01 June 2013

Stockholm Marathon och poliskostnader

Idag gick Stockholms Marathon genom Stockholm. Löparna sprang förbi just utanför mitt fönster. Närmare 20 000 tappra, duktiga löpare kämpade sig fram och tog sig runt hela banan. Respekt!
För en månad sedan drabbades Boston Marathon av ett fruktansvärt bombdåd med förödande konsekvenser. Dessbättre hände ingen ovälkommet i samband med dagens lopp. Men om det hade varit en förhöjd säkerhetsrisk, vem skulle ha betalat för den? Ett marathonlopp i centrala Stockholm kräver, även utan hotbild, betydande polisinsatser för att fungera. Ska de arrangerande löparklubbarna Hässelby FK och Spårvägens FK i så fall betala notan? För mig är svaret självklart: vi har alla redan gemensamt betalat för polisens arbete via skattsedeln och de som ordnar stora idrottsevenemang med mycket publik som kräver polisinsatser skall inte behöva betala för dessa insatser en gång till. Men så tycker inte regeringens utredare.
Enmansutredaren Bo Svensson föreslår istället att den som anordnar ett idrottsevenemang skall betala hälften av kostnaderna för de polisinsatser som kan krävas när många människor är samlade, för att skapa incitament för de arrangerande klubbarna att jobba för säkra och trygga arrangemang. Men bara om det är en förening som bildat ett IdrottsAB, inte annars. Utredningens argument håller inte.
Stockholm Maraton anordnas av två ideella föreningar som gemensamt äger StockholmMarathon/Tjejmilen AB som omsätter ca 40 miljoner kr. Eftersom de ideella föreningarna står som arrangörer skickas ingen räkning från Stockholmspolisen för de polisinsatser som krävs för arrangemanget. När AIK tar emot IFK Göteborg på Friends arena anser polisen att det behövs polisinsatser för att klara säkerheten och notan skickas sedan till AIK Fotboll AB där den ideella fotbollsföreningen, som bedriver fotboll för drygt 1 200 killar och tjejer, är majoritetsägare. När AIK istället åker till Göteborg för att möta IFK på Ullevi krävs ungefär lika stor polisinsats, men då skall ingen räkning skickas till den arrangerande klubben eftersom IFK Göteborg är en ideell förening. Argumentet att AIK skall betala för att skapa incitament för att jobba med säkerheten vid sin match faller på sin egen orimlighet, när konsekvensen blir att utredaren anser att IFK Göteborg däremot inte behöver incitament för att jobba med säkerheten. Alla klubbar måste skapa intäkter i samband med matcherna. Matcherna är en viktig inkomstkälla, som är nödvändig för att kunna bedriva fotbollsverksamhet. Att använda detta ”vinstintresse” som skäl för att skicka polisnotor på upp mot en miljon kr per match är att strypa intäkterna till idrottsverksamheten. Regeringens nationella samordnare mot idrottsrelaterad brottslighet föreslog i utredningen ”Mindre våld för pengarna” att idrottsevenemang skall behandlas lika oavsett om föreningen bildat ett IdrottsAB eller ej, och att staten skall stå för polisens kostnader. Jag menar att en sådan likabehandling är det enda rimliga.
Alla fotbollsklubbar som har stor publik på sina matcher lägger idag ned omfattande arbete och stora summor pengar på säkerheten. Jag kan försäkra Bo Svensson om att alla redan idag har mycket starka incitament, både moralisk och ekonomiskt, för att skapa säkra arrangemang som blir positiva idrottsfester för en stor publik. Det omfattande arbete som man lägger ner har också resulterat i tryggare arrangemang och bättre säkerhet.
Utredningens förslag berör främst fotboll och ishockey, och de flesta IdrottsAB finns i Stockholmsområdet. Utredaren Bo Svensson varnar själv för att för att poliskostnaderna skulle kunna knäcka de berörda Stockholmsklubbarna: ”Det finns en inte försumbar risk för att Stockholmsområdet på längre sikt står helt utan fotbolls- och ishockeylag i Allsvenskan och Elitserien. Idrottsaktiebolagen är först och främst ett Stockholmsproblem.” Det är alltså väldigt mycket som står på spel. Jag kan inte förstå argumentet, varför just Stockholmsfotbollen skall drabbas av kostnader för många miljoner per säsong. A-lagens framgångar ger både intäkter och inspiration till barn- och ungdomsidrotten. Det vore förödande om Stockholmsområdet inom några år står helt utan lag i Allsvenskan och Elitserien.
Klubbarna har idag ett stort ansvar för att arbeta mot de våldsyttringar och annat olämpligt beteende som kan förekomma inne på arenorna. Det är ett ansvar som klubbarna ska ha, och det är självklart att det också kostar pengar och kräver omfattande arbetsinsatser. Men det är inte rimligt att idrottsklubbarna skall ansvara för de polisinsatser som krävs för att se till att svenska medborgare kan leva i en trygg miljö på gator och torg eller i tunnelbanan. Klubbarna har ansvar för säkerhet och trygghet i samband med matcher och andra idrottsevenemang. Staten har ansvar för polisens verksamhet, och polisens verksamhet finansieras gemensamt via skatten. Det är i alla fall så det borde vara.

No comments:

Post a Comment