20 February 2012

En olycka ska kunna komma ensam

Tilliten till välfärdstjänsterna har stärkts under 2000-talet. Människor har tydligen allt större förtroende för vården och omsorgen, skolan och förskolan, klarar sina uppgifter. Men tilltron till socialförsäkringarna har försämrats under samma tid. Människors tillit till välfärdspolitiken mäts regelbundet sedan 1986 i den s.k. välfärdsstatsundersökningarna och det är där man kan se att det framförallt när det gäller sjukförsäkringen så litar man i mindre utsträckning på att försäkringen skall fungera. Detta visas i den rapport som professor Stefan Svallfors tagit fram till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Det är intressant läsning. Det visar sig att människors vilja att betala för välfärden via skatten är fortsatt stark. Viljan att betala skatt för bra välfärd har t.o.m. ökat liksom stödet för en kollektiv finansiering av socialförsäkringen. Stödet har ökat mest bland dem som tidigare var skeptiska till gemensam finansiering som t ex företagare och högre tjänstemän. Färre än någonsin tror att människor sjukskriver sig utan att egentligen vara sjuka eller att det förekommer andra former av missbruk av välfärdspolitiken.
Men tilltron till att socialförsäkringarna verkligen fungerar som skydd i en utsatt situation har alltså minskat. Särskilt gäller det sjukförsäkringen och det märks särskilt i gruppen arbetare och bland dem som redan idag lever på marginalen som t ex arbetslösa, förtidspensionerade eller med försörjningsstöd. De som är mest beroende av socialförsäkringen har alltså den svagaste tilliten till den. Det betyder att många inte längre tror att de blir ekonomiskt skyddade om de har oturen att t ex drabbas av sjukdom. Detta är en tydlig effekt av regeringens politik som ju faktiskt har gjort att t ex sjukförsäkringen radikalt förändrats och att sjuka kan utförsäkras trots att de är fortsatt sjuka och inte kan arbeta. Regeringens politik har alltså inte bara haft effekten att människor som av olika skäl inte kan arbeta har blivit fattigare. Det är också väldigt många som har blivit otryggare.
Det är dags för en kursändring. Sverige behöver trygghetssystem som gör att en olycka faktiskt kan komma ensam.

2 comments:

  1. Kränk inte långtidssjukskrivna genom att kalla dem förtidspensionerade.
    Borgarna kallar genomgående de med sjukersättning för förtidspensionerade för att påskina att de egentligen inte är sjuka utan är pensionerade. Detta är falskt alla har av läkare bedömts icke-arbetsföra. S avskaffade begreppet förtidspension 2003, sprid inte myter om frivilligt , arbetsovilliga förtidspensionärer genom att hålla kvar vid obsoleta begrepp.

    De med sjukersättning har inte det för att de själva vill det utan för att de inte klarar av att arbeta och därmed är långtidssjukskrivna

    ReplyDelete
  2. Haha Ni gjorde ett bra jobb igår när lätt Österberg stå åt sidan. Inte för många poster till högersossar nu :=) Ni börjar få kläm på detta nu, och håll i Löfven nu så han inte skenar Iväg!!!

    ReplyDelete