19 March 2013

Inställda möten i arbetsmarknadsutskottet

Arbetslösheten är skyhög, nu över åtta procent. Ungdomsarbetslösheten var i förra månaden över 25 procent. Den helt misslyckade återvändsgränden Fas 3 växer varje dag och nu är mer än 34 000 personer fast i den åtgärden. Rekryteringsgapet på arbetsmarknaden visas av att Svenskt Näringsliv uppger att var femte rekrytering misslyckas för att man inte får tag i personer med rätt kompetens för de lediga jobben. Både Riksbanken och Konjunkturinstitutet anser att den svenska arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Det saknas alltså inte allvarliga problem att ta itu med inom arbetsmarknadspolitiken. Ändå finns det inga förslag att behandla i riksdagens arbetsmarknadsutskott.
Bara i år har utskottet ställt in sex av tretton sammanträden på grund av att det saknas propositioner och förslag från regeringen att behandla. Det är en mycket ovanlig situation. Normalt sammanträder riksdagens utskott två gånger i veckan.
Idag när arbetsmarknadsutskottet sammanträdde (för att behandla en subsidiaritetsprövning av ett EU-förslag) tog vi socialdemokrater, tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet, upp denna kritik och begärde att arbetsmarknadsministern skall kallas till utskottet för att redogöra för vad regeringen tänker göra för att bekämpa arbetslösheten. Förslaget gick igenom.
Det är självklart inget egenvärde med fler sammanträden i Riksdagen men idag drabbas de arbetslösa, de rekryterande företagen och hela Sveriges ekonomi av att regeringen vägrar ta nya initiativ och ändra sin politik.
De förslag jag skulle vilja se:
 • Arbetslösa skall ha rätt till stöd från Arbetsförmedlingen från första dagen, inte behöva vänta till de blivit långtidsarbetslösa.
 • Utbildningskontrakt för arbetslösa unga som skall leda till att ge alla nödvändig gymnasiekompetens.
 • Satsa mycket mer på utbildning – både reguljär utbildning och arbetsmarknadsutbildning – för att de arbetslösa skall kunna ta de lediga jobben.
 • Lita på professionella arbetsförmedlare och tillåt att resurserna används mer flexibelt och anpassat utifrån individens behov.
 • Lös upp det strikta regelverket som gör att Arbetsförmedlingen skickar tillbaks flera miljarder kr till regeringen varje år.
 • Arbetsförmedlingen skall samarbeta med både arbetsgivare, kommuner och andra aktörer på arbetsmarknaden på ett konstruktivt sätt.
 • Investera för fler jobb genom infrastruktur, bostadsbyggande och klimatomställning.
 • Aktiv näringspolitik för att våra kunskapsintensiva företag skall kunna konkurrera på en global marknad.
 • Förbättrad arbetslöshetsförsäkring som ger ekonomisk trygghet för individer medan man söker nytt jobb.

1 comment:

 1. Javisst de har ju fullt upp att kasta stenar på de som uppbär försörjningsstöd, sjuka & döende utkastade från Försäkringskassa osv. allt för att få media och medborgare hålla fokus på annat än krav på dem själva..

  ReplyDelete