21 April 2012

Misslyckad matchning

Regeringens misslyckande med jobben blir allt tydligare. Under regeringen Reinfeldts år har arbetslösheten ökat både bland ungdomar och i hela befolkningen, sysselsättningsgraden har minskat och långtidsarbetslösheten har ökat med 117 %. Nu har vi en arbetslöshet på ungefär 8 % vilket är alarmerande högt. Trots att nästan 400 000 människor är arbetslösa så har arbetsgivarna svårt att få tag i personal till de lediga jobben. Svensk Näringsliv uppger att så mycket som var femte rekrytering misslyckas på grund av att man inte får tag i sökande med rätt kompetens. Det betyder alltså att flera av de företag som växer eller behöver förnya sin kompetens inte kan göra det. Det är mycket allvarligt.
Konjunkturinstitutet redovisar i sin senaste rapport att långtidsarbetslösheten sannolikt kommer att stiga ytterligare och att ännu fler människor riskerar att permanent slås ut från arbetsmarknaden. KI konstaterar också att matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Att företagen har svårt att rekrytera personal trots att arbetslösheten är hög indikerar att arbetskraften har fel kompetens eller inte bor där jobben finns, säger Konjunkturinstitutet.
Långtidsarbetslösheten har stigit kraftigt sedan 2008 och visade inga tecken på att falla i fjol när den totala arbetslösheten ändå föll med drygt en procentenhet. KI pekar på att den långvarigt höga arbetslösheten får långsiktigt negativa konsekvenser för potentiell BNP eftersom personer som saknat sysselsättning länge förlorar den naturliga kompetensutvecklingen man får som sysselsatt. Därmed blir dessa personer mindre attraktiva att anställa än om de hade varit arbetslösa endast en kortare period.
Detta visar mycket tydligt behovet av att satsa starkt på utbildning.
Regeringen har konsekvent sagt nej till utbildningslinjen och har valt vägen med sänkta lägstalöner. Vi socialdemokrater har motsatt politik. Vi vill att Sverige skall konkurrera med kompetens och inte med låga löner. Därför vill vi satsa resurser på högre undervisningskvalitet i skolan och fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen och högskolan. Detta är viktigt för Sveriges framtid. Men det behövs också en tydlig prioritering av utbildning för att rusta de arbetslösa för att kunna ta de jobb som finns. Vi vill att yrkesutbildningar och arbetsmarknadsutbildning skall användas aktivt för att se till att matchningen på arbetsmarknaden fungerar så att arbetsgivarna kan rekrytera personal med rätt kompetens och företagen kan växa.

No comments:

Post a Comment