13 September 2011

Sänkt krogmoms eller 100 000 nya utbildningsplatser?

Det skall bli lönsammare i krogbranschen. Regeringen väljer att halvera krogmomsen för den hisnande summan 5,4 miljarder kr. Det är den största och viktigaste reformen i regeringens kommande budget. En tydligare bild av en regering som har tappat styrfart och som abdikerat från jobblinjen får man leta efter.


Låt mig påminna om det läge Sverige just nu befinner sig i. Efter ett år av unikt starkt uppgång på arbetsmarknaden har vi fortfarande massarbetslöshet och en långtidsarbetslöshet som har bitit sig fast på en mycket hög nivå. Regeringen har hänvisat allt fler personer till återvändsgränden Fas 3 trots att många nya jobb har skapats. Företag har haft svårt att få tag i personal med rätt kompetens, så många som sju av tio arbetsgivare uppger detta som ett problem. I flera branscher och i vissa regioner är överhettning ett reellt problem och företag får tacka nej till nya order för att man inte får tag i personal med rätt kompetens. Samtidigt har andelen unga som tillåts misslyckas i skolan ökat stadigt de senaste åren och det är nu rekordmånga unga som saknar gymnasiekompetens.

Regeringen har konsekvent valt bort utbildningslinjen. Man har skurit ned vuxenutbildningen kraftig, halverat arbetsmarknadsutbildningen och gjort om gymnasieskolan för att försvåra livslångt lärande.

Nu är världsekonomin, och därmed även Sverige, i ett mycket osäkert läge. Konjunkturen mattas, det står helt klart. Men hur stor avmattningen blir och vilka konsekvenser det får för den svenska ekonomin och den svenska arbetsmarknaden är fortfarande mycket osäkert. Och just osäkerheten riskerar att bidra till ytterligare inbromsning.

I detta läge gäller det att vara varsam med statsbudgeten och prioritera noga. Och då väljer regeringen att som sin största och dyraste reform prioritera sänkt moms på krogen! Inte ens regeringens egna experter i finansdepartementet tror att detta kommer att leda till några nya jobb. Erfarenheterna från Finland visar att det är högst osäkert om det blir ett enda nytt jobb. Maud Olofsson, ensam med sin ogrundade optimism, hoppas på drygt 3 000 jobb till en kostnad av en och en halv miljon kr per jobb.

5,4 miljarder kr motsvarar mer än 100 000 nya utbildningsplatser i yrkeshögskolan, högskolan och vuxenutbildningen. Att säga nej till utbildningssatsningar för att istället öka lönsamheten i krogbranschen kallar regeringen en ”ungdomssatsning”! Det är rena nyspråket.

Det Sverige behöver nu är ansvar för framtiden och investeringar som leder till jobb och varaktig tillväxt i en globalt konkurrensutsatt ekonomi. Nu behövs stärkt undervisningskvalitet i grundskolan och gymnasieskolan, fler utbildningsmöjligheter, nya bostäder, fungerande infrastruktur och investeringar i forskning.

Jag minns när Anders Borg sa: folk ska jobba, inte supa. Men nu är det tydligen andra besked: folk ska gå på krogen, inte studera, enligt regeringen.

No comments:

Post a Comment