13 June 2012

Sommarskola

Det viktigaste vi kan ge våra barn och unga är framtidstro och goda kunskaper. Det finns ett tydligt samband mellan dessa två saker. Den som lyckas väl i skolan har möjlighet att planera för en ljus framtid medan den som tillåts misslyckas lätt tappar sugen och blir på goda grunder pessimistisk inför sina möjligheter till jobb. Resultaten i grundskolan sjunker i vårt land och för femte året i rad är det en lägre andel elever som är behöriga till ett av gymnasieskolans nationella program. Detta är ett av de värsta sveken mot den unga generationen.
 
Andelen elever som våren 2011 hade möjlighet att söka till alla nationella program var 82,5 procent. Andelen elever som hade möjlighet att söka till något av de nationella programmen var 87,7 procent. Det är en försämring jämfört med tidigare år. Det är alltså mer än 12 000 elever som inte är behöriga till något av de nationella programmen på gymnasiet. Det är mycket allvarligt.
Ser man till elevernas hela betyg så är resultaten ännu sämre. Våren 2011 var det bara 77,3 procent av eleverna som uppnådde målen i alla ämnen.


Det måste vara den viktigaste uppgiften för politiken att se till att höja undervisningskvalitén i skolan så att alla unga får chans att utvecklas och rustas inför framtiden. Akuta insatser behövs också för alla dem som riskerar att halka efter i dagens skola.
Idag föreslår vi socialdemokrater därför utökad undervisningstid under några sommarveckor för elever i årskurs 6-9 som inte uppnått målen eller som riskerar att inte uppnå målen för årskurs 9 i behörighetsgivande ämnen. Dessa elever ska ges utökad undervisningstid om upp till 20 dagar under sommaren och skolplikten förlängs således för dessa elever till fler vardagar per läsår.
Sommarskola är ingen ny idé och har varit framgångsrik. Skolverkets utvärdering av sommarskola år 2010 visar på mycket goda resultat. Sex prövningar av tio i årskurs 8 och 9 resulterade i att eleven fick betyg och 38 procent av eleverna i årskurs 9 som gick i sommarskola där prövning erbjöds blev behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Tyvärr har regeringen från och med i år tagit bort statsbidraget till sommarskolor.
Regeringen anser tydligen att det är viktigare med billigare hamburgare än att satsa på mer och bättre undervisning.
Jag tycker egentligen att det är mycket enkelt. Om man vill nå bättre skolresultat och mer kunskaper är det just fler och bättre lärare, mer och bättre undervisning som gör skillnad. Visst ska vi ha prov och betyg i skolan men det är ju inte så att dubbelt så många prov och betyg leder till dubbelt så mycket kunskap. Mer och bättre undervisning med professionella och duktiga lärare kan dock uträtta stordåd.
Vi socialdemokrater prioriterar jobb och kunskap. För alla. Ingen skall lämnas efter.


No comments:

Post a Comment