10 March 2012

Varför får de arbetslösa ingen ersättning?

Vi har faktiskt en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring i Sverige som omfattar alla. Därutöver kan man välja att vara medlem i en a-kassa, betala en medlemsavgift varje månad, och därmed ha rätt till en inkomstrelaterad ersättning när man blir arbetslös. Nu är visserligen taket i försäkringen så lågt att bara 4% av de arbetslösa har haft så låg tidigare inkomst att de får ut 80% av sin tidigare lön. Men med ett högre tak, som vi socialdemokrater föreslår, skulle de flesta få ut 80% av sin tidigare lön. Men bara ungefär en tredjedel av de arbetslösa får idag någon ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Två tredjedelar får inte en krona, inte ens grundbeloppet som ingår i den obligatoriska delen av arbetslöshetsförsäkringen. Hur kan det vara så? Borde inte en obligatorisk försäkring som omfattar alla ge ersättning till alla som blir arbetslösa? Och varför pratar de borgerliga partierna om att de vill införa en obligatorisk a-kassa när vi redan har en sådan? Jag skall försöka reda ut begreppen.
För att kvalificera sig så att man kan få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen måste man ha jobbat. Grundtanken är att bara den som jobbar och har en inkomst som kan försäkras. Den som inte jobbat kan inte få ersättning, eftersom man då inte har haft en lön som man förlorat vid arbetslöshet. Detta kallas arbetsvillkoret.
Jag anser att det är rätt och riktigt att arbetslöshetsförsäkringen har ett arbetsvillkor så att alla som arbetar skall vara försäkrade om de förlorar jobbet och blir arbetslösa. Om man inte skulle ha något arbetsvillkor är det knappast en arbetslöshetsförsäkring man talar om utan snarare någon form av medborgarlön. Problemet är att regeringen har ändrat i arbetsvillkoret så att en majoritet av de arbetslösa inte längre kvalar in och därför inte får en enda krona från försäkringen. Andelen av de arbetslösa som uppfyller arbetsvillkoret halverades då från 70% till dagens låga 36%. Moderaterna hade en tydlig idé om att försämringar för arbetslösa skulle leda till att fler människor skulle vilja jobba. De trodde att arbetslösheten berodde på att människor tyckte det var skönt att gå på a-kassa och slippa jobba.
Regeringen ändrade arbetsvillkoret i försäkringen från 70 timmar per månad till 80 timmar. Det kan tyckas vara en liten förändring men gjorde i ett slag att i princip alla som arbetar halvtid uteslöts från någon ersättning eftersom de allra flesta branscher har en normalarbetstid som ligger något under 40 timmar per vecka. Man tog även bort den s.k. hjälpregeln. Det gjorde att några dagars sjukskrivning, eller vab-dagar, under den senaste 12-månadersperioden kunde göra att man hamnade under gränsen för arbetsvillkoret. Och de flesta av oss råkar ut för en influensa eller sjuka barn någon gång per år.
Resultatet av de ändrade reglerna blev dramatiskt. De allra flesta som blir arbetslösa idag måste alltså försörja sig antingen genom att leva på sin partner eller sina föräldrar eller genom socialbidrag (försörjningsstöd) från kommunen. Den som äger något eller är gift/sambo men någon som har en inkomst kan inte få socialbidrag. Äger man en bil eller en lägenhet kan man inte få stöd från kommunen. Väldigt många är alltså hänvisade till att leva på någon annans inkomst. Något som statsministern tycker är helt i sin ordning. Så här sa Fredrik Reinfeldt i en intervju i SvD i höstas om hur den som blir arbetslös skall klara sig: ”Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt. Sist och slutligen finns det ju andra trygghetssystem som fångar upp människor.”
De andra trygghetssystem han menar är antagligen försörjningsstöd från kommunen. Socialbidragen har också ökat dramatiskt under denna tid och man räknar idag med att ca 40% av socialbidragstagarna är personer som inte har något annat skäl till att de behöver ekonomiskt bistånd än att de är arbetslösa.
Att de flesta arbetslösa idag inte får någon ersättning alls från arbetslöshetsförsäkringen, trots att den är obligatorisk, beror alltså på en medveten politik från regeringen och handlar om att arbetsvillkoret har skärpts.
I mitt nästa inlägg skall jag redogöra för vilka förändringar som bör göras för att arbetslöshetsförsäkringen skall fungera för de flesta som blir arbetslösa och försöka reda ut begreppen kring frågan om obligatoriet.

No comments:

Post a Comment