23 January 2013

Jobb-trafficking

Regeringen måste ändra lagstiftningen för att sätta stopp för detta skamlösa utnyttjande av människor! SvT:s Uppdrag granskning har ikväll rapporterat om hur gästarbetare från Kamerun har utnyttjats under slavliknande förhållanden för tufft skogsarbete. Detta är möjligt eftersom regeringens regler gör det väldigt lätt att utnyttja människor som inte har möjlighet att hävda sina rättigheter.
För att Migrationsverket ska bevilja uppehållstillstånd för arbete i Sverige ska en rad villkor uppfyllas och företaget som erbjuder jobb måste följa svenska kollektivavtal. I ansökan uppger därför arbetsgivaren lön enligt kollektivavtal. I det aktuella fallet hade arbetsgivaren angett att männen från Kamerun skulle få 18 500 kr i månaden plus traktamente. Men när väl arbetstillståndet var beviljat av Migrationsverket så ändrades avtalet till mindre än en tredjedel. Det är möjligt att göra eftersom det avtal som ligger till grund för myndighetens beslut inte är rättsligt bindande.
Det är nu hög tid att skärpa både lagstiftningen och kontrollen för att sätta stopp för detta. Regeringen måste svara på varför man inte vill genomföra våra krav:
  • Det avtal som ligger till grund för Migrationsverkets beslut om arbetstillstånd måste göras rättsligt bindande som miniminivå.
  • Arbetsgivare som ansöker om att ta hit gästarbetare måste vandelsprövas så att man kan stoppa kända fuskare, skattesmitare och de som tidigare brutit mot reglerna från att lura hit nya människor.
  • Migrationsverket måste få i uppdrag att kontrollera att de villkor som uppgetts verkligen följs och att människors arbetsvillkor är anständiga.
  • Kännbara sanktionsavgifter för arbetsgivare som bryter som reglerna måste införas. Det är arbetsgivaren som skall straffas, inte den lurade anställde.
Arbetskraftsinvandring fyller viktiga behov på arbetsmarknaden men får inte användas för att dumpa villkoren och utnyttja människor till undermåliga villkor. Dagens regler gör det enkelt för de oseriösa företag som utnyttja fattiga människor genom jobb-trafficking. Detta måste få ett stopp!
Seriösa företag som ger kollektivavtalsenliga villkor skall också fortsättningsvis enkelt kunna få beslut om arbetstillstånd. De skärpningar vi föreslår drabbar inte dem utan de oseriösa skojarföretag som måste stoppas.
Det är regeringens vägran att agera som gör att människors som skuldsatt sig och lurats att resa över halva jorden utnyttjas under slavliknande villkor i våra skogar och på restauranger. Regeringen måste agera. Nu.

21 January 2013

Förväntningar på feministisk minister

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni meddelade i morse att hon lämnar sitt uppdrag. I sitt sista debattinlägg som jämställdhetsminister beskrev Sabuni Sverige som världens mest jämställda land. Så var det när den nuvarande regeringen tog över, men så är det inte längre. I World Economic Forums respekterade jämställdhetsranking har Sverige sedan 2006 fallit från första till fjärde plats. När SCB i höstas presenterade den aktuella jämställdhetsstatistiken var deras rubrik ”Jämställdheten trampar vatten”.
Huvudorsaken är regeringens lama, för att inte säga obefintliga, jämställdhetsarbete. Passiviteten har gått så långt att DN anklagat Sabuni för att vara en ”minister utan politik”. Nu utses Maria Arnholm till ny jämställdhetsminister. Jag gratulerar Maria till utnämningen och hoppas att hon, som feminist, skall ge ny energi till jämställdhetspolitiken. Jag hoppas att hon inom kort skall svara på vad hon vill göra för jämställdheten inom tre viktig områden:
* Jämställda löner. En kvinna i Sverige tjänar i genomsnitt 19 700 kr i månaden på sitt arbete. En man tjänar i genomsnitt 26 900 kr. Det skiljer alltså 7 200 kr varje månad mellan hans och hennes lön. Det är mycket pengar. Under livet blir skillnaden 3,6 miljoner kr. 3,6 miljoner kr innebär stor skillnad i makt och möjligheter. Är Maria Arnholm beredd att satsa resurser för höjd kvalitet och satsning på duktig personal inom välfärden, lönekartläggningar varje år och att heltid blir norm på hela arbetsmarknaden?
* Jämställt föräldraskap. Enligt TCO:s pappa-index ökar pappornas del av föräldraförsäkringen mycket långsamt. Om inget görs kommer inte ens dagens nyfödda flickebarn att kunna se fram emot ett delat ansvar för föräldraledigheten och föräldraansvaret. Regeringens bonus har haft marginell positiv effekt medan vårdnadsbidraget är en tydlig kvinnofälla. Är Maria Arnholm beredd att knyta ytterligare en månad till var och en av föräldrarna och avskaffa vårdnadsbidraget?
*Jämställda karriärmöjligheter. Kvinnor som gör karriär slår förr eller senare i glastaket – hit men inte längre. Det finns i näringslivet och i samhället, men även i politiken. I många år toppade Anders vd-toppen i det så kallade Anders-indexet. I år har Johan seglat upp på första plats. Det är alltså vanligare bland börs-vd:ar att heta Anders eller Johan än att vara kvinna och vd. Sabuni föreslog i förrgår lagstiftning för att kunna ställa högre krav på jämställdheten i företagens ledningar. Är Maria Arnholm beredd att genomföra dessa förslag och även diskutera kvotering i bolagsstyrelser?
Det finns väldigt mycket att ta itu med för Maria Arnholm som ny jämställdhetsminister!

11 January 2013

AF:s regler stelare än EU:s

Igår besökte jag Trollhättan. Trollhättan är hårt drabbat av Saab-konkursen och arbetslösheten är dubbelt så hög som i riket – 16 % och ungdomsarbetslösheten hela 32 %. Trots en tuff verklighet så finns det framtidstro, energi och optimism. Och mycket gå åt rätt håll tack vare gemensamt arbete och ambitiösa insatser från kommunen.
Jag träffade igår OMF-gruppen som är de som jobbar med omställning för Trollhättan i samband med Saab-konkursen. Gruppen består av representanter från Arbetsförmedlingen, kommunens näringlivsenhet, IFMetall, Unionen, Lärcentrum, Högskolan och kanske någon mer som jag har missat. Alla vittnade om hur viktigt det är med samarbete, att man respekterar varandras kompetensområden, att man konstruktivt försöker lösa de problem som uppstår och att man inte slösar tid på onödiga saker. Det var precis vad man kunde vänta sig och ungefär vad som gäller för att samarbete ska fungera oavsett om det gäller omställning på arbetsmarknaden eller något annat. Mer intressant var att Arbetsförmedlingen berättade att ingenting fungerade riktigt bra förrän man fick pengar från EU via Globaliseringsfonden som skall underlätta omställning vid större uppsägningar. Men varför? Hade de inte tillräckligt med resurser innan, via arbetsmarknadsdepartementet. Jodå. Men reglerna för den svenska arbetsmarknadspolitiken är så stela att det inte är möjligt att göra de insatser som krävs för att människor skall få jobb. Chefen för Arbetsförmedlingens enhet Trestad Industri, Niklas Pettersson, uttryckte det såhär: ”Med Af:s regelverk måste vi säga nej till våra kunder 7 gånger av 10. Vi kan inte hjälpa arbetsgivarna att få tag i rätt personal. Det gör att företagen inte kan växa och arbetslösheten består. Det är inte hållbart. Vilken kund kommer tillbaks till en levarantör som säger nej 7 gånger av 10? Vi förlorar det livsnödvändiga samarbetet med arbetsgivarna i regionen. Globaliseringsfonden har varit räddningen, tack vare att EU:s regler tillåter oss att göra egna bedömningar av vad som krävs för att de uppsagda skall komma tillbaks till arbete så har vi lyckats mycket väl. De allra flesta har fått ett nytt jobb.”
Det är naturligtvis mycket glädjande att Trollhättan har fått del Globaliseringsfonden och att man har varit framgångsrik i sitt samarbete med näringslivet och mellan de olika aktörerna. Men det är anmärkningsvärt att den svenska arbetsmarknadspolitiken är så stelbent och hårt reglerad att EU-byråkratin framstår som rena paradiset av frihet och möjligheter!
Det är hög tid att radikalt förändra arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens sätt och möjlighet att jobba:
  • Ge arbetsförmedlarna frihet att utifrån en professionell bedömning sätta in de insatser som man i dialog med den arbetslöse bedömer ge bäst förutsättningar för att leda till arbete.
  • Ge dem som löper risk att bli långtidsarbetslösa rejäla insatser redan från första dagen, inget blir lättare av att man går arbetslös länge.
  • Gör det möjligt att använda även reguljär utbildning inom yrkesvux/komvux, men även i begränsad omfattning yrkeshögskola/högskola/universitet, med samma villkor som arbetsmarknadsutbildningen. Arbetsförmedlingen skall kunna köpa enstaka platser och den arbetslöse studera med bibehållen ersättning och detta är vad som krävs för att få jobb.
  • Gör det möjligt för Arbetsförmedlingen att möta arbetsgivarnas behov av rätt kompetens. Af måste kunna säga ja mycket oftare än nej för att bygga ett bra samarbete med det lokala näringslivet.
  • Utveckla samarbetet med omställningsorganisationerna som t ex Trygghetsrådet TRR och TSL.
  • Bygg ut den reguljära utbildningen rejält. Högskolan Väst i Trollhättan måste nu skära ned på sina utbildningsplatser samtidigt som ungdomsarbetslösheten är 32 % och konjunkturen vänder nedåt allt skarpare. Så ser det ut på många orter. Ge både unga och lite äldre möjlighet att satsa på ny kompetens genom utbildning inom högskola/universitet, yrkeshögskola, komvux, yrkesvux eller folkhögskola.
Det är inte pengarna som är problemet. Arbetsförmedlingen skickar tillbaks många miljarder kronor varje år. Det är den nuvarande politikens inriktning som är problemet.