27 February 2014

Siffertrixande

Arbetsförmedlare vittnar nu om hur deras Arbetsförmedlingskontor i många år har fuskat med statistiken. Arbetslösa har raderats från statistiken och istället falskeligen rapporterats som om de fått jobb. Uppgifterna som redovisas av SvT är uppseendeväckande. Konsekvenserna är allvarliga i flera avseenden:
·         Individer har gått miste om möjlighet till studier och subventionerad anställning eftersom de blivit avregistrerade som arbetslösa. Det har med stor sannolikhet lett till att deras faktiska tid i arbetslöshet har förlängts.
·         Statistiken och resultaten av regeringens arbetsmarknadspolitik förskönas på ett sätt som inte stämmer med verkligheten. Om fusket enbart gäller ett kontor är skadan begränsad, men om detta trixande med statistiken är vanligt förekommande så betyder det att man inte alls kan lita på myndighetens statistik.
·         Arbetsförmedlarna som tvingas medverka till detta blir av naturliga skäl desillusionerade och avprofessionaliserade. Vem vill lura sina klienter för att hyfsa statistiken så att chefen blir nöjd? Det måste vara en oerhört obehaglig arbetssituation för de anställda.
·         Förtroendet för myndigheten, som redan är längst ned i botten, kommer knappast att stärkas.  
Regeringens arbetsmarknadspolitik har havererat. Arbetslösheten är mycket högre än när regeringen tillträdde, matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Trots att vi idag har lika höga vakanstal (mått på antal lediga jobb) som år 2007 så är arbetslösheten 2 procentenheter högre, vilket visas av Beveridgekurvan nedan:

 De anställda på Arbetsförmedlingen är hårt pressade – dagens uppgifter visar ju att vissa upplever sig så hårt pressade att de trixar med statistiken – och får inte använda sitt professionella kunnande. Förtroendet för Arbetsförmedlingen, vars uppgift är att verkställa regeringens arbetsmarknadspolitik,  är kört i botten. Arbetsförmedlingens nya generaldirektör som skall presenteras idag har mycket att ta itu med. Men utan en ny arbetsmarknadspolitik blir det svårt att lyckas.

No comments:

Post a Comment