26 March 2012

Nya jobb när IT-sektorn växer

Stockholm är en region som växer mycket starkt och har stor potential. Under förra året blev vi 37 000 fler i Stockholms län och varje år blir vi 35-40 000 fler som vill bo och arbeta här. Stockholms län står för mer än hälften av landets befolkningsökning, många av dem kommer från andra länder (varje år flyttar 30 000 människor hit från ett annat land!). Det är självklart mycket positivt att Stockholm växer, men ställer stora krav på bostadsbyggande och investeringar i kommunikationer. Bostadsbyggandet motsvarar idag inte ens hälften av behovet av nya bostäder. Stockholm är en viktig motor för svensk ekonomi. Här finns 19 universitet och högskolor, Stockholm rankas som den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA (WKCI).  Här finns 10-15 globala huvudkontor vilket ger Stockholm en tredjeplats i Europa. Under förra året startade 24 000 nya företag här.
IT- och telekomsektorn är en bransch som i stor utsträckning är koncentrerad till Stockholm. Det är en bransch som idag omsätter 500 miljarder kr och som förväntas fortsätta att växa starkt i förhållande till övriga delar av ekonomi trots att utvecklingen går mot att allt mer av systemutveckling flyttas till andra länder (t ex Indien). Även om ekonomin i stort nu bromsar in så råder stark tillväxt i IT- och telekomsektorn. Viktiga skäl till detta är att det finns en stor efterfrågan på prestandaförbättring av tekniken, utveckling av mobiltelefoner och surfplattor, utveckling av ”moln-tjänster” och nya möjligheter med utbyggda bredbandsnät.
Idag deltog jag på ett frukostseminarium där organisationen IT- och Telekomföretagen presenterade en rapport om kompetensbehovet inom branschen. De yrkesroller som efterfrågas ”starkt” eller ”mycket starkt” inom de närmaste tre åren bedöms till 20 000 personer bara i Stockholm, 30 000 i hela landet.
Det är oerhört viktigt att politiken tar ansvar för att dimensionera och utveckla utbildningar för denna växande sektor. Regeringens utbildningspolitik är alltför inriktad på att utbilda för utbildningssystemet och alltför lite på att utbilda för arbetslivets behov. Både utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken måste ta ansvar för att unga, invandrare och arbetslösa erbjuds utbildningar som faktiskt leder till jobb och att företagen får tillgång till rätt kompetens. Sverige och Stockholm har stora möjligheter att växa, men det kräver också att politiken tar sitt ansvar.
Dagens regeringspolitik går i motsatt riktning: nedskärning av vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning, sänkta kompetenskrav i den gymnasiala yrkesutbildningen vilket har lett till alltför få sökande, för få platser inom yrkeshögskolan och högskolan. Och de nya förslagen fortsätter i fel riktning: sänkta ingångslöner och ännu lägre kräv i gymnasieskolan. Istället krävs ett nytt kunskapslyft och ett nära samarbete med näringslivet för att både utforma och dimensionera utbildningar som leder till jobb och tillväxt.

1 comment:

  1. Jag lyssnade på Svtdebatten i aktuellt, och jag blev imponerad av dina konkreta förslag, men irriterad på att Billström endast talade om återkallelse i efterhand.

    ReplyDelete