15 January 2012

Brasilien

Jag har under en dryg vecka haft förmånen att få göra en studieresa till Brasilien tillsammans med riksdagens arbetsmarknadsutskott. Det har varit en mycket intensiv och oerhört lärorik resa. Jag kommer i några inlägg här på bloggen att berätta om vad jag lärt mig och upplevt.


Brasilien är ett enormt stort land, världens femte största, med nästan 200 miljoner invånare. Det är ett tydligt invandrarland med en mycket blandad befolkning, hela 45 % är afro-brasilianare (slaveriet var omfattande i Brasilien) och här bor även många med asiatisk och europeiskt ursprung. Den brasilianska ekonomin har utvecklats starkt. Fram till mitten på nittiotalet hade man stora problem med hyperinflation och en mycket instabil ekonomisk utveckling. Men idag är situationen annorlunda. Brasilien klarade finanskrisen 2008-2009 mycket bra och hade 2010 en tillväxt på över 7 %. Brasilien är nu världens sjätte största ekonomi. Fortfarande är man starkt beroende av råvaruexport men man har en målmedveten politik för att öka förädlingsvärdet och vill investera i forskning och utveckling.
1964 genomförde militären, i samarbete med USA, en kupp och åren 1964-1985 var Brasilien en militärdiktatur. Den nuvarande presidenten, Dilma Rousseff, var under diktaturen aktiv i motståndsrörelsen och utsattes för tortyr.
1988 fick landet sin demokratiska konstitution som man vid nästan alla de besök vi gjorde på ett eller annat sätt hänvisar till. 2002 valdes Lula da Silva till president med klar majoritet. Lula representerar arbetarpartiet PT (Partido dos Trabalhadores) och han var den första arbetaren som valts till president. PT och Lula lyckades skapa stabil ekonomisk tillväxt och prioriterade fattigdomsbekämpning som lett till att 20 miljoner människor lyfts ur fattigdom. Klyftorna är fortfarande enorma i Brasilien men antalet människor som lever under fattigdomsgränsen har minskats radikalt och medelklassen har vuxit stort så att idag halva befolkningen anses tillhöra medelklassen. Det har varit en fantastisk utveckling. Brasilien har även kommit långt när det gäller miljöpolitiken. 45 % av energin kommer från förnybara energikällor, avskogningen av Amazonas har kraftigt minskat och Brasilien har varit pådrivande när det gäller det internationella miljöarbetet.
Förra året valde Brasilien sin första kvinnliga president då PT:s kandidat Dilma Rousseff valdes. President Dilma har fortsatt det ambitiösa arbetet med ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning samtidigt som hon kraftfullt har tagit itu med det stora problem som korruptionen utgör i den Brasilianska politiken och tydligt tagit ställning för mänskliga rättigheter. PT bildar regering tillsammans med PMDB som är ett mitten-höger-parti utan tydlig ideologisk profil.
I opinionsundersökningarna har regeringen nu, efter ett år, stöd av 70 % av befolkningen och stödet för President Dilma är ännu högre.
Alla människor vi mötte under vår resa - arbetsgivare, fackliga företrädare, kvinnoaktivister, socialt engagerade, forskare, myndigheter, politiker från olika partier – uttryckte en stor tillfredställelse över vad som åstadkommits i landet under Lulas och Dilmas ledning. Men utmaningarna är ändå enorma. Fortfarande lever nästan 20 miljoner människor i fattigdom, klyftorna är stora, utbildningssystemet håller låg kvalitet, infrastrukturen är eftersatt och behovet av teknisk utveckling är stort. 2014 är Brasilien värd för Fotbolls VM och 2016 skall man arrangera OS i Rio de Janeiro.

1 comment:

  1. Är det så att du kan rekommendera Reinfeldt att åka dit och studera deras "Arbetslinje" ???

    ReplyDelete