31 October 2011

Kvinnors löner

Män tjänar mer pengar än kvinnor. Den genomsnittliga månadslönen för kvinnor i Sverige är 26 200 kr medan männens genomsnittliga månadslön är 30 600 kr. Den kvinnliga månadslönen är alltså bara 85 % av den manliga. Det är en väsentlig skillnad som återspeglar att kvinnors och mäns arbete värderas olika. Kvinnligt dominerade yrken värderas systematiskt lägre lönemässigt än manligt dominerade yrken.

Men även om man justerar lönestatistiken för olika lönepåverkande faktorer, t.ex. yrke, utbildning och ålder genom s.k. standardvägning, så kvarstår en löneskillnad på 6 % mellan kvinnor och män.
I budgetpropositionens jämställdhetsbilaga konstateras:
”Generellt har de mansdominerade yrkena en högre medellön än de kvinnodominerade. Så länge lönerelationerna eller andelen kvinnor och män i olika yrken inte utjämnas kommer kvinnors löner i genomsnitt att förbli lägre än mäns. Även om könsfördelningen utjämnas mellan olika yrken är detta inte någon garanti för att lönerna utjämnas, eftersom kvinnor i allmänhet har lägre lön än män även inom en och samma yrkesgrupp. De ojämställda lönerna etableras redan vid inträdet på arbetsmarknaden. Kvinnor erbjuds och begär lägre ingångslön än män. En undersökning visar t.ex. att kvinnliga ingenjörer får drygt 1 000 kronor mindre i månadslön än män redan på sitt första jobb efter avslutad utbildning.”
Det är dyster läsning.

Om man dessutom väger in det faktum att det främst är kvinnor som arbetar deltid, visstid eller på vikariat förvärras bilden. Kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket men kvinnor lägger mer tid på obetalt hemarbete än män medan männen lönearbetar i större utsträckning, som jag skrev om i mitt förra blogginlägg.

Den faktiskt utbetald arbetsinkomsten är därför 19 100 kr per månad för kvinnor och 26 700 kr per månad för män. Det skiljer alltså 7 600 kr mellan den genomsnittliga kvinnans lön och den genomsnittliga mannens. Det är mycket pengar. Varje månad. På ett år blir det 91 200 kr. På elva år blir det en miljon kronor. Och låg lön ger låg pension.
Kvinnors löner måste sättas högst på dagordningen för jämställdhet. Det handlar om stora skillnader i inkomster varje dag, varje år och över livet.

No comments:

Post a Comment