27 December 2011

Fördelningspolitik

I mitt förra inlägg skrev jag om de blixtsnabbt ökande klassklyftorna, den rikaste tiondelen av befolkningen har ökat sina inkomster dramatiskt (med 63 %!) under de senaste 20 åren medan den fattigaste tiondelen bara har fått en ökning med 1,7 %. Det är en bild av ett samhälle som slits isär. En utveckling som de flesta av oss ogillar men som ändå sker, steg för steg, som ett resultat av både marknadskrafter och medvetna politiska beslut. För mig är fördelningspolitiken kärnan i den politiska konflikt som skiljer partier och ideologier åt. Därför måste socialdemokratin våga ta strid för ett mer jämlikt samhälle, med minskade klyftor. Det handlar om en grundläggande ideologisk övertygelse om människors lika värde och en vilja att leva i ett samhälle som håller ihop, ett samhälle befolkat av stolta medborgare med rättigheter och möjligheter. Jämlika samhällen är dessutom bättre än ojämlika i nästan alla avseenden: hederligare, friskare och högpresterande. Vad krävs av en modern fördelningspolitik för minskade klyftor:
 • Arbete. Full sysselsättning är allra viktigast. Det är nästan omöjligt att uppnå minskade klyftor om inte alla som kan arbeta också har möjlighet att göra det och försörja sig själva. Arbete ger lön men bidrar också till bättre hälsa, större delaktighet och bättre förutsättningar för de egna barnen jämfört med att vara arbetslös. En radikal politik måste alltid ha arbete åt alla som mål och alltid bekämpa arbetslöshet med näbbar och klor.
 • Utbildning. Vår jobbpolitik ska ha tre prioriteringar: utbildning, utbildning och utbildning. Det handlar om: 1) Högre undervisningskvalitet i grundskolan och gymnasieskolan, dagens situation där allt fler unga inte får tillräckliga kunskaper i skolan och inte uppnår gymnasiekompetens är helt förödande för både individerna och för samhället. 2) Utbildning som ger möjlighet att ta nya steg i yrkeslivet som kompetensutveckling, vuxenutbildning, högskoleutbildningar, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, utbildningsvikariat. Arbetslivet kommer att fortsätta att förändras i snabb takt, det bör vi bejaka och rusta människor med de nya kunskaper som krävs. 3) Spetskompetens och forskning.
 • Generell välfärd. Den generella och skattefinansierade välfärden i form av förskola, skola, fritids, sjukvård, äldreomsorg och handikappomsorg är den kanske viktigaste omfördelande kraften i samhället. Nu hotas detta genom att resurserna till framförallt äldreomsorgen och sjukvården är så snålt tilltagna att högerns våta dröm om privat finansierade tilläggstjänster i välfärden är ett reellt hot. Det krävs tillräckligt stora skatteintäkter och en hög ambitionsnivå i välfärden för att människor skall uppleva att äldreomsorgen och vården verkligen är riktigt bra så att välfärden blir generell och även fortsättningsvis finansieras solidariskt. Om var och en skall välja ambitionsnivå utifrån den egna plånbokens tjocklek kommer klyftorna snabbt att bli gigantiska.
 • Skatter. Skattesystemets viktigaste uppgift är att säkerställa tillräckligt stora inkomster för att finansiera utbildning, välfärd, infrastruktur och annat viktigt. Skattesystemet ska därför helst inte motverka arbete, tillväxt och företagande men samtidigt bidra till en rättvis fördelning. Den borgerliga regeringen har avskaffat hela progressiviteten i fastighetsskatten vilket gett enorma summor till dem som har de dyraste villorna och de har avskaffat beskattningen av förmögenheter. Men även en tidigare socialdemokratisk regering bidrog till skattelättnader för de rikaste genom att (tillsammans med Västerpartiet) avskaffa arvs- och gåvoskatten. Jag anser att det var ett misstag. Det har funnits berättigad kritik mot samtliga dessa skatter. Men jag menar att det är helt orimligt att vi idag i princip inte har någon beskattning av ägande/förmögenhet över huvud taget. Det har bidragit till de ökade klyftorna.
 • Trygghetssystemen. Våra gemensamma försäkringar, framförallt sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, kan fungera tydligt omfördelande genom att vi alla betalar till försäkringarna samtidigt som riskerna är ojämnt fördelade. Alla kan vi bli sjuka eller arbetslösa, men risken är större för den som har ett slitigt jobb eller en låg utbildning. Regeringens nedmontering av arbetslöshetsförsäkringen har gjort att bara ungefär en fjärdedel av de arbetslösa idag omfattas av försäkringen vilket dels leder till fattigdom och dels leder till en lönepress nedåt.
Warren Buffet, en av USA:s rikaste män uttryckte det så här:
“There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.”
Det är dags att socialdemokratin tar upp kampen för rättvis fördelning. Det är där vattendelaren går i politiken. Vill vi ha ett mer jämlikt samhälle där alla får chansen eller vill vi ha fortsatt ökade klyftor?


7 comments:

 1. John Rolf Johansson vädjar. Skall vi verkligen behöva vänta i tre år, vi måste väl bereda oss för ett nyval innan dess och det är jätteviktigt att vi får ut vår politik så att Svensson verkligen förstår att vi måste få en förändring snart så att inte hela välfärden raseras.

  ReplyDelete
 2. Håller med föregående talare till fullo! Sossarna står och stampar på samma ställe som när drevet började mot Juholt (September) Och nu händer den ena skandalen efter den andra,och Juholt tar inte tillfället i akt att Rida Och Agitera på skandalvågen. Jag har inte ens sett karlen på Tv sen dom jagade han om Hyresersättningen. Det ser ju lika Mörkt ut som i Hökaröven för sossarna!!!

  ReplyDelete
 3. Personligen tror jag inte längre på S som ett starkt parti och sin process. Det krävs ett komplett nytänkande. Jag tror MP är på rätt spår med många yngre väljare och en alltmer bred mitten politik. S trampar på i det gamla sosse spåret: alltför låg respekt för andras framgångar, arrogans och en enorm intern dold kamp. Idag krävs välutbildade partiledare. Man kan inte ha jobbat sig upp längre som det gamla gardet gjorde. Tyvärr har inte S partiet baskunnande för ett nytänkande. Man har blockat dessa personer som flyttat till andra partier där de är välkomna och uppskattade. Alliansen kommer ganska lätt, om så behövs, anpassa sin politik mera åt mitten, precis som MP m.fl. partier. Där blir det snabbt trångt och S kommer inte komma fram utan nytänkande.
  Sluta upp med popkorn ideer, bli lite mer ödmjuka och innovativa. Ni har glömt bort att de som arbetar nu har fått det bättre och många gillar Alliansen. Kan ni skapa stora nya jobb områden som är realistiska och inte kostar skattepengar har ni en chans men skattetrycket måste ned ytterligare. Det är fortfarande på tok för högt. Ni har en smal och liten chans innan ni hamnar på +20% i nästa val. MP kan nå +20% på er bokostnad. Det ni saknar är en smart strategi och förmåga att samarbeta internt. Tiden rinner ut snabbt. Blocken kommer dock att förbli ganska jämna ett tiotal år framåt. Det är dock Alliansen som kommer att kontrollera detta genom att anpassa sin mitten-politik så att de behåller makten. De har inte låst sin ideologi på samma sätt som S. Det kan de göra så länge som de kan hålla nere skatterna och balansera budgeten. Best of luck to all of you.
  Ett av mina måtton: "Stöd alla de som inte gjort någonting fel!" Resten kan vi ställa krav på.

  ReplyDelete
 4. Kanske skulle du och dina partikamrater lämna landet och skaffa er ett jobb! Man blir så jävla less på er 08! styrelsen har gett juholt förtroendet att försätta som pariledare! Skaffa ett nytt jobb om du inte är nöjd emd det! Tony normark ssu gällivare.

  ReplyDelete
 5. Dagens skola är inte enbart en produkt att högerregeringens politik de senaste fem åren, utan snarare ett resultat av mångårig socialdemokratisk politik. Vad har ändrats i socialdemokraternas politik som ska förändra skolan till det bättre nu. Det tar tid att vända utvecklingen efter många år av kravlös skola utan betyg var målet. Det mesta socialdemokraterna vill ändra på är resultatet av den egna politiken före maktskiftet.

  Politiskt intresserad

  ReplyDelete
 6. Ja varför har klyftorna ökat för. Inte ökade de förr i tiden. Nu ökar de som aldrig förr och det började redan på sossarnas tid. Sluta då upp med att föra en sådan politik och se till istället det finns ett krympbart alternativ och prata mindre om samma sak år ut och år in. Det märkliga med Er politiker att Ni bara pratar men inget händer och vill folk se verkstad så skyller Ni på det ena och andra bara. Era argument håller inte längre. Vi befinner oss idag i en internationell värld där dessa orättvisor tas om hand av folket själva. Det är bara att titta på vad som händer i arab-världen, i USA och på många andra ställen. Hittills har våra politiker lyckats prata så folk lugnat ner sig, men hur länge till kan det gå tills även folk i Sverige har fått nog av allt prat. Det enda Ni tycks vara bra på är att låta ännu flera komma hit och att vara fortsatt olyckliga här istället för i sitt hemland. Ni ger dem då en filt och en bit mat och sätter dem i något råtthål i utkanten av storstan utan jobb och utan att ta hand om dem mera. Sedan får de klara sig själva så gott det går och blir tiggare och går till den undre världen och jobbar istället. Vad är det för politik?

  ReplyDelete
 7. Full sysselsättning är viktigt men dom senaste tjugo åren har (s) varit för en penningpolitik som använder hög arbetslöshet för att hålla nere löneökningar och därmed inflation. Tyvärr diskuteras det väldigt lite om detta inom (s). Riksbanken anser att det krävs drygt 6 procents arbetslöshet för att hålla nere lönerna. Med en sådan riksbanken kommer vi inte få full sysselsättning hur än mycket vi utbildar människor.

  ReplyDelete