08 December 2011

Arbetslösheten ökar!

Arbetsförmedlingen presenterade igår sin prognos för 2012 och 2013. Den är mycket dyster. Arbetslösheten förväntas stiga till 8,5 % år 2013. Utgångsläget på arbetsmarknaden är tufft då vi redan idag, efter ett drygt år av stark tillväxt av nya jobb, ändå har en mycket hög arbetslöshet på 7,6 %. Ungdomsarbetslösheten är redan nu rekordstor – mer än var femte ung människa är arbetslös idag, och långtidsarbetslösheten har bitit sig fast.

Idag var företrädare för Arbetsförmedlingen hos oss i riksdagens arbetsmarknadsutskott och redogjorde för prognosen och svarade på frågor. Huvudbudskapet var att det ser mycket dystert ut. Prognoschefen Tord Strannefors sa att risken för att utvecklingen blir sämre än vad Af räknar med är stor medan sannolikheten för att det ska bli bättre än prognosen är nära noll.
Arbetsförmedlingen gör bedömningen att Sverige nu står inför den största utmaningen på arbetsmarknaden sedan 90-talskrisen eftersom det redan i nuläget är så hög arbetslöshet och de som har särskilda svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden och få ett jobb utgör redan idag 60 % av de arbetslösa. Det syns t ex i nedanstående diagram där de som arbetsförmedlingen betecknar som ”utsatta” utgör en växande grupp av de arbetslösa:Det innebär att det hårt kritiserade Fas 3, som allt mer fått karaktären av ändstation på arbetsmarknaden, kommer att öka kraftigt.
Risken för att fasta i arbetslöshet är direkt kopplad till utbildningsnivå. För dem som inte har gymnasiekompetens är sysselsättningsgraden väsentligt lägre, det gäller lika för både infödda och invandrare som syns i denna bild:


Arbetsförmedlingen bedömer dels att arbetslösheten kommer att öka och dels att antalet arbetade timmar kommer att minska. Det betyder minskade skatteintäkter för kommuner och landsting samtidigt som behoven inom vård och omsorg är stora och växande.
Sveriges ekonomi står stark och det finns utrymme för stimulanser för att motverka arbetslösheten. Sänkt krogmoms duger inte. Det krävs nu nya initiativ för att möta den vikande konjunkturen och rusta människor med kunskap och kompetens. Vi socialdemokrater har krävt en aktuell debatt i riksdagen med anledning av Arbetsförmedlingens prognos. Tänker regeringen stillatigande se på hur arbetslösheten ökar?

8 comments:

 1. Det skulle underlätta om alla inom Arbetsförmedlingen också verkligen prioriterade de som är mest utsatta. Att de som kvalificerat sig för Jobb- och utvecklingsgarantin verkligen får ett erbjudande om anvisning. På en del Arbetsförmedlingar får de inte ens det.

  Många med försörjningsstöd och funktionshinder får inte det stöd de behöver, trots regeringens intentioner och våra förordningar.

  Utbildning börjar också bli mer förekommande, men fortfarande fel typer av utbildningar.

  ReplyDelete
 2. Dags att ta läget på arbetsmarknaden på allvar.
  Hur många jobb som skapas av arbetsförmedlingen? Skapar värje handlägare ett jobb skulle bli många jobb. Fungerar matchningen? Skapar utbud sin efterfrågan?
  Borde vi inte får mer offensiv finanspolitik?
  Läs Keynes och tillämpa om honom då får vi fart på den svenska ekonomi.

  ReplyDelete
 3. Jag efterfrågar det gamla Samhall.Där funktionshindrade och Arbetsskadade var en del av samhället och kändes att dom behövdes... Men som allt annat så blev även det avreglerat och skulle drivas med Vinst... I dag släng folket i stället på sophögen utan någon värdighet, som kallas Fas3... Nä återgå till gamla Samhall!!!

  ReplyDelete
 4. Sen finns det några grupper som har skyhög arbetslöshet som kryper upp mot 10%,och det är just grupperna funktionsnedsatta,äldre och yngre arbetslösa,som tvingas gå på försörjningsstöd.Sen tycker jag att det är verkligen under all kritik att politikerna under de sista 5 åren har kraftigt skurit ner på antalet platser till komvux,samt nedmonterat viktiga samhällsservice som vård och omsorg. Politikerna måste hoppa ner från sina höga hästar och inse att det är inte hållbart att fortsätta sänka skatterna och snåla in på all vård och omsorg och komvuxutbildningarna för arbetslösa.Satsa 50 miljarder av våra skattemedel,på att rusta upp all vård och omsorg,samt rusta upp komvux till den nivå som rådde innan borgarnas maktövertagande2006,än att slösa bort dem på vanvettiga saker som militära insatser i Afghanistan,och övriga omvärlden,vilket jag anser är helt etiskt omoraliskt,samt att det är helt förkastligt att slösa bort skattemiljarder på åtgärder typ FAS3 som inte genererar i mer arbetstillfällen med avtalsenliga löner.Varför inte ha kampanjer som syftar till att locka mer killar/män till vård och omsorgen,till exempel att Arbetsförmedlingarna landet runt i samarbete med kommun och landsting rekryterar mer yngre och äldre killar till vård och omsorg? ,för det är just inom vård och omsorg som behoven av medarbetare kommer att öka kraftigt från och med 2012 ända fram till år 2055,då det behövs minst 400000 medarbetare landet runt inom all vård och omsorg,och när färre och färre ungdomar går omvårdnadsutbildning,så varför inte satsa på grupper som yngre och äldre arbetslösa,funktionshindrade som är arbetslösa,samt invandrare som också saknar jobb,och även de som befinner sig i olika åtgärdsprogram hos AF,samt de som uppbär försörjningsstöd,skulle kunna rekryteras till vård och omsorgen.Jag själv en 48-årig småländsk kille,skulle inte ha emot att själv testa på vård och omsorgsjobb,som inom äldrevård där man även få göra såna sysslor som att ta tempen och ge ett lavemang,alternativt inom handikappomsorg,där man följer med brukarna/kunderna på olika aktiviteter,samt göra alla förekommande sysslorna inom handikappomsorgen. Tack för kaffet

  ReplyDelete
 5. Staten lägger 16 miljarder kronor (enligt uppgift i nyheterna idag) på RUT och ROT. Pengar som går till de som borde kunna betala för sig själva. Denna form av subventionerade arbeten har man inte satt någon gräns för hur mycket en rörmokare t e x får kosta. Gick priset för deras arbeten upp med devisen att "det kostar ju samma för kunden"? Eller är det ingen som vet?
  Under tiden som staten pumpar pengar i fel kanaler går även högutbildade utan arbete. Dags att skrota fördomen att endast ungdomar, outbildade, funktionshindrade och invandrade står utan försörjning. Kreativt tänkande saknas i alla partier. Som en drucken upprepar man envist år ut och år in att det behövs åtgärder, utbildning, sysselsättning där människor får "bidrag" på en nivå som inte ger någon som helst skälig levnadsstandard. Istället för att skapa arbeten inom kultur och offentlig sektor eller att hjälpa människor som vill starta små företag så får företag bidrag för att få arbeten utförda gratis. Detta bidragsberoende är helt absurt.
  Följ Hollands exempel och hjälp de som vill starta företag med gratis eller subventionerade lokaler. Där borde 16 miljarder räcka långt. Det kanske t o m med blir pengar över till kulturen?

  ReplyDelete
 6. Det sägs att det är mest personer med låg utbildningsnivå som hamnar i fas 3. Själv har jag högskoleutbildning men råkar vara 60+. Hur jag ska kunna bli hjälpt av en anvisad fas 3-plats fattar inte jag. Och samtidigt som jag utför ett arbete inom ett helt annat område gör någon annan det som borde vara mitt jobb. Men detta sker utan relevant utbildning och med en lön som är oanständigt låg - alltså som ett fas 3-arbete. Nej arbete var det ju inte frågan om utan sysselsättning och ingen undanträngningseffekt!
  Sluta skuldbelägg de arbetslösa och satsa på ungdomen istället för att jaga oss "gamlingar". Och se till att det blir anständig lön, semester, jag kort sagt kollektivavtalsenliga vilkor.

  ReplyDelete
 7. Att arbetslösheten ökar är väl självklart om man tar hit fler människor utan jobb, säljer ut vår industri till utlandet och försvårar för folk att komma in på arbetsmarknaden genom alla idiotiska nya anställningskoncept CV-hysteri och fördomar mot deras åldrar bakgrund dialekter ursprung och annat. Inom politiken tycks istället rekryteringen alltid vara på topp och ute i samhället en tragisk historia med alla bemanningsbolag, utnyttjanden och taskiga löneklyftor utan like.

  ReplyDelete
 8. Den dagen man inser att man måste lägga saker och ting på historiens skräphög kommer Sverige att blomstra igen. Förutom alla dåliga politiker i varenda parti så måste man även ta bort alla misslyckade förslag och beslut en gång för alla. Det måste sorteras nu ordentligt i politiken inom varenda parti och göras en noggrann inventering och sortera bort allt som varken har lyckats eller blivit bra. Det har de senaste 25 åren skett alldeles för många misstag som gjort att vi fått en totalt orättvis politik och alla partierna borde vara överens om detta. Folk har inte bara skott sig ordentligt och sett till att ta för sig rejält av kakan, utan även hamnat i rännstenar i hela landet. Folk har fallit mellan stolarna och arbetsmarknaden övertagits av bemanningsbolag och folk måste ha 3-6 jobb för att klara sig. Det har utvisats på helt galna sätt där barn och åldringar och sjuka människor kastats ut från landet utan minsta empati och sedan råkat illa ut i sina hemländer, samtidigt som det har tagits emot flyktingar och folk i stora mängder från andra länder. Högt uppsatta har tokhöjt sina löner samtidigt hela marknaden har lönedumpats. Våra olika politiker står där dag ut och dag in och pratar och pratar samtidigt de inte lyckas göra någonting bättre. Välfärden monteras bort bit för bit samtidigt de försöker inbilla folk det har blivit bättre. Det har bildats falanger, motsättningar och allianser och allt möjligt onödigt inom hela det politiska systemet för att stärka sig själva samtidigt de vill försvaga de andras möjligheter. Det pågår ett internt krig i politiken som inte gagnar Sverige det minsta. Man motsätter sig att det kommer in nytt folk i politiken och vill omedelbart sparka ut dessa samtidigt de själva är livrädda att förlora en röst till de som kommit och använder sig av metoder inte ens man tror att vuxna kunde göra. Trots att flera politiker framstår som konstiga eller mystiska idioter gör man sitt yttersta för att försvara dem. Så fort någon har lite civil kurage som Ylva Johansson så skriker de högt som stuckna grisar. Till slut kommer ju för fanken folk att sluta rösta om ingenting händer så det blir bättre än så här.

  ReplyDelete