11 March 2012

Obligatorisk a-kassa?

Regeringens kraftiga försämring av arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av deras politik. Som jag skrev i mitt förra inlägg är det ett resultat av en mycket medveten politik baserad på en idé om att lägre eller ingen ersättning för arbetslösa skall göra att de arbetslösa skall bli beredda att ta jobb till låga löner och usla villkor och på så sätt skall det skapas fler jobb. Det har kallats den moderata arbetslinjen. Det är två problem med denna politik: För det första har den inte fungerat. Arbetslösheten är högre idag än innan regeringen började genomföra sin politik och sysselsättningsgraden, dvs andelen av befolkningen som är i arbete, är lägre. För det andra är det falsk marknadsföring att kalla denna politik för ”arbetslinjen”. Fattigdomslinje skulle vara en mer relevant beteckning eftersom resultatet är att klyftorna har ökat och att arbetslösa idag tvingas leva på ”ingenting” (dvs partner, anhöriga och föräldrar) eller socialbidrag (försörjningsstöd) från kommunen.
Märkligt nog pratar regeringen om att man vill göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk trots att vi redan idag har en obligatorisk del av a-kassan som alla är med i. Ändå är det så att en stor majoritet av de arbetslösa inte får en enda krona i ersättning från försäkringen idag, som jag skrev om i mitt förra inlägg. Om dagens arbetslöshetsförsäkring vore obligatorisk också i den del som idag är frivillig, dvs den del som man betalar medlemsavgift för och som kan ge inkomstrelaterad ersättning, skulle 10 500 fler arbetslösa få en högre ersättning än de får idag. Men alla de ca 120 000 arbetslösa som idag inte får någon ersättning alls skulle inte påverkas.
Många tror säkert att en obligatorisk a-kassa skulle innebära att alla arbetslösa skulle omfattas av en försäkring, men så är det alltså inte. Om dagens försäkring gjordes obligatorisk skulle det innebära att alla som jobbar tvingas att betala till försäkringen men att bara 10 500 fler än idag skulle få en inkomstrelaterad ersättning när de blir arbetslösa.
När regeringen försämrade försäkringen och kraftigt höjde avgifterna att vara med i försäkringen ledde det till att ungefär en halv miljon människor valde att lämna a-kassan. En del gjorde det för att det blev för dyrt, framförallt inom yrken där många jobbar deltid och har osäkra anställningar höjdes avgifterna enormt mycket och många har helt enkelt inte råd att vara med. Andra lämnade försäkringen för att de inte tycker att den längre är värd pengarna. Skall man betala till en försäkring varje månad så vill man ju att det skall motsvaras av att man har ett gott försäkringsskydd den dagen man blir arbetslös. För många med ganska trygga anställningar och lönenivåer långt över a-kassans tak på 680 kr/dag blev försäkringen helt enkelt inte värd pengarna. Statsminister Fredrik Reinfeldt medgav i en intervju i höstas att det var en effekt som man hade räknat med: ”Vi har gjort att fler har gjort bedömningen att det inte är värt att stanna i den a-kassa vi har.”
Det är mot denna bakgrund man skall förstå regeringens vilja att göra a-kassan obligatorisk. Det skulle inte innebära att fler omfattas av försäkringen, men det skulle göra att de som valt att inte betala till en försäkring de tycker är dålig och inte värd pengarna skulle bli tvingade att betala ändå. När man inte kan lämna försäkringen utan är tvingad att betala för den så är det ju fritt fram för regeringen att ytterligare försämra försäkringen utan att det leder till minskade intäkter i form av avgifter.
Om man verkligen vill ha en arbetslöshetsförsäkring som ger ett rimligt försäkringsskydd för den som arbetar och som förlorar sitt jobb är det tre saker som måste ändras:
  • Sänk avgifterna och ta bort den differentierade avgiften. Max 120 kr per månad är en rimlig nivå som gör att man inte skall behöva välja bort arbetslöshetsförsäkringen för att man inte har råd.
  • Höj taket i försäkringen så att de allra flesta med normala löner på arbetsmarknaden får ut en inkomstrelaterad ersättning på 80% av sin tidigare lön.
  • Ändra arbetsvillkoret tillbaks till 70 timmar per månad så att de som jobbar halvtid kan uppfylla villkoret och se till att enstaka sjukdagar eller vab-dagar inte gör att man förlorar hela sin ersättning.

No comments:

Post a Comment