03 September 2011

Fotbollen som folkrörelse

Fotbollen är den ojämförligt största sporten. Det är den största pojkidrotten, den största tjejidrotten och den största idrotten för både killar och tjejer med invandrarbakgrund. Många, många börjar spela fotboll, engagerar sig i ett lag och i varierande grad också i föreningen. En tredjedel av alla idrottsaktiviteter som sker i Stockholm är fotboll.


Men många slutar i tonåren då skolan och andra intressen kräver mer tid. 60% av ungdomarna i åldern 15-18 år slutar med fotbollen. Samtidigt försvinner de helt och hållet från föreningen och fotbollsgemenskapen, det är en stor förlust för föreningarna och troligen också för ungdomarna själva. Alla kan och vill inte fortsätta som aktiva spelare men många fler borde kunna erbjudas bra möjligheter att fortsätta sitt engagemang inom fotbollen på andra sätt. De behövs i föreningarna och har mycket att bidra med.

Styrelsen för Stockholms Fotbollförbund beslutade i veckan att tillsätta en arbetsgrupp för att jobba med detta. Arbetsgruppen skall ta fram förslag på hur Stockholms Fotbollförbund kan underlätta för föreningarna att behålla tonåringarna inom fotbollen som ledare tränare, domare och föreningsaktiva.
Några av de frågor gruppen skall diskutera är:
- Pröva idén om att i någon form formalisera meriterna av att ha jobbat ideellt inom fotbollen på ett sätt som kan användas i ett CV för att stimulera fler ungdomar att prioritera ideellt engagemang inom fotbollen.
- Ta ställning till vad som krävs för att de utbildningar som erbjuds av förbundet skall bli enkla att utnyttja för föreningarna för att underlätta bra utbildningar för tonåringar.
- Ge förslag till vad som behövs för att föreningarna bättre skall ta tillvara de tonåringar som slutar spela och aktivt erbjuda dem en konkret fortsättning inom föreningen.
- Bör man arbeta på ett gemensamt sätt för att värva ungdomar att ta på sig olika typer av uppdrag inom fotbollen eller är det mer framgångsrikt att värva domare för sig, tränare för sig, ledare för sig etc.
- Vad fungerar? Konkreta exempel från föreningar som lyckats väl med att
behålla ungdomar som aktiva inom föreningen. Vad karakteriserar deras arbete?
- Ta ställning till på vilket sätt erfarenheterna i AGUST (Arbetsgruppen Ungdomar i Stockholms Fotbollförbund) kan användas i detta arbete.
- Hur kan vi få ungdomar att fortsätta spela fotboll längre och kanske i andra former?

Om fotbollen skall försvara sin plats som den ojämförligt största och mest folkkära sporten ställer det stora krav på oss som är aktiva inom fotbollen. Vi måste förnya vår roll som folkrörelse för att ungdomar skall finna det meningsfullt och attraktivt att fortsätta vara en del av fotbollsgemenskapen även när andra intressen ofrånkomligt tar allt större plats i deras liv.

No comments:

Post a Comment