21 October 2012

Vad är integration?

Statssekreteraren Jasenko Selimovic (fp) hävdar idag på DNDebatt att vi socialdemokrater inte vill diskutera integration. Vi envisas med att prioritera en politik för fler jobb och att bekämpa arbetslösheten med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi satsar stort på utbildning för vuxna för att arbetslösa skall rustas för att kunna ta de lediga jobb som finns. Vi ställer höga krav och gör stora insatser för att höja resultaten i skolan. I vår budget avsätter vi pengar för mycket mindre klasser i de lägre årskurserna, obligatorisk sommarskola för de elever som riskerar att inte nå målen, läxhjälp för alla barn och utbildningskontrakt för arbetslösa unga utan gymnasiekompetens. Vi riktar särskilda resurser till de skolor som har det tuffast, vi har bestämt oss för att ge alla ungdomar jobb senast inom sex månader och vi satsar på att bygga nya lägenheter. Regeringen har istället valt sänkt bolagsskatt som sin viktigaste prioritering i budgeten.
Selimovic gör det ödesdigra misstaget att tro att ”integration” är något helt annat än jobb, bostad och utbildning. Integration handlar om att bli delaktig i samhället. Att dela bördor och frukter, att ha plikter och rättigheter, dela gemenskap och ansvar. Vägen dit går huvudsakligen via utbildning, jobb och bostad. Människor som har sitt ursprung i ett annat land är inte annorlunda än vi som är födda här. Det har inga helt annorlunda behov eller förutsättningar. De är individer och de är olika, precis som alla vi andra. Även om vi aldrig skall blunda för att det förekommer diskriminering så måste man ändå konstatera att vägen till arbete handlar om att ha rätt kompetens för jobbet. Låg utbildningsnivå gör vägen in på den svenska arbetsmarknaden svår. Det gäller oavsett bakgrund vilket den här bilden väl illustrerar:

 
Jag kan förstå att Selimovic hellre vill diskutera ”integration” än regeringens nedskärningar på utbildningsområdet. Men vägen till arbete går via utbildning.
Arbete är vägen till integration. Att kunna försörja sig själv och sin familj genom eget arbete ger självförtroende och möjlighet att styra över sitt eget liv. Kunskaper i svenska språket, relevant yrkeskompetens och en bostad är viktiga förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden.
En näringspolitik för fler jobb och en aktiv arbetsmarknadspolitik för att bekämpa arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste prio. Statsminister Reinfeldt har en annan uppfattning. Enligt honom är arbetslösheten inte ett så stort problem så länge den inte drabbar ”etniska svenska mitt i livet”. Vi har rakt motsatt syn. Vi anser att all arbetslöshet är ett stort samhällsproblem och att arbetslöshet bland invandrare skapar dubbla problem. Det är därför en aktiv jobbpolitik och breda satsningar på utbildning är så viktigt.
Jag är socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson. Jag tar varje dag debatten om arbetslöshet, utbildning och bostad – de viktigaste delarna i integrationspolitiken.

 

No comments:

Post a Comment