12 February 2012

Hur länge ska vi jobba?

Idag är det bara hälften av befolkningen som jobbar fram till 65 års ålder. Den genomsnittliga faktiska pensionsåldern har stigit åt från år, vilket är en stor framgång och allt fler jobbar idag även efter 65. Men fortfarande är det alltså väldigt många, hälften av oss, som försvinner från arbetslivet i förtid. Vad beror det på? Regeringen tycks tro att det beror på att skatten är för hög eftersom deras viktigaste åtgärd för att få fler att jobba längre är sänkt skatt. Man ser liksom framför sig hur en 63-åring sprättar upp lönebeskedet och utbrister: ”nej fy vilket hög skatt, nu går jag i pension!”. Det kanske förekommer, men jag tror inte att det är så vanligt.
Vad är då de verkliga skälen? Jag tror att det huvudsakligen är tre viktiga orsaker:
 • Många har jobbat under sådana villkor att kroppen blivit utsliten. Man orkar helt enkelt inte fram till 65-årsdagen. I alla fall inte i samma jobb. Det är skandal att arbetsvillkoren och arbetsmiljön fortfarande är sådana att människor riskerar sin hälsa. Den som lämnar arbetslivet i förtid, kanske genom att bli utförsäkrad från sjukförsäkringen, får också en mycket låg pension.
 • Smygande diskriminering. Många får uppleva hur man vid 62 års ålder inte längre kommer ifråga för utbildningar eller nya projekt, att det finns en förväntan om att man snart skall lämna (”när du går i pension kan Elin få fast tjänst”), att man är rädd att inte vara lika snabb eller stark som sina yngre kollegor och så lämnar man ”frivilligt” i förtid för att slippa känna sig som en belastning på jobbet. Och blir man arbetslös är det nästan stört omöjligt att som 60+ ens bli kallad till anställningsintervju.
 • Bristande kompetensutveckling. Förändringstakten är hög i dagens arbetsliv. Mycket hög. Jobbet förändras, nya krav ställs, tempot och komplexiteten ökar. För att ha en chans att hänga med i utvecklingen på det egna jobbet, eller för att ha möjlighet att kliva över till ett annat jobb och byta bana i yrkeslivet, krävs tillgång till olika former av utbildning som underlättar rörlighet. Det handlar om kompetensutveckling på jobbet och om vuxenutbildning, utbildningsvikariat, arbetsmarknadsutbildning.
Politiken måste därför inriktas på att göra det möjligt för fler att jobba fram till 65 men även längre. Varje människa som kan och vill jobba fram till 70 år eller ännu längre är en stor tillgång för samhället. Vi har inte råd att avstå från den kompetens som 60+arna på arbetsmarknaden har. För individen innebär varje extra månad i arbete en förbättrad pension, för många också en viktig gemenskap och arbetstillfredställelse.
Det är arbete som betalar allas vår välfärd. Det är bara genom att det totala antalet arbetade timmar i vårt samhälle ökar som vi kan finansiera en hög ambitionsnivå i skolan, vården och omsorgen. Därför är det så viktigt att bekämpa arbetslösheten men också att göra det möjligt för fler att arbeta längre upp i åldrarna.
Men när Fredrik Reinfeldt i veckan gick ut och sa att vi skulle jobba till 75 år var det många som blev provocerade. Jag också. Anledningen är inte att det skulle vara fel att ha höga mål för hur länge vi behövs och skall kunna bidra i yrkeslivet utan för att den politik som regeringen står för tydligt har pekat i motsatt riktning.
Reinfeldt är ansvarig för att kraftigt ha minskat resurserna till Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet och möjlighet att modernisera sina föreskrifter, han har lagt ned Arbetslivsinstitutet och därmed försvann stora delar av den viktiga arbetsmiljöforskningen, han har hårdnackat sagt nej till utbildningslinjen genom att skära ned på vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen, avskaffa utbildningsvikariaten, rösta nej till mentorsprogram och visa kalla handen till parterna när det gäller kompetensutveckling.
Fredrik Reinfeldt är inte vilken debattör som helst, han är statsminister och har ansvar för den politik som styrt Sverige i fem och ett halvt år. För att bli trovärdig när det handlar om att kunna jobba längre krävs:
 • ta itu med den katastrofalt höga ungdomsarbetslösheten
 • investera för att dagens arbetslösa skall komma i jobb
 • investera i bättre arbetsmiljö
 • bygg ut vuxenutbildningen
 • inför en kompetensförsäkring för hela arbetsmarknaden
 • bekämpa åldersdiskriminering

1 comment:

 1. Anser att vi som en fri demokrati ska få arbeta så länge vi är vid god fysisk och mental hälsa.
  Naturligtvis ska de som av olika orsaker ej orkar jobba så länge, ges möjlighet att gå hem redan vid 60 år, eller tidigare.
  Alternativ är sjukskrivning och dyra läkarbesök.

  ReplyDelete