01 May 2012

Utbildning för ljusare framtid

Arbetet är centralt i många människors liv. Vi känner stolthet över vårt arbete, vi känner gemenskap med våra arbetskamrater och vi känner tillfredställelse när arbetsdagen eller arbetsuppgiften är avklarad. Att inte ha ett jobb och att tvingas till arbetslöshet är en av de allvarligaste riskfaktorerna för att bli sjuk eller för att hamna i depression. Många av oss definierar oss själva genom vårt arbete. När vi träffar en ny bekantskap är en av de första frågorna: vad jobbar du med? Arbetet definierar oss och ger oss tillhörighet. Klasstillhörighet men också andra gemenskaper.
Sverige har länge utmärkts av en framtidsinriktad utbildningspolitik. Svenska elever har tidigare presterat bättre än andra länder. Svenska arbetare har haft en genomsnittligt hög utbildningsnivå och klassresor har varit möjliga för alla tack vare ett progressivt utbildningssystem.
Begåvad men fattig – ge honom lika chans, stod det på en valaffisch från 1948. Det är en gammal affisch men många som ännu inte var födda då känner även idag stark sympati med kravet. Det finns ett starkt stöd för att skolan och utbildningssystemet skall ge alla en chans, oavsett bakgrund. Via utbildning kan individen, men också en hel samhällsklass, skapa sig en ljusare framtid.
Idag håller detta på att ändras i snabb takt. Klassbakgrund slår igenom allt tydligare i utbildningssystemet och de generella kunskapsnivåerna sjunker i skolan. Utvecklingen går just nu åt fel håll i snabb takt. För att vända detta krävs:

  • Höjd kvalitet på undervisningen. Kvalificerat lärande skall ske i skolan under ledning av kunniga pedagoger, inte outsourcas till hemmen. Klasstorlek och undervisningstid spelar roll för resultatet.
  • Professionalisera läraryrket. Lärare skall kunna ägna sig åt lärande och inte drunkna i alla möjliga andra uppgifter. Det skall ställas höga krav på lärare och de skall avlönas därefter.
  • Undvik tidig uppdelning av eleverna. Tidiga val i skolan gör att föräldrarnas ambitionsnivå och elevernas bakgrund får starkt genomslag. En sammanhållen skola utan återvändsgränder ger alla elever samma chans.
  • Motverka segregering. Skolans resultat förbättras om elever från olika samhällsklasser och med olika bakgrund möts i samma skola.
  • Hög ambitionsnivå. På alla nivåer krävs ett målmedvetet arbete för att höja skolresultaten, alla elever skall mötas av höga förväntningar. Sänkt kunskapsnivå på yrkesprogrammen och idén om en ettårig gymnasieutbildning är helt fel väg att gå.
Istället för att sänka priset på ungdomar vill vi höja deras värde. Genom bättre skola och utbildningskontrakt för arbetslösa unga utan gymnasiekompetens skall alla unga få känna stoltheten, gemenskapen och tillfredställelsen av ett eget arbete.
Årets 1 maj paroll är ”Kunskap och arbete bygger Sverige”. Vi vill inte ha ett samhälle där några får chans till utbildning medan andra skall jobba till allt lägre löner i okvalificerade jobb. Vi vill ha ett Sverige där vi genom forskning, utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling gör att svenska företag kan konkurrera i globalt. Det ger jobb och välstånd.


1 comment:

  1. Vi behöver en utbildning som är opolitisk och styrs av forskning. Skolan behöver konsekvensens precis som barnen. Sluta manipulera våra barn.

    ReplyDelete