17 May 2012

Mänskliga rättigheter är också kvinnors rättigheter

Det är dags att sätta ned foten: mänskliga rättigheter måste också vara kvinnors rättigheter. TV-programmet Uppdrag Granskning har avslöjat att en stor majoritet av de besökta imamerna i svenska moskéer uppmanar kvinnor att stå ut med misshandel och att acceptera sex mot sin vilja. Kvinnorna som söker råd får uppmaningen att inte gå till polisen även om de utsätts för våld och att de skall acceptera att mannen tar sig en ytterligare hustru. Detta är fullständigt oacceptabelt! Det är uppenbarligen så att dessa stora och respekterade muslimska församlingar har en dold agenda. Utåt presenteras bilden av att församlingarna respekterar mäns och kvinnors lika värde och att de motarbetar våld och diskriminering. Men Uppdrag Gransknings avslöjande reportage visar en helt annan bild när imamerna ger råd till en kvinna i nöd och beråd. Jag tycker det är mycket allvarligt. Samhället får inte visa flathet när kvinnors utsätts på detta sätt.
Kvinnors rättigheter är absoluta, precis som mäns, och kan inte förhandlas bort eller förminskas med hänvisning till vare sig tradition, religion eller något annat.
Jag anser att regeringen omedelbart måste kalla in företrädare för dessa församlingar till ett allvarligt samtal. Församlingarna tar del av skattemedel. De som får del av statliga pengar till trossamfund är skyldiga att verka i enlighet med vissa grundläggande värderingar. Ytterst kan, och bör, regeringen hota med att dra in bidragen om inte samfunden säkerställer en ändring som tar ställning för kvinnors rättigheter utan förbehåll.

No comments:

Post a Comment