22 July 2011

Ordförande för S-kvinnor?

Jämställdheten går bakåt i Sverige, trots att vi fortfarande brukar komma ganska väl ut när vi jämförs med andra länder. Men det är i stor utsträckning tack vare att våra framgångar på jämställdhetsområdet vilar på gamla lagrar. Framsynta reformer som särbeskattning, föräldraförsäkring, utbyggd barnomsorg mm gör att Sverige rankas ganska högt. Men vi är inte längre i topp i OECD:s ranking om Gender Gap. Sverige har tappat både i absoluta tal och i jämförelse med andra länder de senaste åren. Det är hög tid för en ny och modig politik som vänder denna trend. Det finns ingen anledning att ha en lägre målsättning än att Sverige ska vara ett jämställt land.
Socialdemokraterna har sedan tio år feminismen inskriven i sitt partiprogram. Det är dags att visa det nu! Jag vill att socialdemokratin ska vara ett parti som konsekvent tar strid för kvinnors villkor, som alltid har jämställdhetsglasögonen på och som har starka kvinnliga företrädare. S-kvinnor behövs därför idag mer än någonsin för att driva ett feministiskt perspektiv i politiken. Organisationen behöver stärkas och utvecklas, det finns mycket att ta itu med för den som väljs till S-kvinnors ordförande på förbundsmötet i augusti.
Jag är en av de fyra kvinnor som blivit nominerad av distrikt och kvinnoklubbar som kandidat till ordförandeposten. Jag är glad och smickrad över det förtroende som visats mig och jag är mycket stolt över att vi i S-kvinnor kan ha en öppen och konstruktiv demokratisk process med flera kandidater som hjälps åt att lyfta fram jämställdhetspolitiken och kvinnors villkor. Höjdpunkten var nog det fullsatta seminarium i Almedalen där jag deltog tillsammans med Eva-Lena Jansson och Lena Sommestad. (Du som missade seminariet kan ta del av det här.)
Valberedningen har nu föreslagit Lena Sommestad som ny ordförande för S-kvinnor. Det är ett bra förslag. Lena är kunnig och engagerad, jag har saknat henne i den centrala politiken sedan valförlusten 2006. Jag hoppas och tror att Lena tillsammans med alla andra starka och goda krafter i förbundet kan utveckla och stärka S-kvinnor.
Själv ser jag en stor utmaning i att förnya och vässa den socialdemokratiska jämställdhetspolitiken i riksdagen och har meddelat valberedningen att jag inte längre kvarstår som kandidat.
Regeringens politik leder till ökade klyftor, ökad otrygghet, försämringar i välfärden och en tudelning av arbetsmarknaden. Det är en politik som konsekvent missgynnar kvinnor som grupp. Det är hög tid för en utmanande oppositionspolitik som kan pressa regeringen i jämställdhetsfrågorna och visa att socialdemokratin är ett modernt och modigt feministiskt parti. Jag är vårt partis gruppledare i arbetsmarknadsutskottet, där jämställdhetspolitiken hör hemma i riksdagen, och därmed ansvarig för att leda och utveckla partiets jämställdhetspolitik. En stor utmaning!
Jag kommer att fokusera de tio frågeställningar som tog upp i en debattartikel i DN för några veckor sedan. Det handlar om kvinnors löner och villkor i arbetslivet, glastaket och kvinnors möjligheter att nå höga positioner, jämställd föräldraförsäkring, rätten att definiera vår sexualitet och bestämma över våra kroppar samt den viktiga frågan om hur välfärden skall säkras och utvecklas, hur våra gemensamma resurser skall användas jämställt. Du kan ta del av hela artikeln här.
Jag ser fram emot att i det arbetet få samarbeta med S-kvinnors ordförande och med många andra starka och kunniga s-kvinnor.


No comments:

Post a Comment