31 July 2011

Jobba 75% i anpassat arbete eller 100% arbetslös?

Under Almedalsveckan deltog jag i en debatt som anordnades av LO-TCO-rättsskydd och handlade om arbetslinjen. Sju partier deltog och till grund för debatten fanns tre autentiska fall. Ett av dem handlade om kokerskan Eva:
Eva född 1954 har lång erfarenhet av arbete som kokerska. Har arbetat med tillagning av ekologisk mat från grunden på en skola sedan 1985. Byggt upp köket och det arbetssätt som används idag.

Hon är överviktsopererad två gånger och gjorde en förnyad operation 2007 där livshotande komplikationer tillstötte. Hon opererades i oktober 2009 med höftledsplastik på grund av höftledsartros. Hon har även diabetes, inklämning av senor i en axel och besvär svullnad i ben som medför att sittande arbete inte är lämpligt. Hon går regelbundet på vattengymnastik.
Eva har varit omväxlande helt och partiellt sjukskriven de senaste åren, men har efter anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna kunnat återgå i arbete på 75 % som kokerska på skolan. Försök har gjorts med arbetsträning på heltid men detta har inte fungerat.
Arbetsterapeut vid Arbetsförmedlingen Rehab samt AF:s handläggare gör bedömningen Eva har ett arbetsutbud om 75 % efter den arbetsprövning och utredning som man företagit. Man bedömer att hennes arbetsplats och arbetsuppgifter anpassats till hennes funktionshinder och att den är lämplig för henne. Andra arbetsuppgifter är inte aktuella då hon behöver ett varierat arbete, varken stillasittande eller ett stående arbete. Man bedömer att det är arbetstiden som är den betydande faktorn.
Eva utförsäkrades vid årsskiftet 2009/10 och hänvisades till arbetslivsintroduktion. Försäkringskassan bedömer att Eva inte har rätt till sjukpenning. Man anger att man beaktat omständigheterna som angivits ovan men att det inte bevisar att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel sett i förhållande till lämpligt fysiskt lättare icke höftbelastande arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Regeringen vill alltså att Eva skall säga upp sig från sin anpassade 75%-tjänst för att istället bli heltidsarbetslös. Detta är ingen arbetslinje - det är en fattigdomslinje! Regeringens utförsäkringar av sjuka människor leder till att människor blir fattigare (i Evas fall handlar det om att leva på 75% lön eller att leva på a-kassa), inte att de får möjlighet att arbeta mer.

Vi socialdemokrater får inte acceptera regeringens nyspråk. Arbetslinjen är en socialdemokratisk idé som bygger på starka trygghetssytem som man kvalificerar sig för genom arbete, aktiv arbetsmarknadspolitk, effektiv sjukvård och rehabilitering, ett arbetsliv som inte sliter ut människor och en tilltro till varje människas potential och förmåga. Regeringens politik är en fattigdomslinje vars syfte är att bidra till att pressa ned den s.k. reservationslönen på arbetsmarknaden.

No comments:

Post a Comment