19 December 2011

Klyftorna ökar

Vårt samhälle glider isär. Skillnaderna mellan dem som har och dem som inte har blir allt större. Klyftorna har ökat dramatiskt. Den fattigaste tiondelen av befolkningen har ökat sina inkomster från 70 800 kr år 1991 till 72 000 kr förra året (inkomsterna gäller i 2010 års priser). En ökning med 1,7 %. Nästan ingenting på tjugo år. För den rikaste tiondelen har däremot välståndet ökat enormt. Från 283 100 kr i inkomst år 1991 till 461 500 kr förra året (även dessa inkomster i 2010 års priser). En ökning med 63 %. Uppgifterna kommer från SCB och återges i dag i SvD.
Man skulle kunna tro att dessa 20 % av befolkningen utgör extrema undantag, men så är det inte.
Mönstret är obehagligt tydligt: ju lägre inkomst, desto mindre inkomstökning, ju högre inkomst, desto större inkomstökning. Den tiondel med de lägsta inkomsterna har ökat sina inkomster med 1,7 % på tjugo år, nästa tiondel har ökat sina inkomster med 17,8 %, nästa med 23,4 %, sen följer 29,6 %, 34,1 %, 36,8 %, 38,4 %, 40,7 %, den tiondel som tjänar näst mest har ökat sina inkomster med 44,0 % och den rikaste tiondelen alltså med 63,0 %.
Detta är bilden av ett samhälle där klyftorna systematiskt ökar. En utveckling som de allra flesta svenskar ogillar. Enligt en undersökning från SNS är det drygt 70 % av svenskarna som tycker att inkomstskillnaderna i Sverige är för stora.
Vad beror det på? Viktiga orsaker till fattigdom är arbetslösheten som i sin tur har ett mycket nära samband med dåliga eller ofullständiga skolresultat. De rikaste har i sin tur fått ta del av betydande löneökningar och bonusar men störst betydelse har skattesänkningar och inkomster från kapital som har ökat rejält.
Jag anser att fördelningspolitiken bör vara socialdemokratins signum. Det är en vattendelare i politiken: vill vi ha mindre klyftor mellan människor, ett samhälle där alla har en chans att ha en rimlig inkomst som man kan försörja sig på eller vill vi ha ett samhälle där skillnaderna mellan människor fortsätter att öka, där de rika blir rikare och de fattiga fattigare? För mig handlar det om människosyn. Det handlar inte om att alla skall ha samma lön men det handlar om att samhället skall hålla ihop. Ett jämlikt samhälle där människor lever under någorlunda likvärdiga och anständiga villkor blir ett bättre samhälle med friskare medborgare och mindre kriminalitet, något som Wilkinson och Pickett beskrivit bra i sin viktiga bok Jämlikhetsanden (en bok som varmt rekommenderas till dig som ännu inte läst den).
Viktigast för att minska klyftorna är att öka sysselsättningen, arbete åt alla är nyckeln. För att lyckas med det krävs satsningar på utbildning. Det handlar om höjd kvalitet i undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan, om kompetensutveckling och vuxenutbildning samt spetskompetens och forskning. Men det krävs också att man har det politiska modet att i skattesystem och transfereringssystem omfördela en del av resurserna. Jag återkommer till detta i mitt nästa blogginlägg.

7 comments:

 1. Bra inlägg, Ylva,och bra att med sifferfakta visa på verkligheten. Förvånansvärt många tror på moderaternas propaganda - i går läste jag en läsarkommentar på AB:s ledarsida med innebörden att "men utanförskapet är ju avskaffat"...

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Lägger inlägger här, för att det ska ses tidigare. Gäller fas 3. Mycket kan sägas om detta. På denna sida;

  http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ledamoter-av-riksdagen/Ledamoternas-webbplatser/Hans-Backman/Artiklar/fas-3-inte-alls-sa-fasligt/

  står diverse dumheter.

  En mängd prat om hur fint det är med fas 3 och arbetsförmedlingen. Och det stod "Men för de som står längst bort från arbetsmarknaden är situationen tyvärr inte lika ljus. ".

  Snarare så är det så, att man tar bort arbetsmarknaden från dem i fas 3.

  Det är oftast inga rejäla bra företag som tar sig an fas 3, inte vad jag vet. Istället är det en mängd föreningar, organisationer men när det är företag, sådana som inte är seriösa. Det är ingen "arbetsmarknad". Saker som inte ger meriter, som inte går att ha i ett cv. Alla luckor i ett cv utan innehåll leder till att ansökan jämte cv hamnar i papperskorgen. Även min syster som är marknadschef på ett företag säger så.

  Det stod även;

  "För att slutligen bemöta Ylva Johanssons retorik arbetar förstås ingen deltagare gratis. Att en stor del av deltagarna lever på ekonomiskt bistånd (socialbidrag) samt att deltagarna skulle ha en lägre ersättning i den tredje fasen än i garantins tidigare faser stämmer inte. Faktum är att så många som 94 procent av deltagarna får ersättning i form av aktivitetsstöd och ersättningen som erhålls är densamma genom hela jobb- och utvecklingsgarantin."

  Vad dessa tydligen inte känner till är Sociallagen. Villkor för försörjningsstöd häri är "praktik", för dem under 25 och för dem över 25 endast om den är kompetenshöjande (få vet tyvärr om detta).

  Men, vad som gäller är detta, en socialsekreterare kan kräva av en som är i fas 3 och söker försörjningsstöd, att den går över till deras egna AME, där tyvärr det på många håll har utförts arbete åt kommunen, därigenom till mindre kostnader.

  Alltså, torde ett okänt antal som lämnar fas 3 göra pga att de inte längre klarar sig på 223:- och därför söker försörjningsstöd. Socialsekreterare brukar kommunicera med AF och när de får höra att fas 3 inte är praktik och att det inte leder till jobb, självklart har då många fått krav att gå över till AME, för att få försörjningsstöd. Detta gör att de som är återstående i fas 3 i större utsträckning har aktivitetsstöd efter a-kassa. Dessa "94%" om det nu är så högt, torde endast vara för deltagare i fas 3 då, eftersom många utan aktivitetsstöd kan ha blivit intagna till AME.

  Vill också säga detta, att jag aldrig röstat på vänstern och sålunda ej heller S. Alltid röstat borgerligt. Har t ex inte ansett att S m fl haft rätt för sig tidigare år i sin arbetsmarknadspolitik, ofta där S haft så höga ideal om att alla ska arbeta arbeta, "produktionsideal", och att det på sina håll har velat göras till fult att vara hemma med barn (jag har själv varit det, åtm halva tiden.). Men det som alliansen gjort tar priset.

  Jag anser att M, Fp, C har en kollektiv förnekelse (inom psykologin s k försvarsmekanismer), och/eller pga en fullständigt obegriplig okunskap. Men omständigheten att de, utöver förnekelse har en sådan okunskap är bortom förstånd. Kd har protesterat lite milt men vågar inte mer.

  Att t ex höra Engström resonera är helt otroligt. Och Tobé, som aldrig lär ha varit utan veckopeng, och knappast ens ha hållit i en hammare som någon skrev, det är som sagt helt otroligt, hur dessa m fl har en sådan total tunnelsyn.

  Min flickvän är med i mp, kommunfullmäktige, hon är yngst och själv där. Hon har en orädsla och rakhet som redan har rört till det i kommunregimen där. Hon skrev f ö en motion i år som blev antagen, hon/vi ska skriva bl a en motion angående fas 3 mm. Jag har f ö lagt ner ganska mycket arbete på att sprida information om fas 3. Eller faserna i stort, där alltså t ex en liten kvällskurs på komvux är förbjuden genom alla faser.

  ReplyDelete
 4. 2.
  Jag tycker att du har varit bra de gånger jag sett inslag med dig. Jag hade gärna önskat en mer rakare offensiv mot fas 3, som bryter ner alliansens ologik. Egentligen är det ju ganska lätt att göra, snabba punkter som bit för bit visar på att fas 3 inte tillför nytta för samhälle eller människor, tvärtom, Det upprätthåller ju arbetslöshet.

  Vilken socialpsykolog som helst t ex, torde ju berätta om hur sådant här bryter ner människor, och får den än längre bort från allt vad arbetsmarknad heter.

  Jag menar att AF måste helt göras om och kompletteras med konkurrens, och/eller att effektivitetskrav ställs på AFs personal.
  Men ett stort problem finns. Om man jämför bemötandet på AF med t ex en vårdcentral, det visar vilka som har en mänsklig känsla, och vilka som inte har det. Inom vården finns kriterier som man inte har på AF. man har anställt fel personal, men det är inom hela AF-systemet, det liksom drar till sig denna typ av personal, och de som inte klarar av det lämnar AF. De nya som nu söker anställning på AF vet än mer att deras arbete måste ske per dessa kontraproduktiva direktiv ovanifrån.

  "Praktik" i nuvarande form, som i fas 1, 2 måste upphöra, förbjudas. Endast för yngre utan arbetslivserfarenhet. Äkta praktik ska vara kompetenshöjande och leda till anställning, någon annan bärighet för ordet "praktik" finns inte. Och då ska en sådan äkta praktik vara kort. Och inga företag ska få ha flera "praktikanter".

  Jag har själv gjort såna praktiker, och arbetat. Och sen fas 3 på ett företag där jag kom att ta över en hel avdelning, jag gjorde än mer vad som förväntades, ett oerhört arbete gjorde jag. Och alltså även arbete som även de anställda gjorde. Jag blev inte anställd, så jag gick samma dag. Sen var jag på en fas 3-plats till, en av dem som har jag tror över 100. Lite arbete i början men efter en vecka inget mer. Månaderna gick, bara sitta vid dator. Jag lyckades förhandla mig till att bara vara där mågra timmar varje dag. Jag fick ju inga uppgifter. Det var så för de andra jag såg också. Sen krävdes av mig att gå över till AME, för jag hade försörjningsstöd. Jag genom gick under den tiden en inre förändring och började tänka. Sökte utbildning. Var nära egentligen men kom inte in. Jag hade mycket bra resultat på prov, för denna utbildning på yrkeshögskola. Men jag tror att det föll på att jag varit arbetslös så länge. Vet en annan som sökte dit och kom in, trots att den klarade sig påtagligt sämre än mig på tester. men den personen hade arbete. men, testerna var till för att yrket krävde den kompetensen som jag hade. Så det där var lite konstigt. men sen gjorde jag högskoleprov och fick hög poäng utan att ha övat någonting. Jag kan nu i stort sett söka vilka kurser eller program jag vill.

  Arbetsmarknadsministern har betecknat mig
  m fl som varit och är i fas 3 som en "skör människa". Får se hur jag kommer att vidta åtgärder om det, för jag är en synnerligen kompetent och erfaren person.

  Men alltså, om nåt år, eller några år, fas 3 kommer ju leda till en omfattande skada för landet och skapa en ny klass av utanförskap som blir så stor att det inte lägre går att gömma undan. Och det är oroligt för det ökar också risken för diverse oroligheter.

  Nu slutar jag skriva för det är för sent!

  ReplyDelete
 5. Utanförskap har alltid funnits men på olika sätt. Förr talade man istället om de svaga i samhället och gav dem större möjlighet att överleva i sin vardag. Sedan hittade man på nya ord som lät anpassas till politikens agendor och började istället tala om uanförskap där de till varje pris skulle in i samhället och jobba och få det bättre. Det som hände var att hälften ligger i rännstenen idag, många är döda eller blivit kriminella medan resten går omkring och tigger på stan. Manipulationspolitik på högsta nivå!

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Hur länge skall vi stillatigande följa denna utveckling.
  Vi kan läsa om konsekvenserna av de ökande klyftorna varje dag i tidningen. I princip alla stora samhällsproblem, som den ökade gängkriminaliteten i eller olika former av utanförskap, segregation, rasism, brist på jämställdhet, ökad fysisk och psykisk ohälsa, skolelevernas försämrade resultat, åtminstone till en betydande del kan förklaras just av de ökade klyftorna i samhället.
  Vi måste våga säga ifrån och försöka skapa en opinion för ett totalstopp av det som bidrar till ökade klyftor: nedskärningar i skola, vård och omsorg, sänkningar av ingångslöner och ersättningsnivåer för utsatta grupper! Samtidigt som vi på olika sätt måste skapa ett starkare opinionstryck mot ytterliga höjningar av orimligt höga inkomster och förmåner på de svagas bekostnad!
  Men nu får det räcka! 3/4 av Sverige befolkning är emot denna utveckling.
  Dags att agera!
  Gå med i Facebook gruppen
  http://www.facebook.com/groups/237795589652627/

  ReplyDelete