03 January 2012

Svar på frågor

Jag bloggar regelbundet, det brukar bli knappt 100 inlägg under ett år. Mest skriver jag om arbetsmarknad, välfärd och ekonomi. Under den turbulens som mitt parti varit inne i under en längre tid, med kraftigt fallande förtroende som följd, har jag inte kommenterat partiets och vår partiordförandes utsatta läge. Jag har som många andra socialdemokrater plågats av att se vårt stolta parti krympa ihop i opinionsmätningarna. Men i mitt förra inlägg på bloggen skrev jag om det faktum att många av våra väljare inte längre har förtroende vare sig för vårt parti eller för vår partiordförande. Reaktionerna blev starkare än jag väntat mig och väldigt många har kommenterat mitt inlägg här på bloggen eller genom meddelanden och mail direkt till mig. Jag vill här försöka svara på kritiken och frågorna. Flera inlägg menar att jag är illojal som alls tar upp en diskussion om våra förtroendesiffror offentligt. Några menar att själva debatten om väljarnas sviktande förtroende skadar oss och därför bör föras internt. Andra menar att det är medias negativa bevakning och ”drev” som skadat partiet och vår partiordförande, om vi bara sitter still i båten så kommer opinionen att vända. Många har påpekat att det är orimligt att lägga hela ansvaret på Håkan Juholt, även jag själv har ett ansvar. Några efterfrågar på vilka punkter jag skulle vilja se en tydligare ideologisk kompass från partiet.
Opinionssiffror är något annat än valresultat, men mellan valen är opinionsmätningarna en politisk temperaturmätare som alla partier tar på allvar och som har stort genomslag hos allmänheten. Jag menar att de opinionssiffror som hela svenska folket känner till inte enbart kan vara en intern diskussion. Jag delar inte uppfattningen att partiets problem är orsakade av medias drev eller av någon illvillig konspiration. Det är själva poängen i mitt inlägg. Vi har själva, i partiet, ansvar för situationen. Vi har själva skapat den och det är vi själva, ingen annan, som kan vända utvecklingen. Men om vi inte utgår från en korrekt beskrivning av verkligheten, och anstränger oss att förstå vår roll i dagens politiska landskap, så kommer vi inte att lyckas. Jag anser inte att partiordföranden bär hela ansvaret för partiets svaga opinionssiffror, vi är många som delar det ansvaret och jag är en av dem. Men partiets ordförande har självklart ett särskilt och stort ansvar. Jag anser att en socialdemokratisk partiledare skall ha både stort förtroende och stort ansvar när det gäller partiets politiska ställningstaganden och bilden av partiet. Det gäller både ansvaret för läget idag och ansvaret för att ta oss vidare framåt.
Jag menar att socialdemokratin måste vara ett tydligt politiskt alternativ. Politik handlar om konflikt, det handlar om att olika värderingar, olika samhällssyn och människosyn bryts mot varandra i debatt och omröstning. Jag tror inte att strategin med att väja för konfliktfrågor eller att söka uppgörelser om frågor där vi och regeringen står långt ifrån varandra ideologiskt, som t ex privata utförare i äldreomsorgen, är en bra väg. En socialdemokrati som uppfattas som ”moderaterna light” kommer inte att vinna väljarnas förtroende.
Några områden där jag vill att vi socialdemokrater utgör ett tydligt ideologiskt alternativ till regeringens politik:
 • Jämställdheten. Det krävs en målmedveten strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män. Uppvärdering av kvinnors arbete och rättvisa löner för kvinnor bör stå högt på dagordningen.
 • Fördelningspolitiken. Politiken måste ha som uttalat mål att minska klyftorna och hålla ihop samhället. Rättvisa och solidaritet har inte minskat i aktualitet, tvärtom. Viktigast för att uppnå detta är full sysselsättning liksom kvalitén i skolan, vården och omsorgen. Trygghetssystemen och lönebildningen genom kollektivavtalen är centrala. Men även skattepolitiken har en roll t ex genom beskattning av stora tillgångar som förmögenheter, dyrbara fastigheter och stora arv.
 • Välfärden är ingen marknad. Utvecklingen med allt snålare omsorg om våra äldre, dåliga arbetsvillkor för dem som arbetar i verksamheten, omfattande privatisering och undermålig kvalitet måste mötas av ett politiskt alternativ. Vi måste rensa upp i den låtsasmarknad styrd av kortsiktiga vinstintressen som fått breda ut sig i den offentligt finansierade vården, skolan och omsorgen. Skattepengarna skall användas för att ge alla bra välfärd oavsett plånbok och inte försvinna till skatteparadis. Bra välfärd kräver ökade resurser med en åldrande befolkning.
 • Arbetslinje för alla. Full sysselsättning är vårt viktigaste mål. Arbetslösheten måste bekämpas och alla skall ges chans att försörja sig genom eget arbete, även den som har ett funktionshinder eller varit arbetslös länge. Heltid måste bli norm på hela arbetsmarknaden, även för kvinnor, och insatser måste göras i arbetsmiljön för att fler skall klara att arbeta längre och inte slitas ut i förtid. Utbildningspolitiken är det viktigaste verktyget för att uppnå detta.
 • Starka trygghetssystem. Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen skall vara pålitliga, ge inkomstrelaterad trygghet och bidra till snabb återgång till arbete.
 • Miljö. Ansvaret för kommande generationer kräver att vi gör uppoffringar idag och anpassar vår konsumtion, vår produktion och vår livsstil till det som är ekologiskt hållbart. Politiken har ett huvudansvar att genom regler, investeringar, skatter och avgifter styra i denna riktning.
 • Arbetslivets villkor. Vi måste tydligt värna starka parter på arbetsmarknaden och kollektivavtalens roll. Löntagarnas villkor - inflytande, lön, arbetsmiljö, trygghet och konflikträtt – måste vara en central del av vår politik. Det unika samarbetet mellan socialdemokratin och LO bör utvecklas, inte avvecklas.
Många har i sina inlägg till mig uppmanat mig att diskutera politiska sakfrågor och driva opposition mot regeringens politik. Det är självklart min huvuduppgift att opponera mot regeringen när det gäller arbetslösheten, Fas 3, a-kassan, jämställdheten och den misslyckade arbetsmarknadspolitiken liksom att utveckla vårt eget politiska alternativ. För den som är intresserad av vad jag gjort hänvisar jag till riksdagens debatter,motioner, interpellationer, riksdagsinitiativ och partiets nya arbetsmiljöpolitiska program som jag ansvarat för. Jag har också deltagit i åtskilliga debatter i tv och radio liksom med debattartiklar i olika tidningar och många texter här på min blogg tidigare under året.

23 comments:

 1. Jag minns när du kom till min skola (SSHL i Sigtuna) som representant för VPK inför valet 1988 iförd Lenin-mössa och förklarade att kommunismen var framtiden, livet i Öststaterna var bara bra och drottningen hade tagit sängvägen in i politiken.

  Hur känner du idag inför ditt kommunistiska förflutna?

  ReplyDelete
 2. Jodå Ylva, tillsammans med ett antal andra agenter har du gjort ett exceptionellt gott arbete...

  http://bit.ly/sEkTQF

  ReplyDelete
 3. Du kan ju påstå att det inte gör skillnad med mediadrevet mot Juholt och Socialdemokraterna utan skulden ska ses hos er själva inom partiet..

  Blir så besviken på att du som jobbar inom politiken så länge inte kan på egen hand läsa tidningar eller för den delen se vad framförallt M skriver inte sanningen om konsekvenserna av sin egen politik utan hela tiden en fixering på Juholt och Socialdemokratin.

  Tittar man på varje val som är så påverkas många presumtiva väljare som inte orkar eller klarar av att sätta sig in i hur det politiska läget egentligen ser ut av mediadrevet är det ensidigt är det även det som väger tyngst för dem som är osäkra väljare.

  Hur många tror du själv Ylva skulle röstat på M om de förstått hela innerbörden av vad deras politik gjort dom senaste åren och fortsätter slå ner på människor idag folk tar livet (Hur många det är finns inte att finna någonstans det gör det till ändå större brott skulle jag titta på min lilla vänskapslista av människor skulle vi troligen komma fram till minst 100 som tagit livet av sig pga detta hur många är det då inte i realiteten..) av sig pga bla nya sjukreformen/Fas3 och det är riktigt allvarligt att det får fortsätta utan att det egentligen pratas om från din eller andra politikers sida i någon större utsträckning väldigt sorgligt för alla dem som mist sina nära/kära pga den inhumana politiska besluten det är något som borde tydlig göras väldigt mycket mera än som det ser ut idag hur många till måste sätta livet till innan det är nog..

  Alla barn som mister sin förälder ska dom straffas pga politiska beslut, fattigdomen breder ut sig med moderaterna vid styret hur många är det som inte ens kunnat fira en riktig jul som kommer känna sig tvingade att ljuga för att sittande minoritets regering anser deras föräldrar vara mindre värda än andra..

  Finns mycket att orda om och i det avseendet är inte Juholt är för min personliga del i alla avseenden hederlig till skillnad från dagens styrande minoritets regering som inte ens behöver följa majoritetens beslut mot Fas3 utan fortsätter utan åtgärd är det vad som kallas för ett demokratiskt styrt land???

  Föresten vad gäller Fas3 är väl det nya att det ska förlängas 2 år för slaven och att den är anordnade slaven att själv ska finna sig en ny slavhandlare innan tiden för de 2 åren gått ut och att sysselsättningsåtgärden ska göras mera meningsfull utan att slaven får betalt för utfört arbete och det kommer kosta skattebetalarna minst 15 miljarder om året om jag inte har läst på helt fel är det verkligen rimligt med sådana bidrag till en arbetsgivare utöver ev bidrag slaven redan "åtnjuter"..

  Är vare sig Fas3 eller utförsäkrad däremot har jag barn som växer upp till ett otryggt samhälle ovanpå det privata vänner till mig som aldrig bidragsfuskat i hela sitt liv och får leva som värdelösa människor pga sittande minoritetsregering finns inget försvar att man inte bestämt går emot något så inhumant i ett modernt samhalle!

  ReplyDelete
 4. Det är nog så idag att den politiska uppfattning du -Ylva - har bara delas av max 25-30% av befolkningen.Dina uppfattnigar i stort passar ine in i huvudelen av befolkningens intresse. Tvärtom så skrämmer dina uppfattningar många. Socialdemokrati på vänterkanten kan inte får regeringsmakten. Detta helt oberoende av vad partiledaren heter.

  ReplyDelete
 5. Ylva bara någon vecka innan AB kom med sina bostadsanklagelser om fusket som senare visade sig vara dålig källkoll så hade S gått om M i opinionsundersökningarna. Om Man inte inser att det pågår en gigantisk organiserad mobbningskampanj i pressen mot S så är man både döv och blind eller också har man inte tid att läsa tidningar och ta del av nyhetssändningar.

  Men att rosornas krig förnärvarande pågår för fullt är det inget man heller kan bortse ifrån och jag tror att den striden är nödvändig. Jag hoppas att sossarna återigen blir sossar efter denna strid och att alla som tillhörde gänget bakom Sahlins nyliberala falang förvinner ur ledningen. Sverige består faktiskt av fler än stockholmare som blivit miljonärer på sina bostadsrätter och som är för lata att städa själva och därför välkomnar en skattesubventionerad städerska från Baltikum som jobbar på slavkontrakt via ett bemanningsföretag

  ReplyDelete
 6. Narran! Jag håller helt med dig i det du skriver, klockrent!
  Jag kan fortfarande inte förstå att en politiker med mångårig erfarenhet kan vara så anigslös! "Reaktionerna blev starkare än jag väntat mig". Har du inte förstått att det är just sådant som du skriver på din blogg som media älskar, ännu en sosse som baktalar sin partiledare! De du skriver om socialdemokratisk politik i din blogg idag, kan jag hålla med om att den borde föras fram, varför gjorde du inte "bara" det i ditt blogginlägg dagen innan?

  ReplyDelete
 7. Nu låter det som den gamla vanliga Ylva Johansson igen. Se till att partiet återtar initiativet från Schlingman och att åtminstone någon från olika delar av partiet ser till att avslöja alliansens hyckleri en gång i veckan så att det blir medialt. Stärk vår ställning bland de sociala medierna, lär av arabungdomarna. Skriv mera som : Jag menar att socialdemokratin måste vara ett tydligt politiskt alternativ. Politik handlar om konflikt, det handlar om att olika värderingar, olika samhällssyn och människosyn bryts mot varandra i debatt och omröstning. Jag tror inte att strategin med att väja för konfliktfrågor eller att söka uppgörelser om frågor där vi och regeringen står långt ifrån varandra ideologiskt, som t ex privata utförare i äldreomsorgen, är en bra väg. En socialdemokrati som uppfattas som ”moderaterna light” kommer inte att vinna väljarnas förtroende.

  ReplyDelete
 8. Som jag länge hävdat finns inget att vinna på att spy ut sin bitterhet i (borgar)media. Så länge ni höga parti"företrädare" ägnar er åt krypskytte och internt käbbel kommer opinionen aldrig att vända. Bär i minnet att du var en av de som förlorade valet 2010. Kanske dags att sluta kasta sten i glashus??

  ReplyDelete
 9. Ylva jag är med dig i dina sakfrågor, jag saknar dock en del kring de grupper som saknar röst, utslagna, föräldrar som slåss mot myndigheter utan att nå resultat. Myndighetsmakt gentemot medborgare inte minst inom den sociala sektorn. Du vet att vi som varit utsatta för den sociala vanvården i vår barndom vill att kommunerna skall kunna ställas till svars för misstag inom en sociala barnavården. Att vi måste få en stärkt lag som stödjer barnperspektivet fullt ut. inte en lappad LVU/socialtjänst utan en Barnrättslag värd namnet. Alla politiker glömmer de här frågorna och grupperna. Vi glömmer de utslagna, uteliggare, människor som av olika skäl inte har en chans att komma igen.

  ReplyDelete
 10. Jag vet inte om det var så mycket till svar Ylva. Men jag är van. Du svarar aldrig i sakfrågor där det berör dina personliga vänner som t.ex Lena B.

  ReplyDelete
 11. Hade jag ingen aning om, säger du Ylva.

  Självklart hade du en aning om att det skulle ett sjujävla liv när du släppte din nyårsblogg. Något annat tror jag inte du skall försöka lura i oss. Du skriver här i inlägget att socialdemokratin måste vara ett tydligt politiskt alternativ.

  Då förstår jag inte riktigt hur du tänkte när du skrev din nyårblogg om du önskade en tydligare politik? Inte blir jag så mycket klokare heller vad du avsåg när jag läser ditt svar här, samanhanget verkar inte hänga ihop med ditt påhopp på Håkan Juholt och VU.

  ReplyDelete
 12. Jag ser det mer som att Ylva Johansson försöker mörka med att presentera "hela hennes världsliga vision" än det ytterliggare GÄDDHUGGET när kritiken blev större än väntat!! hon trodde alltså tiden var mogen!! det betyder att det inte är slut med att invänta ytterliggare GÄDDHUGG!!

  ReplyDelete
 13. Ylva Johansson, jag har i hela mitt liv varit en trogen socialdemokrat. Jag var med på Erlanders tid senare Olovs tid och framåt. Jag mins alldeles särskilt den mobbing som skedde gentemot Olov Palme, till ock med dekaler trycktes upp för att klistras på bilarnas bakrutor med oftast förfärlig text såsom "skjut Palme" b la och som omedelbart plockades bort när Palme de facto blev skjuten av en vettvilling. Inte sedan dess har jag upplevt en liknande medial mobbing på en socialdemokratisk partiledare Mona Sahlin ej undantagen. Allt sedan Mona valdes som partiledare tappade ni bort en hel del av konkreta förslag, förslag som attraherar väljarna, men vad kom egentligen? Butler i tunnelbanan! Sådant bryr sig inte väljarna om. Vad vi vill se är konkreta förslag som kan erbjuda bättre alternativ mot den marknadsliberalisering som sker med högern vid rodret. Många av deras åtgärder är direkt kränkande mot de grundvärderingar som socialdemokratin står för ock alltid stått för. Vi saknar rejäl opposition mot högerns illviljor, ta Caremaskandalen som ett av flera exempel, där missade ni rejält, skolfrågorna ett annat exempel där jag så sent som idag hörde på ekot att vissa skolföretag som ägs av koncerner och riskkapitalägare gör sådana vinster att det måste vara svårt att inte se det oerhörda slöseri med våra skattemedel, i exemplet angavs 128 miljoner som fördes ut ur landet istället för att återinvestera i skolan,våra barn har blivit en bricka i den marknadskapitalistiska högerpolitiken. Varken våra barn eller våra gamla skall ta mig fan vara några brickor i riskkapitalägarnas vinsbehov, låt dem syssla med det som skall inte våra barn eller gamla. Utöver det gick det alldeles för snabbt då AB uppdagade ett sk bidragsfusk, där borde ni ha avvaktat och utrett de faktiska omständigheterna och när dessa var klara skulle ni ha påtalat detta. Nu visade det sig att det inte fans något regelverk som styrde upp egen anskaffad bostad, vilket i sig är en blunder, dock inte för socialdemokratin utan snarare för den enhet, ledamotsservice, som handhar och handlägger sådana ärenden. Inte såg jag någonsin någon kritik mot Riksdagens ledamotservice. Istället drogs ni in i hela drevets fulla kapacitet och Juholt bad om förlåtelse för något han egentligen inte behövde be om ursäkt för, det borde vara Ledamotservice som skulle be om ursäkt för att man missat att upprätta ett regelverk för de politiker som skaffar egen bostad. Juholt återbetalade den summa som uppskattades vara för mycket och inte med ett ord utnyttjade man detta faktum. Hur är det med era pr-konsulter?
  Allt sedan Juholt valdes av kongressen har politiken kommit i skymundan och fokus har legat på Juholt. Förändra detta och se till att våra frågor blir kända av medborgarna, man måste sluta hacka på varandra och börja prata politik.

  ReplyDelete
 14. Efter allt det som hänt ställs det en viktig fråga om valbarhet.

  En annan fråga är: Fredrik Reinfeldt ska bli 8 år som Statsminister och har skaffat sig en AUKTORITET som Statsman, Och han har den image. Då måste det finnas en person med AUKTORITET för att utmana honom i en TV debatt under valet!!.

  Valbarhet är avgörande i en demokratisk valrörelse i avseende om nominering av en person som en potential kandidat till statsministerpost eller president, det finns kriterier för valbarhet som skicklighet och kompetens, är det fläckfri!, hur den syns i folkets ögon!....med mera, för det är folket som röstar och inte bara partimedlemmar.
  Valbarhet är grunden för en lyckad valrörelse, är man inte valbar så spelar det inte stor roll om man är skicklig, har kvalifikationer eller kompetens.

  För länge sedan i USA, Demokraten Gary Hart drog sin kandidatur från president valet, anledning var att han inte var längre valbar, eftersom journalister upptäckte att han hade relation med en kvinna och var gift. Då var det redan kört.

  De handlar inte om att ta ställning för att försvara eller inte försvara en person som representerar en falang och grupper eller en viss idé formulering utan det handlar om att reda ett parti som bär på en mänsklig ideal och idé om samhällsorganisation.

  Alla har naturligtvis sina uppfattningar och sina synpunkter och det är det som berikas tillvaron, men man ska försöka förankra sina uppfattningar ur verkligenheten. De som är anhängare av falanger och grupperingar utan att veta gör ett politiskt misstag och kan betecknas som politisksjälmord i valrörelse bemärkelse. Man ska inte reda en falang utan man bör reda ett helt parti inför nästa val. Det räcker inte bara med nytt program utan det måste finnas valbarhets kriterier.

  En gång i tiden regerade Socialdemokratin med Folkparti och Center parti, ingen har höjt rösten om vänster eller höger falang inom Socialdemokratin. Det verkar om det har sket en radikalisering inom socialdemokratin och det är skadligt för Socialdemokratin och dess bärande idé om samhällsorganisation. Den radikaliseringen syns tydligt genom karikatyr och aggressivitet i skriveriet om borgerliga partier, det är en sorts agitation, för mig är det ett tecken för svaghet, hopplöshet, och brist på intellektuellkraft som drabbades socialdemokratin, istället för att fokusera sig på att resonera och hitta nya lösningar, och skapa nya politiska dimensioner och ta ledning att argumentera för ett bättre alternativ inom politiken. För mig Socialdemokratin har aldrig varit en radikal parti utan varit en elefant parti inom politiken som bärande av idéer om en ideal samhälles modell och människosyn och satte politisk agenda nationellt och internationellt.


  Det verkar som om vissa gren inom Socialdemokratin missade totalt den förändring som sket i samhället och på internationell nivå, hela det mänskliga samhället och civilisation genomgåt en omvandling och förändring som är gränslös utan motstycke. Numera kan man mobilisera tusentals folk med bara en klick på datorn, Folkrörelsen numera finns på Internet, folkrörelse från fabrikerna har flyttas till Internet. Den tiden som folkrörelsen var på textil fabrikerna är förbi. Men ändå säger visa: sluta med bloggandet och facebookandet.( Det liknar fabrikerna på 1920-talet där arbetsledarna såg till att arbetare inte prata med varandra och inte gå på toaletten ofta utan hålla med produktionen, kallas för Taylorism).

  Slutligen, just nu läser jag en kurs i ledarskap och jag hämtar ett citat från boken: (Makten kan man få sig tilldelad genom ställning i hierarkin, men det garanterar inte att man på ett djupare sätt kan påverka beteenden och skeenden. Man måste också bli accepterad som ledare av den som man vill påverka - det måste man ha legitimitet.)

  ReplyDelete
 15. Bra Ylva, men jag tycker att du tydligt borde säga att du tror att det bästa för Socialdemokraterna nu är att byta partiledare, så att ni till valet 2014 får en rimlig chans. Jag är övertygad om att detta är din, och väldigt många andras, övertygelse, även om ingen säger det rent ut.

  Visst, det finns nog ingen självklar kandidat, om nu inte Wallström går att övertala. Det rimliga är nog därför en tillfällig partiledare, kanske Jämtin, kombinerat med en öppen process liknande de som Centern och Vänsterpartiet genomfört.

  En del oroar sig för partiets falanger i en sådan öppen process. Jag tror tvärtom att en öppen process där kandidaterna så rakt och tydligt presenterar var de står i olika frågor, och framförallt argumenten för detta, kan verka läkande för partiet. Varför skulle inte S kunna genomföra en sådan civiliserad process utan en massa personangrepp och övertramp om nu C och V kan det?

  ReplyDelete
 16. Absolut. Öppenhet och ärlig diskussion.
  Själv tycker jag att Juholt är en skitbra ledare!
  Hoppas fler som tycker som jag vågar säga det i stället för att bara ropa "Tyst i klassen!"

  ReplyDelete
 17. Jag tycker Ylva som en sann och ärlig Socialdemokrat har rätt i mycket!

  Varför skall man sitta ner och hålla käft när båten sjunker.
  När kapten ropar än hit och än dit!

  Det är dags att modernisera (från botten och upp) och sluta upp med dom här resterna av sovjet artat Kreml mygel!

  ReplyDelete
 18. Bra Ylva att du här klargör konstruktivt vilken väg S bör gå. Inte bara rop på förnyelse och personangrepp utan faktiska riktlinjer. Bra sagt, tack/ Pontus

  ReplyDelete
 19. Var är Juholt, var är Juholt? Sover du? Sover du? Hör du inte opinionen, hör du inte opinionen?m ding, ding, ding ... .

  ReplyDelete
 20. Jag tycker att du är jätte bra! Stå på dig

  ReplyDelete
 21. Det stora problemet är "falang väster" som till allt pris skall skydda "sin" kandidat som inte håller måttet och bör ha avgått för länge sedan. Att dessutom ha mage att seda gå ut och "kräva" att sympatisörer offentligt skall sluta att kritisera partiordföranden. Detta ger tyvärr skämmande historiska likheter med organisatiner som GESTAPO/SS så väl som Stalins hemliga polis vilka agerade även dessa föra att tysa interna kritiker och till "varje pris" skydda och sluta upp bakom ledaren.

  En organisation som inte tål offentlig debatt av sin ledar är ute på mycket farliga vägar. Detta är något som dessa "håll tyst" anhängare borde ta sig en funderare på...skäms på er anhängare av "Åsa- Nisse".

  ReplyDelete
 22. Jag ville bara meddela dig att det var bra att du skrivit om hur du kände om socialdemokraternas ledare. Jag är själv socialdemokrat, men känner oro då Juholt i den första debatten detta året talade om att fd. statliga verksamheter såsom förskolor och vårdcentraler skänkts till privata aktörer, när det endast rörde en utförsäljning eller rea. Det är något som han i framtida debatter måste sluta med. Det vill säga att han måste sluta ljuga i offentlig debatt, vilket möjligtvis kan orsaka ytterligare minskat stöd för honom som partiledare.

  ReplyDelete