06 October 2011

Pappamånader fungerar - inför fler!

Kvinnor har lägre lön än män. Det har flera olika orsaker. Ett skäl är att det är kvinnor som tar ut lejonparten av föräldraförsäkringen och som oftare än män är hemma för att vårda sjukt barn. Det gör att arbetsgivarna betraktar kvinnor som kollektiv som osäkrare arbetskraft än män, något som drabbar alla kvinnor oavsett om den enskilda kvinnan aldrig blir mamma eller om fördelningen är sådan att det är pappan som än hemma mest. Kvinnors löner och karriärmöjligheter påverkas av själva förväntningen om kommande beteende, dvs arbetsgivaren tror att en kvinna kommer att vara mer frånvarande från jobbet pga barn än en man. Så länge föräldraledigheten inte delas lika mellan föräldrarna kommer arbetsgivarna på goda grunder att tro detta. Och alla kvinnor påverkas av denna förväntan som resulterar i sämre lön och utvecklingsmöjligheter än män.

Det viktigaste skälet för ett jämnt uttag av föräldraförsäkringen är barnets rätt till en nära relation till båda sina föräldrar. Men det är också viktigt för att skapa ett jämställt arbetsliv.
Nu visar det sig att papporna har ökat sitt uttag av föräldraförsäkringen markant på 10 år. År 2000 var det bara drygt 12 % av föräldradagarna som togs ut av pappor, förra året var det 23 %. Det är en glädjande utveckling! Är det ett resultat av att familjerna idag är mer jämställda och tycker att det är viktigt att båda föräldrarna är hemma med barnen? Jag hoppas det. Men det som verkligen har haft effekt på fördelningen är införandet av en andra pappamånad. När ytterligare en månad av föräldraförsäkringen knöts till mamman respektive pappan 2002 ökade pappornas uttag. Pappor till barn födda efter 2002 har använt 22 dagar fler i genomsnitt än papporna till barn födda år 2001 när barnen fyllde åtta år.
Regeringens jämställdhetsbonus har dock inte haft någon som helst mätbar effekt på fördelningen av föräldradagarna. Det är hög tid att ett nytt steg och öronmärka ytterligare månader för mamman respektive pappan. För barnens skull. För pappornas skull. Och för att stärka alla kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

No comments:

Post a Comment