16 July 2011

Osäkra anställningar

Allt fler mäniskor tvingas idag jobba i osäkra och tillfälliga anställningar. Ofta används argumentet att visstidsanställning är ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Och så är det också för många, inte minst för ungdomar eller andra nytillträdande på arbetsmarknaden. Men efter att regeringen år 2007 ändrade lagen och gjorde det möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra i oändlighet så har situationen förändrats. En tillfällig anställning är nu allt mer sällan en fot in till en fast anställning utan har blivit ett permanent tillstånd. Människor kan gå från den ena visstidsanställnignen till den andra hos samma arbetsgivare i tio år utan att få fast tjänst. Det är en helt orimlig situation! Den som saknar fast tjänst har svårt att planera sin tillvaro, väntar med att bilda familj, har svårt att få kontrakt på en bostad eller ett lån, tvekar inför fackligt engagemang och blir mer rädd för att säga ifrån på jobbet.
Efter att den borgerliga regeringen infört möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra är nu Sverige ett av de länder i Europa som har svagast reglering på detta område. Det har gått så långt att den mycket borgerligt dominerade EU-kommissionen till och med har regerat och protesterat till Reinfedts regering. När vi socialdemokrater i riksdagen har påpekat detta och frågat vad regeringen tänker göra för att begränsa möjligheten till "eviga" visstidsanställningar har arbetsmarknadsminister Hillevi Engström viftat bort kritiken och försökt hävda att EU-kommissionen inte alls kritiserar den svenska regeringen.
Men nu har Kommissionen hotat med att dra Sverige inför EU-domstolen och Hillevi Engström tvingas till ännu en reträtt. Enligt ett nytt förslag skall den som i mer än två år har varvat allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller provanställning hos samma arbetsgivare kunna gå till domstol och begära att anställningen förklaras som fast jobb. Det är ett krångligt sätt som verkar konstruerat för att så få som möjligt av alla dem som berörs verkligen skall få ett fast jobb. Ett bättre sätt skulle vara att helt enkelt ändra lagen så att den som haft visstidsanställningar under två år hos samma arbetsgivare automatiskt får sin anställning omvandlad till en fast tjänst.

No comments:

Post a Comment