16 May 2013

Ge arbetslösa unga stöd från första dagen!

Ungdomsarbetslösheten är mycket hög och ett allvarligt samhällsproblem. Arbetslöshetsstatistiken för unga har nu bitit sig fast kring 25 % och det är mycket högre än i andra jämförbara länder. De unga som inte kommer in på arbetsmarknaden riskerar att tappa framtidstron och tilltron till den egna förmågan. Regeringen har infört regler som gör att ungdomar i allmänhet måste vänta i tre månader innan de kan få någon hjälp ifrån Arbetsförmedlingen. Detta aktivitetsförbud har kritiserats hårt av oss socialdemokrater. Arbetslöshet är som betong, först är den lös och formbar men efter en tid stelnar den och blir oerhört mycket svårare att rubba. Därför är det så viktigt att kunna få hjälp och stöd direkt. Regeringen brukar slå ifrån sig och påstå att ungdomar inte alls behöver vänta, men det påståendet stämmer dåligt med verkligheten.
Nyligen har Riksrevisionen granskat Arbetsförmedlingens stöd till unga och granskning visar att huvuddelen av Arbetsförmedlingens insatser sker först när en ungdom varit arbetslös i 3–4 månader. I rapporten skriver man att Arbetsförmedlingens insatser idag är mer inriktade på att hantera stora volymer av arbetssökande ungdomar – som själva förutsätts vara aktiva inom ramen för de insatser som förmedlingen erbjuder – och mindre på individuellt anpassade insatser för att åstadkomma en konkret matchning mot arbetsgivare. Riksrevisionen påminner också om att det under den socialdemokratiska regeringen infördes en regel om att alla unga arbetslösa skall få en individuell handlingsplan hos Af inom en månad, men att det idag inte alls fungerar på det sättet.
Rapporten visar att det bristande stödet leder till att ungdomarna inte kan vara tillräckligt aktiva med att söka arbete eller delta i planerade aktiviteter. Arbetsförmedlingen prioriterar inte att ge tips om arbete eller praktik. Det är allvarligt eftersom det med all sannolikhet leder till att ungdomsarbetslösheten blir mycket högre än den annars skulle bli.
Riksrevisorn Gudrun Antemar, som ansvarat för granskningen, uttrycker det såhär:
  Ungdomar vill i första hand få hjälp med att få in en fot på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bör utveckla sitt individuella stöd och ge konkreta kontakter med arbetsgivare till varje arbetslös ungdom redan i ett tidigt skede av arbetslösheten.
Men det är just denna hjälp man inte får. 75 % av arbetsförmedlarna anser att tiden inte räcker till för de arbetsgivarkontakter de skulle behöva ha.
Riksrevisionens rekommendation är att regeringen ska analysera om regelverket hindrar att arbetssökande ungdomar får tidiga och individuellt anpassade insatser och matchning mot praktik eller arbete. Arbetsförmedlingen rekommenderas att utveckla sitt metodstöd och organisera det lokala arbetet för att underlätta arbetsförmedlarnas möjlighet att tidigt göra en individuell bedömning och att aktivt matcha ungdomar mot arbetsgivare.
Det är bara att hålla med. Ge arbetslösa unga stöd från första dagen!

1 comment:

  1. Tack för ett bra inlägg Ylva! Jag är själv aktivt arbetssökande just nu och har haft det riktigt kämpigt med att få respons på ett stort antal skickade ansökningar. Jag tänkte passa på att tipsa tillbaka också, med förhoppning om att kanske hjälpa någon annan – jag gick nyligen på en riktigt bra föreläsning om “smartare karriärbyggande och jobbsökande” på Career Days i Göteborg och lyssnade på Peter Helin från www.careerbuilder.se som pratade om hur man kan skapa sig ett försprång som jobbsökare och söka smartare i varje del av jobbsökandet. Om ni som läser denna blogg får tillfälle att lyssna på honom så kan jag varmt rekommendera detta, det gav mig ny motivation, energi och inspiration att fortsätta jakten på ett jobb!

    ReplyDelete