22 March 2012

Sänka lönen med 25%?

Jag har tidigare kritiserat regeringens s.k. ”arbetslinje” eftersom det är en felaktig beteckning. Politiken har inte gjort att de arbetslösa fått arbete utan enbart gjort de arbetslösa och sjuka fattigare, ”fattigdomslinje” vore ett mer passande namn.
Idag tog Centerpartiet ett nytt stort steg på denna fattigdomslinje och föreslog att alla ingångslöner på arbetsmarknaden skall sänkas med 20-25 %  - ”eller mer”. En kommunalanställd i åldern 20-29 år tjänar idag mindre än 10 000 kr i månaden i genomsnitt. Att lönen blir så låg beror på att hon som regel arbetar deltid eller på timmar och kallas in vid behov. Det blir ingen heltidslön. Men även om man jobbar heltid som kommunalanställd så är ingångslönen 16 070 kr i månaden. Är det för mycket? Om man sänker den lönen med 20-25% så blir det efter skatt mindre än studiemedelsnivån.
En färdigutbildad sjuksköterska får, efter tre års högskolestudier, idag en ingångslön på ca 21 000 kr. Det räcker inte för att locka fler till yrket, redan idag råder brist på sjuksköterskor på många håll. De sjuksköterskestuderande kräver nu med stor kraft en ingångslön på 24 000 kr. Centerpartiet föreslår istället att de skall starta 20-25% lägre. Det skulle innebära att en utbildad sjuksköterska skulle starta på det som idag är marknadens lägsta ingångslön – kommunals ca 16 000 kr i månaden. Och kommunalarna ska väl ha en ingångslön i nivå med socialbidraget, eller? Vilka skall jobba i vården och omsorgen? Vem skall ha hand om Annie Lööf när hon blir sjuk eller gammal?
Centerpartiet är uppenbarligen helt vilse i pannkakan när det gäller lönefrågan. Man skulle kunna avfärda dem som oseriösa. Men det allvarliga är att de faktiskt tror på vad de säger. Landets näringsminister lägger inga förslag om att rusta Sverige med kunskaper och forskning, ser stillatigande på när kunskapsintensiv industri lägger ned eller flyttar ut ur landet och står tomhänt inför utmaningen att få fler och växande företag i vårt land. Det enda förslaget hittills har gått ut på att vi genom att äta fler hamburgare skall bekämpa arbetslösheten, få tror att det är en framgångsväg.
I aktuellt ikväll fick Annie Lööf en fråga om hennes egen lön på 150 000 kr i månaden (hon har den högsta lönen av alla statsråd). Hon svarade aningslöst att Centerpartiet gillar lönekarriär så det är inga problem att ha 150 000 kr i månaden själv och föreslå att andra skall ha samma belopp i årslön. Man baxnar.
Landets näringsminister tror faktiskt att sänkta ingångslöner är ett bra sätt för att skapa fler jobb. Det är det inte. Men en sak vet vi. Det är ett säkert sätt att skapa fler fattiga.

1 comment:

  1. Ja det är väll dags att börja revidera alla Riksdagslöner på 50-75%!

    ReplyDelete