarbetslösheten så hög att Sverige får EU-bidrag för att bekämpa den och nästan 35 000 personer befinner sig i Fas 3. Hon har under detta år inte lagt en enda proposition till riksdagen med förslag om hur arbetslösheten ska bekämpas. Idag kommer hon så med ett nytt förslag – en utredning. Bilden av en regering som abdikerat från arbetslöshetsbekämpningen kan knappast bli tydligare.
Regeringen föreslår nu i en debattartikel något man kallar ”matchningsanställning”. Det beskrivs som en ny anställningsform men verkar snarare vara en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd för långtidsarbetslösa. Uppenbarligen har även regeringen nu insett att Fas 3 är ett misslyckande som inte leder till jobb och söker efter alternativ. Efter fem år med Fas 3, kantat av skandaler och oseriösa aktörer, har man kanske äntligen kommit till samma insikt som den minister som införde åtgärden – Fas 3 är ett misslyckande.
Arbetsmarknadsministern beskriver ”matchningsanställning” som en anställning som skall erbjudas långtidsarbetslösa. Att människor i Fas 3 skall erbjudas anställning, riktigt jobb och avtalsenlig lön har vi socialdemokrater krävt länge. Om regeringen verkligen är beredd att överge ”pysselsättningen” i Fas 3 till förmån för riktiga anställningar med avtalsenlig lön så vore det välkommet, men det framgår inte av debattartikeln.
Anders Lago, socialdemokrat och tidigare kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, skall utreda ”matchningsanställningarna”. I Södertälje genomförde man, på Anders Lagos initiativ, Telge Tillväxt som är en form av bemanningsanställning som hjälper ungdomar ut på arbetsmarknaden. Det har varit och är ett framgångsrikt arbete som bör få spridning till fler områden.
Regeringen vill upphandla matchningsaktörer för att genomföra sina tänkta ”matchningsanställningar”. Det är nu jag blir orolig på allvar. Regeringens tidigare upphandlingar av jobbcoacher, Fas3-anordnare och etableringslotsar har i en förfärande omfattning lett till att oseriösa aktörer kunnat kamma hem stora summor av skattebetalarnas pengar medan människor i en utsatt position blivit förnedrade eller utan hjälp. Nu senast har Riksrevisionen riktat skarp kritik mot lots-systemet. Vad säger att en ny upphandling av ”matchningsaktörer” inte kommer att leda till att skattemedel slösas på oseriösa aktörer istället för att användas aktivt för de arbetslösa?
Det är omöjligt att idag veta vad regeringens förslag om ”matchningsanställningar” kommer att innebära. Men en sak vet vi: arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantessons facit när det gäller förslag för att bekämpa arbetslösheten är noll (0) propositioner och en (1) utredning som kanske hinner tillsättas före valet.
Sverige kan bättre. Vi socialdemokrater kommer redan i höst att lägga skarpa förslag som på allvar bekämpar arbetslösheten och förbättrar matchningen på arbetsmarknaden. Om väljarna vill.

1 comment:

  1. One of our customer's IT departments came to us with the Windows application event log bloated with errors from EPiServiceIndexingService. The only information available was this:Cdon rabattkod

    ReplyDelete