03 August 2013

Inställda klassresor

Det är rekordmånga som vill studera på universitet och högskolor i höst. Just nu få de besked om de kommit in eller inte. Rekordmånga kommer tyvärr att få ett negativt besked. För trots att det är fler än någonsin som söker till högre utbildning så har regeringen valt att minska antalet utbildningsplatser. Rekordmånga sökande till färre platser alltså. Det är verkligen en bakvänd politik.
Det är dubbelfel av regeringen. Många av de unga som skulle vilja gå en utbildning men som inte kommer in riskerar att hamna i arbetslöshet tillsammans med de många ungdomar som redan idag är arbetslösa. Det är sorgligt att många unga som vill satsa på sin framtid och skaffa sig en bättre ställning på en kärv arbetsmarknad genom utbildning inte kan göra det. Samtidigt råder brist och/eller stark efterfrågan inom många yrkesområden där det borde utbildas många fler som t ex ingenjörer, sjuksköterskor, förskollärare. Regeringens neddragningar riskerar att förvärra matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden.
Regeringen säger nej till utbildningslinjen av ideologiska skäl, trots att den förda politiken är dålig för Sveriges konkurrenskraft. Fredrik Reinfeldt fokus är fler lågkvalificerade låglönejobb och Anders Borg ser det som viktigast att pressa ned lägstalönerna på arbetsmarknaden. Därför väljer de att skära ned på utbildningen. Det är en politik som på sikt är förödande för Sverige och som just nu gör att många unga som jublade när de tog studenten i våras nu blir besvikna när de tar emot sitt antagningsbesked.

Per Eriksson, rektor för Lunds Universitet, skrev för ett par veckor sedan en mycket bra debattartikel om detta i Sydsvenskan där han skarpt kritiserade att regeringens politik leder till att kvalificerade studenter utestängs från viktiga utbildningar. ”Regeringen har dragit ner på antalet utbildningsplatser och satsar på en elitistisk inriktning för universiteten. Andra länder bygger ut den högre utbildningen. Det försvagar Sveriges position och konkurrenskraft.”
Sverige har, inte minst tack vare den stora satsning på Kunskapslyftet och utbyggnad av den högre utbildningen som den tidigare socialdemokratiska regeringen genomförde, haft en hög utbildningsnivå i befolkningen. Men nu sjunker den i jämförelse med andra länder. Medan andra länder satsar på att bygga ut den högre utbildningen väljer Reinfeldts regering den motsatta vägen. Det har gjort att Sverige på bara tio års tid har tappat rejält i jämförelse med andra länder och prognosen är att vi kommer att ligga under genomsnittet i OECD när det gäller andelen högskoleutbildade i befolkningen.
Samtidigt ökar den social snedrekryteringen till högre studier. Det blir alltså allt vanligare att ungdomar med högutbildade föräldrar läser vidare och allt mer ovanligt att unga ur arbetarklassen gör det. Denna klyfta kommer med all sannolikhet att fortsätta att växa i och med att regeringen nu har gjort om gymnasieskolan så att yrkesutbildningarna inte längre ger behörighet att studera vidare. En undersköterska blir nu inte behörig att söka sjuksköterskeutbildningen, en barnskötare blir inte behörig att söka till förskollärarutbildningen. Sverige håller på att bli ett land där klassresorna ställs in. Det är bedrövligt.
Vi socialdemokrater har lagt förslag om breda satsningar på utbildning, kvalitetshöjning i skolan, stor satsning på vuxenutbildning,yrkesvux och yrkehögskola liksom en utbyggnad av högskolor och universitet. Magdalena Andersson presenterade en del av detta i en debattartikel i SvD i våras. Det finns en mycket tydlig kontrast mellan den konsekventa socialdemokratiska utbildningslinjen och regeringen låglönelinje.
Rektorn för Lunds Universitet, Per Eriksson, sammanfattar sin kritik: ”Regeringens politik är för mig obegriplig och måste snarast omprövas.” Det är bara att hålla med.

2 comments:

  1. En medveten politik som genomförs av sittande regering. Man vill ha "Übermensch und Untermensch".

    ReplyDelete
  2. The Casino at William Hill, London - MapyRO
    The 안산 출장안마 Casino at William Hill in 청주 출장안마 London is a casino near 전라남도 출장마사지 me. 평택 출장마사지 Located in London, this casino is 여주 출장마사지 connected with the Tower of London, in an industrial

    ReplyDelete