13 March 2012

Gymnasieutbildning för jobb och framtid

Igår besökte jag Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång. Ett industrigymnasium som ägs gemensamt av industriföretagen i regionen om Finspångs kommun. Kommunen äger 49% och företagen har andelar utifrån sin storlek. Siemens är störst. Ett framgångsrikt koncept. Skolan erbjuder utbildningar inom industri-teknik, el- och automation och teknikprogrammet. Man har vuxit från ett intag på 25 elever per år till dagens 125 och räknar med att växa ytterligare. Samarbetet med det regionala näringslivet ger flera fördelar:
  • Utbildningens inriktning blir relevant och svarar mot företagens behov
  • Nära samarbete med företagen och deras handledare för praktik och lärande i arbete
  • Sommarjobb för alla eleverna på företagen
  • Extra resurser tack vare att företagen skjuter till medel till skolan
  • Verklighetsanknuten utbildning som motiverar eleverna
  • Eleverna får jobb direkt efter utbildningen
Skolans pedagogik utgår från problembaserat lärande i projektform där man jobbar med riktiga projekt, inget ”torrsim” som man säger. Skolans rektor Anders Södergren betonar att det allra viktigaste är att ungdomarna utvecklar sin kreativa förmåga, sin förmåga att samarbeta, utvecklas och får tilltro till sin egen förmåga tillsammans med de viktiga yrkeskunskaperna. Ett uttryck för att man vill göra saker ”på riktigt” är att man startat något som man kallar Fabriken där mer än hälften av eleverna jobbar på riktigt mot lön för att t ex göra beställningsuppdrag på att tillverka ett verktyg till ett kundföretag eller för att jobba som handledare åt dem som är nya.
Curt Nicolin Gymnasiet är en fristående gymnasieskola som drivs som ett aktiebolag. Men man är noga med att betona att man inte är vinstdrivande. Alla resurser investeras i utbildningen. Den utdelning som ägarna får är nya välutbildade och kreativa medarbetare. Rektorn betonar under mitt besök att man inte vill att skolor skall få vara vinstdrivande. Skattemedlen behövs i utbildningen för barnens och ungdomarnas skull och skall inte försvinna i privata fickor.
CNG står för en gymnasieutbildning som borde ha framtiden för sig. Relevant men bred yrkesutbildning i nära samarbete med näringslivet, motiverade elever som får jobb efter utbildningen och nöjda företag som får unga, duktiga medarbetare med de senaste kunskaperna. Men när jag besöker skolan visar rektor Anders Södergren en ppt-bild med ett stort svart orosmoln som han kallar ”den nuvarande skolpolitiska inriktningen”.
Han är mycket kritisk till den skarpa uppdelning mellan yrkesinriktade program och studieförberedande program som nu införs. I den nya gymnasieskolan skall yrkeseleverna inte längre läsa de kärnämnen som krävs för allmänbehörighet till högskolan. Det leder till att allt färre ungdomar söker sig till yrkesutbildningarna eftersom de i den nya gymnasieskolan inte längre skall lägga grunden för livslångt lärande. Redan i år har vi runt om i Sverige sett dramatiskt sjunkande antal sökande till gymnasiets yrkesprogram. Och det leder till att yrkesutbildningen inte längre svarar mot företagens behov av både bredd och spets i kompetensen. CNG är noga med att erbjuda alla ungdomar en dubbel kompetens, eleverna på yrkesprogrammen kan läsa in högskolebehörighet och eleverna på det studieförberedande teknikprogrammet kan lära sig praktisk yrkeskunskap. Men skolan kämpar i motvind eftersom den nationella politiken går i motsatt riktning.
Det är alldeles tydligt att Björklunds gymnasiereform inte utgår vare sig från arbetslivets behov eller från ungdomarnas. Det är ett ödesdigert misstag. Utbildningens legitimitet ligger ju i att den dels skall svara mot ungdomarnas behov av kunskaper och starka önskan att utbildningen skall leda både till jobb och framtida utvecklingsmöjligheter liksom att gymnasieskolan självklart skall svara mot de kompetensbehov som finns i arbetslivet så att företag kan växa och utvecklas. Björklunds skola är ett stort steg bakåt. Risken är uppenbar att dagens unga, men i förlängningen vi alla som är beroende av kompetens och växande företag för Sveriges ekonomiska utveckling, kommer att betala ett högt pris för detta.

No comments:

Post a Comment