11 February 2013

Löneskillnader ökar när man bildar familj

Kvinnor har väsentligt lägre inkomster än män. Kvinnor i vårt land har idag i genomsnitt bara 75 % av den inkomst som männen har. Under ett arbetsliv blir skillnaden hisnande 3,6 miljoner kr! 3,6 miljoner kr representerar enormt stor makt och många möjligheter.
Inkomstskillnaderna har flera orsaker och måste därför angripas med ett systematiskt, uthålligt och modigt arbete. Något viktigt händer med mannens och kvinnans inkomster när de bildar familj. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har nyligen undersökt detta och presenterat en rapport. Myndigheten konstaterar att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har varit oförändrad de senaste 30 åren trots att kvinnor har högre utbildning. Rapporten visar att det första barnet har en avgörande roll för hur inkomst och lön utvecklas. Femton år efter det första barnet har inkomstskillnaderna mellan pappan och mamman i genomsnitt ökat med 35 procentenheter jämfört med innan de fick barn!
Intressanta diagram finns på sid 11 som du kan se i rapporten. Där syns också att kvinnors lön påverkas och efter 15 år har löneskillnaderna ökat med 10 procentenheter.
Inkomstskillnaderna blir störst bland föräldrar där mamman skulle ha haft en sämre inkomst- och löneutveckling än pappan även utan barn. En av rapportförfattarna, Erica Lindahl, säger:
-          Vi ser att den förälder som förväntas tjäna mindre pengar tar ett större familjeansvar. Det leder till ett lägre engagemang i arbetslivet, vilket försämrar inkomsten ännu mer.
När föräldrarna skall besluta om hur föräldraledigheten skall fördelas eller vem som skall vara hemma och vabba påverkas de inte bara av lönenivån utan även av reglerna på arbetsmarknaden. 2001 förändrades Lagen om anställningsskydd (LAS) så att företag med max tio anställda får undanta två anställda från turordningsreglerna vid uppsägning. IFAU har undersökt effekterna och uppskattar att denna försämring av anställningstryggheten har inneburit att uttaget av föräldrapenning minskar med 11 % per år och uttaget av vab-dagar minskar med 6 % bland anställda i små företag. Rapportförfattaren Martin Olsson säger att han ser vissa tendenser till att föräldrarna omfördelar sin tid så att den andra föräldern med bättre anställningsskydd är hemma istället för den förälder som arbetar i småföretag.
Det är fantastiskt roligt att få barn och bilda familj, men det har alltid varit en utmaning att kombinera familjeansvar med ett framgångsrikt arbetsliv och det är kvinnor som har dragit kortaste strået när det gäller framgång i arbetslivet. Vi är med rätta stolta över vår generösa föräldraförsäkring men det är för mig mycket tydligt att vi inte alls kan vara nöjda. Varje ytterligare månad som knyts till respektive förälder, som steg på vägen mot en individualiserad försäkring, får effekt på löneskillnader och möjligheter till framgång i arbetslivet.

1 comment:

  1. http://www.dn.se/nyheter/politik/kvinnor-hindrar-pappaledighet

    Det tror jag är sant.

    ReplyDelete