03 August 2011

Fas 3 leder inte till jobb

Arbetsförmedlingen presenterade igår en rapport som skulle bevisa hur bra Fas 3 fungerar. Om man läser rapporten får man en annan bild än den av nöjda Fas 3-deltagare som Arbetsförmedlingen på regeringens uppdrag vill visa efter den massiva kritik som med rätta riktats mot Fas 3.
Arbetsförmedlingen hade valt ut 1500 deltagare i fas 3 för telefonintervju men bara 850 svarade på frågorna. Ett bortfall på 43%! Trots detta anser man ha underlag för att säga att deltagarna är nöjda. De har svarat på frågan om de är nöjda med sin plats, underförstått om de hellre skulle vilja ha en annan plats inom Fas 3. Deltagarna har däremot inte svarat på frågan om de är nöjda med Fas 3 som åtgärd. Om man hade ställt frågan på det sättet hade man troligen fått ett annat svar eftersom bara en fjärdedel av de som svarat på frågorna trodde att Fas 3 skulle bidra till att de kunde få ett jobb.
Det är ju just detta som är den viktiga frågan när man skall värdera en arbetsmarknadspolitisk åtgärd: leder den till jobb eller inte?
Arbetsförmedlingens egna siffror visar att bara 1,5% av deltagarna i Fas 3 har gått till arbete eller studier med en varaktighet om 90 dagar. Se nedan:


På pressträffen igår försökte Arbetsförmedlingen istället ge bilden av att 15% av deltagarna gått till arbete eller studier, men då räknar man med även de som bara hoppat in en dag som timvikarie någonstans. Den vanligast förkommande definitionen av att "ha fått jobb" är att det är ett arbete med en varaktighet om 90 dagar och då är resultatet bedrövligt dåligt.
Anordnarna av Fas 3 får 135 miljoner kr varje månad av våra skattemedel för att ta emot Fas 3-deltagare, det är alltså en åtgärd som kostar en hel del pengar. Deltagarna får dock ingen ersättning för sitt arbete. Nu vill Arbetsförmedlingen att deltagarna ska få utföra riktiga arbetsuppgifter och det är naturligtvis ett steg i rätt riktning istället för förvaring eller pysselsättning. Men utför man riktigt arbete skall man också ha riktig lön!
Regeringen övergripande idé om att pressa ned de s.k. reservationslönerna på arbetsmarknaden kommer att bli mycket framgångsrik om man låter 27 000 deltagare i Fas 3 utföra ordinarie arbetsuppgifter utan lön medan arbetsgivaren får 5000 kr i månaden i ersättning för detta! Det drabbar inte bara de arbetslösa utan alla på arbetsmarknaden som kommer att känna av en lönepress nedåt.

3 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. 8 av 10 var visst nöjda med Jobb och Utvecklingsgarantin och Fas3 enligt arbetsförmedlingens egen undersökning.

  Detta var frågorna som ställdes via telefonintervjuer:

  1.Hur bra är/var uppgifterna på din fas 3 plats anpassade efter dina behov?

  2.Upplever du att arbetsuppgifterna är/var meningsfulla?

  * Noterbart är att 79 procent av deltagarna tyckte att arbetsuppgifterna var meningsfulla. Detta faktum har sedan förvanskats i media och genom arbetsförmedlingens försorg till att ”åtta av tio är positiva till Jobb och Utvecklingsgarantin”.

  3. Tror du att arbetsuppgifterna skulle ha blivit gjorda om du inte hade gjort dem?

  4. Vem tror du skulle gjort dem?

  5.Är du nöjd med fas 3 platsen?


  De som inte är nöjda, vad är de missnöjda med.
  6. Vad är du missnöjd med? (Flervalsfråga )
  -Sysselsättningen passar inte mig

  -Får inte tillräcklingt stöd med jobbsökande

  -Den ekonomiska ersättningen

  -Anser att jag borde vara anställd

  -För lite uppgifter att utföra

  -För mycket uppgifter att utföra

  -Ger dålig möjlighet till anställning efter fas 3

  -Annat

  * Mycket anmärkningsvärt är det faktum att den viktiga frågan om ersättningen hamnar som undernivå för de som är kritiska mot själva sysslan i Fas3. De som är nöjda med sysslan och placeringen men ändå är starkt kritiska mot Fas 3 och den låga ersättningen är redan utsorterade när frågan för ”De som inte är nöjda”, ställs.

  7.Under hur många timmar har du under den senaste/sista veckan befunnit dig på fas 3 platsen?

  8.Under hur många timmar hade du uppgifter på fas 3 platsen?

  9.Ungefär hur många timmar ägnade du åt eget jobbsökande den senaste veckan?

  10.Ungefär hur många jobb har du sökt de senaste 30 dagarna?

  11.Har Af medverkat till att ordna möten mellan dig och någon arbetsgivare de senaste 30 dagarna?

  12.Hur ofta bruka du träffa arbetsförmedlare?

  13. Vad tycker du om det stöd du får från din arbetsförmedlare?


  * Mina egna anmärkningar.

  Källa: Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Fördjupade analyser 2011-08-01

  http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.60698af7130ff01284080002593/fordjupade-analyser-2011.pdf


  *Slutord:

  Med ovanstående anmärkningar plus ett i övrigt undermåligt underlag för undersökningen (endast 2 % av de inskrivna)

  anser jag att man absolut inte kan gå ut med att 8 av 10 är nöjda med Fas3, det är ju som att fråga ett fåtal fängelsekunder om anstalten där de inhyses upplevs som okej och därefter vid jakande svar dra slutsatsen att alla fängelsekunder trivs bra med att sitta i fängelse.

  Att först i efterföljande frågor särskilja de som upplevt sin Fas3 syssla som negativ från de som trivs med själva sysslan är ju fruktansvärt amatörmässigt och en logisk kullerbytta.

  Jag kan ta mig själv som exempel. Jag trivs mycket bra med själva min syssla i Fas3 men tycker att jag får en usel ersättning för mitt arbete. Jag skulle därmed ha hamnat bland de 80 procent nöjda fast jag i praktiken är mycket negativ till Fas3.

  ReplyDelete
 3. AF är en manipulerande hjärntvättsorganisation. Sektanda. Lögnare.

  ReplyDelete