06 February 2012

Försäkring - inte bidrag

En bra arbetslöshetsförsäkring och en aktiv arbetsmarknadspolitik gör att anställda vågar ta nya steg till ett nytt jobb om och när det egna jobbet inte klarar konkurrensen. Det bidrar till produktivitetsutveckling. Det gör också att de fackliga organisationerna medverkar konstruktivt till omställning och förändring, trygga i förvissningen att de egna medlemmarna inte behöver bära arbetslöshetens bördor ensamma. Regeringen har avlövat arbetsmarknadspolitiken, utbildning har ersatts av s.k. coachning med tveksamt resultat och återvändsgränden Fas 3 har vuxit lavinartat. Arbetslöshetsförsäkringen har i praktiken raserats. Idag är det bara i undantagsfall som den som blir arbetslös har en fungerande inkomstförsäkring. Bara var tredje arbetslös får idag någon ersättning alls från försäkringen, bara 4 % av de arbetslösa får en ersättning som motsvarar 80 % av en heltidslön. Regeringen har ändrat arbetsvillkoret så att färre arbetslösa omfattas av försäkringen, taket har sänkts så att nästan ingen får den ersättningsnivå som utlovas i försäkringen och avgifterna har höjts kraftigt. Man har dessutom avskaffat den solidariska finansieringen av a-kassan så att vissa måste betala 400 kr i månaden för sin försäkring medan andra bara betalar 90 kr. Resultatet av dessa försämringar är dels att en halv miljon människor valt att lämna försäkringen och dels att många av dem som idag betalar till försäkringen varje månad ändå inte har något fungerande skydd när de blir arbetslösa. Att göra dagens försäkring obligatorisk skulle inte lösa några av dessa problem. Bara10 000 av de idag nästan 400 000 arbetslösa skulle för höjd ersättning med ett obligatorium, de allra flesta skulle enbart tvingas betala till en försäkring de inte kan få del av.
Sverige har idag en rekordhög arbetslöshet som hotar vår gemensamma välfärd. Prognosen pekar dessutom mot ökad arbetslöshet och lägre tillväxt. Det är hög tid att förändra arbetslöshetsförsäkringen och det är helt nödvändigt att det sker inom ramen för en politik för uthållig tillväxt och en väl fungerande arbetsmarknad. Regeringen har sänkt taket i försäkringen så att en vanlig löntagare får ut mindre än hälften av sin lön i ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. I gårkväll debatterade jag och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström just detta i SvT Agenda.
Regeringens argumentation, att de har sänkt a-kassan för att istället satsa på jobben, stämmer inte. Tvärtom så är det en lägre andel som har arbete idag jämfört med innan regeringen började genomföra sin politik. Dagensarena har granskat de siffror som minister Engström använde i debatten och visat att de inte stämmer.
När arbetsmarknadsministern upprört talar om ”bidrag” så visar hon att hon inte vet vad hon talar om. Arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och pensionerna är inte ”bidrag”, de är försäkringar som människor betalat till år efter år och det är uppskjuten lön. Vi socialdemokrater vill att en olycka faktiskt ska kunna komma ensam, därför behöver vi pålitliga försäkringar. Och vi vet att det behövs rörlighet, flexibilitet och omställning på arbetsmarknaden, därför behöver vi inkomsttrygghet i övergången från ett jobb till ett annat. Raserad a-kassa har inte lett till fler jobb, det har istället gjort arbetslösa fattigare och ökat klyftorna i samhället. Det är en återvändsgränd.

3 comments:

 1. Ja Hillivi kör sitt Mantra, bättre att skaffa ett jobb på 100% än A-kassa på 80%.. Det har jag hört till leda av denna Regering... Fråga henne nästa gång!VAD FINNS JOBBEN???? Alla vill ha ett jobb....

  ReplyDelete
 2. Ingen har 80% av sin nettolön, eftersom skatten på a-kassa är en tusenlapp eller så högre än på arbetsinkomster så får man som mest 75% av tidigare lön.


  Tråkigt att oppositionen missade tillfället att lägga ner fas-3 i december när de hade chansen.
  Att lägga ner fas-3 och ersätta det med ingenting hade bara det sparat 2 miljarder och minskat arbetslösheten i denna grupp. Sanningen är ju att fas-3 inte bara är meningslöst som arbetsmarknadsåtgärd utan direkt skadar möjligheterna. Många blir deprimerade och minskar sitt arbetssökande när de hamnar ifas-3 och får leva på snitt 7000 netto medan en arbetsgivare får deras arbete gratis + 5000 i bidrag.
  Är M så korkade eller är fas-3 en deel av inflationsbekämpningen med egentligt syfte att öka arbetslösheten?

  ReplyDelete
 3. Bra talat mot Hillevi, Ylwa! Jag var mäkta imponerad över dig och fullkomligt stum av Hillevis uttalanden. Jag skulle vilja säga: skämmes, Hillevi!"

  ReplyDelete