26 April 2012

Kontrakt för jobb och utbildning till unga

Varje ung människa skall få möjlighet till en god framtid. De ungdomar som av olika skäl saknar gymnasiekompetens har störst risk att bli och förbli arbetslösa. Därför kommer vi socialdemokrater att föreslå ett utbildningskontrakt i vårt alternativ till vårbudgeten. Syftet är att hjälpa unga till jobb och praktik samtidigt som vi betonar det egna ansvaret för att rusta sig med kunskaper genom gymnasiekompetens. Kontraktet vänder sig till den som är arbetssökande, under 25 år och inte har fullgjort gymnasiet. Den som är ung och söker jobb erbjuds:
 • Jobb enligt "Västeråsmodellen" med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid.
 • Praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare samt studier på halvtid eller deltid.
 • Utbildning på heltid, vid komvux, yrkes-vux eller folkhögskola.
 • Ett särskilt studiestöd i nivå med a-kassa/aktivitetsstöd eller förhöjt studiebidrag.
Den officiella statistiken visar att från 2007 till 2012 har ungdomsarbetslösheten ökat från 19 till 25 %. Det placerar Sverige i samma klass som genomsnittet i Europa, trots att vi inte alls har samma ekonomiska problem som många andra länder. Den svenska ungdomsarbetslösheten är väsentligt högre än i t ex Danmark eller Tyskland.
Nästan 100 000 personer i åldern 18-24 år är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Av dessa har drygt 40 procent varit arbetslösa mer än 6 månader – en väldigt lång tid i en ung människas liv. Samtidigt har den genomsnittliga arbetslöshetstiden har ökat från 12 veckor år 2007 till 17 veckor år 2010 - en ökning med 40 %!
Tendensen på arbetsmarknaden är mycket tydlig. De som inte har gymnasieutbildning har mycket lägre sysselsättningsgrad. De jobb som bara kräver grundskola minskar. Nästan alla jobb kräver idag minst gymnasieutbildning och de jobb som kräver högre utbildning ökar. 
För unga utan fullständigt gymnasium är det därför inte självklart att enbart fokus på att snabbt komma ut i arbete är det långsiktigt mest effektiva. Tvärtom kan en insats som leder till ett okvalificerat, tillfälligt jobb minska individens möjligheter att klara den egna försörjningen på lång sikt om man inte samtidigt kombinerar detta med studier. Kraftfulla, riktade utbildningsinsatser med syfte att lyfta så många unga som möjligt till gymnasiekompetens måste därför ses som en nyckel för att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten.
Det utbildningskontrakt vi föreslår innebär att individen garanteras insatser som ska ge gymnasiekompetens. Ersättningar och annat stöd villkoras med att den unge arbetslöse fullföljer en individuell utbildningsplan för att gå klart gymnasiet. Utbildningsplanen består av en individuellt anpassad kombination av praktik, jobb och utbildning. Det införs en ekonomisk stimulans till arbetsgivare som deltidsanställer en person till avtalsenligt lön inom ramen för utbildningskontraktet. Samtidigt erbjuder staten ett handledarstöd till arbetsgivare som tar emot praktikanter. Den arbetslöse unge som ingår ett sådant kontrakt erbjuds dels utbildning eller en kombination av jobb och utbildning, dels ett särskilt studiestöd som motsvarar ersättningen från a-kassa/aktivitetsstöd för den som är berättigad till det, som motsvarar försrjningsstöd för den som är berättigad till det och som motsvarar det förstärkta studiestödet för dem som idag inte har någon ersättning alls.
Vi vill inrätta en särskilt samordningsfunktion för att kartlägga, söka upp, motivera och aktivera arbetslösa ungdomar under 20 år utan fullständig gymnasieutbildning. För att nå delmålet att till år 2020 halvera andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen eller studerar för att få det, bör det sättas upp mål på kommunal eller regional nivå hur andelen unga med gymnasiekompetens ska öka.
För de ungdomar som redan har klarat gymnasiet men ändå är arbetslösa vill vi införa särskilda traineeplatser. Alla arbetsgivare skall kunna ansöka om att få en kraftfull stimulans för att anställa en trainee under förutsättning att det finns en godkänd handlingsplan och ett tydligt utbildningsinnehåll som gör att det unge under trainee-tiden blir väl rustad för ett fast jobb. Vi vill att arbetsmarknadens parter skall sluta avtal om traineeanställningar och att det skall finnas särskilda traineeplatser för unga akademiker.
Till skillnad från regeringen tar vi socialdemokrater ungdomsarbetslösheten och ungas framtid på allvar. Istället för sänkt moms på krogen vill vi rusta unga med kunskaper för framtidens jobb.

2 comments:

 1. Jag är mycket tveksam till praktik. Massor med riktiga jobb skulle skapas om man kraftigt begränsar företagens möjlighet att driva sina verksamheter med gratis arbetskraft i olika program. Har en vännina som nyss har haft praktik på en COOP butik. Hon har flerårig vana av liknande arbete och slet som ett djur i förhoppningen om att få ett sommarjobb. På arbetsplatsen fanns ca 10 praktikanter från olika former av arbetsmarkandspolitiska program. Nått sommarjobb blir det dock inte, Arbetsplatsen ska i stället skära ner på personal och när det här gänget praktikanter slutar tar nästa gäng praktikanter över. Det måste blir betydligt bättre kontroll på arbetsgivare som tar emot gratis personal från olika åtgärder så att systemet inte utnyttjas Praktik och bemanningsföretag är det som framför allt förstört svensk arbetsmarknad. //Susanna Svensson

  ReplyDelete
 2. Hej Susanna, du har helt rätt när det gäller kritiken mot en del av den praktik som förekommer idag. Det krävs handledare och kvalitet. Tack för din synpunkt.
  Ylva Johansson

  ReplyDelete