19 August 2011

Primärval i franska Socialistpartiet

Jag befinner mig på Korsika för intensivstudier i franska. Det ger också tillfälle till många intressanta politiska diskussioner (på franska!) om det politiska läget och de kommande valen.

I maj nästa år skall Frankrike ha presidentval. Den nuvarande presidenten och högerpolitikern Nicolas Sarkozy har tappat i popularitet men trots det är det inte så många som idag tror att Socialistpartiet kan vinna presidentvalet. Förre chefen för internationella valutafonden (IMF) och den tidigare finansministern för Socialistpartiet, Dominique Strauss-Kahn, ansågs av många som den kandidat som skulle kunna vinna över Sarkozy. Men han står nu inför mycket allvarliga anklagelser om sexuella övergrepp mot en kvinna som arbetade som hotellstäderska i New York och är (med rätta!) otänkbar som presidentkandidat.
Det franska Socialistpartiet skall nu utse sin presidentkandidat och det är långt ifrån självklart vem det blir. Partiets process för att utse sin kandidat är intressant i sig. De som är intresserade av att kandidera har fått anmäla sig till partiet och valet står nu mellan sex olika kandidater. Det är inte nödvändigt att vara nominerad av t ex ett partidistrikt.
Partiet kommer att genomföra ett primärval 9:e och 16:e oktober för att välja mellan dessa kandidater. Alla partimedlemmar har rösträtt men även sympatisörer som har registrerat sig som sympatisörer före ett visst datum och betalat en avgift på 1 euro har rätt att rösta i partiets primärval. Det är första gången som Socialistparitet prövar denna modell för att utse sin kandidat och det skall bli mycket spännande att följa resultatet.
I år står valet mellan följande sex kandidater för Socialistpartiet:
• Martine Aubry som är partiets ordförande och dessutom borgmästare i den stora staden Lille och parlamentsledamot.
• Francoise Hollande som var partiordförande före Martine, han är ordförande i parlamentet i departementet (typ av region) i Corrèze och parlamentsledamot.
• Sègoléne Royal som är ordförande i regionparlamentet i Poitou-charentes, parlamentsledamot och tidigare presidentkandidat.
• Arnaud Montebourg som är parlemantsledamot och den yngste av kandidaterna, ca 40 år.
• Manuel Valles som är parlamentsledamot och borgmästare i Evry
• Jean-Michel Baylet
Marine Aubry leder knappt i opinionsmätningarna och valet anses stå mellan henne, Francoise Hollande och Sègoléne Royale.

Jag tycker att det är en intressant modell som det franska Socialistpartiet använder. Det finns naturligtvis allvarliga invändningar. Det finns en uppenbar risk för att en gruppering skall försöka att ”kuppa” genom att personer som inte alls är genuina sympatisörer anmäler sig och röstar i primärvalet och man kan ifrågasätta värdet av att vara partimedlem om man inte som medlem i partiet har mycket större inflytande än ”vem som helst” över en sån viktig fråga som att utse partiets presidentkandidat. Men samtidigt är det ett faktum att det franska Socialistpartiet har få medlemmar och att de inte kan anses vara representativa för väljarna. Det är helt nödvändigt att finna nya och fler former för att engagera politiskt intresserade medborgare. Jag tycker att modellen är intressant och tål att diskuteras.

En månad efter presidentvalet i maj nästa år går fransmännen till val igen för att välja till Nationalförsamlingen (parlamentet). Förra gången (2007) var valdeltagandet i detta val bara 40% - hälften jämfört med presidentvalet. Det säger något om presidentens makt i Frankrike men också om demokratins svåra utmaningar.

No comments:

Post a Comment