11 April 2012

Efterlängtade förslag för att stoppa våldverkarna

Det är underbart att fotbollssäsongen äntligen är igång igen! Fotbollsfest! Klubbarna lägger ned enormt mycket arbete och resurser för att skapa bra matcharrangemang där den positiva fanskulturen får stort utrymme, där alla besökare kan känna sig trygga och där inga matcher skall behöva avbrytas. Men arbetet kan och bör ändå utvecklas. Jag har tidigare här på bloggen efterlyst insatser från samhället för att underlätta klubbarnas arbete. Det handlar om att kunna stoppa de individer som begår kriminella handlingar, förstör för andra och saboterar fotbollsglädjen. Lagen om tillträdesförbud, som gör att kriminella individer och våldsverkare kan hindras från att komma in på arenan, har i praktiken varit tandlös eftersom klubbarna inte har tillåtits att ha register över de personer som har tillträdesförbud. Hur skall man då kunna hindra dem från att komma in? Nu har Björn Eriksson, som är utsedd av regeringen till nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld, lagt efterlängtade förslag. Han föreslår att det upprättas ett nationellt register över dem som har tillträdesförbud eller arrangörsavstängningar så att man kan kontrollera att de inte kommer in på arenan. Han föreslår också att tillträdesförbudet förlängs till upp till tre år och att det skall vidgas till att gälla också området utanför arenan. Detta är mycket bra förslag som ger klubbarna möjlighet att skapa säkra och bra matcharrangemang. Klubbarna kan och ska jobba aktivt med säkerhet, service och positiv supporterkultur. Kriminella individer och kända våldsverkare skall hanteras av polisen och inte alls vara på läktarna.
Apropå polisen så har Björn Eriksson även lagt förslag när det gäller det kontroversiella beslutet att låta polisinsatserna vid idrottsarrangemang som anordnas av ett Idrotts AB bekostas av arrangören. Beslutet innebär att stockholmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby själva skall bekosta polisinsatserna medan t ex Malmö FF eller IFK Göteborg inte behöver göra det.
Jag har tillsammans med AIK, Djurgården och Hammarby protesterat mot detta i debattartikel och genom att uppvakta styrelsen för Stockholmspolisen. Vi anser att eftersom alla medborgare redan betalar för polisen via skattsedeln bör de rimligen ska ha samma rätt till skydd oavsett om den arrangerande klubben är ett Fotbolls AB eller en ideell förening. Klubbarna kan inte, och ska inte, ta över ordningspolisens ansvar.
Nu föreslår Björn Eriksson att detta beslut skall ändras så att de klubbar som valt att organisera sitt elitlag i ett AB, som ju till minst 51 % ägs av den ideella föreningen och dess medlemmar, skall likställas med de klubbar som har sina elitlag inom ramen för den ideella föreningen. Detta är ett mycket välkommet förslag som innebär att polisinsatserna vid alla matcharrangemang skall täckas av allmänna medel. Med anledning av detta förslag har jag och de berörda stockholmsklubbarna idag skrivit till styrelseordföranden i Stockholmspolisen och krävt att det tidigare beslutet om att skicka polisräkningen till klubbarna inte verkställs.
Fotboll skall vara fest, spänning, nerv och känslor. För att våld och hot skall hållas borta från arenorna bör Erikssons förslag genomföras snarast.

No comments:

Post a Comment