28 September 2011

Alla barn och ungdomar skall få spela!

S:t Eriks Cupen, som arrangeras av Stockholms Fotbollförbund, är världens största ungdomsturnering. I år är det rekordmånga lag som deltar: 4 100 lag från 170 föreningar. Som ordförande i Stockholms FF är jag mycket stolt över Sankan. Under 35 000 matcher varje säsong är det spänning, glädje, dramatik, sorg, lek, skratt, allvar och gemenskap.


Under förra året genomförde Stockholms FF en översyn av S:t Eriks Cupen som bl a visade att så många som 93% ansåg att Sanktan som helhet fungerade bra. Ett mycket gott betyg! Men det fanns också oroande resultat från enkäten.

Det visade sig vara ganska vanligt att spelare som blir kallade till match blir bänkade hela matchen och inte alls får vara med på plan. Upp emot en tredjedel av de svarande sa att det är så. Att vissa spelare inte någon gång får vara med i startuppställningen visade sig vara ett minst lika stort problem. Värvningar i unga år uppfattas som ett stort problem av 75%. Jag anser att detta är varningssignaler att ta på stort allvar.

Matchen är ett inlärningstillfälle och ett tillfälle att utvecklas om spelare. Det är stor risk att den kille eller tjej som blir bänkad hela matcher eller aldrig får spela från start dels missar viktiga utvecklingsmöjligheter och dels snart tröttnar på fotbollen och slutar. S:t Eriks Cupen bör utvecklas för att ännu bättre bidra till fotbollsutveckling hos de enskilda spelarna men också för stockholmsfotbollen i stort. Det är viktigt både för att fostra framtida elitspelare och för att fotbollen ska kunna växa så att fler barn och ungdomar skall få uppleva glädjen att spela fotboll och ingå i ett lag.

Stockholms Fotbollförbund väljer därför att nu införa ett föreningscertifikat – en överenskommelse mellan föreningen och förbundet – som innehåller viktiga principer för spel i S:t Eriks Cupen. Föreningscertifikatet innehåller t ex en spel- och startgaranti, åtagande att informera om och följa Nolltolerans och att inte värva spelare från andra föreningar upp till 14 års ålder. Föreningscertifikatet skall undertecknas av ordförande i föreningen och betonar därmed föreningsstyrelsens ansvar för den policy som tillämpas i de olika lagen. Självklart erbjuder förbundet stöd till föreningar t ex i form av utbildningar och andra aktiviteter för att kunna ta det ansvaret. Föreningscertifikatet är ett nytt sätt att arbeta med värderings- och policyfrågor som sätter en helt annan tyngd bakom de beslut representantskap och årsmöte fattat.

Det skall bli mycket spännande att ta del av synpunkter på föreningscertifikatet och inte minst på spel- och startgarantin!

No comments:

Post a Comment