28 July 2011

Facklig seger på IKEA-fabrik

I USA råder den märkliga ordningen att facket inte har självklar rätt att komma in på en arbetsplats. På den IKEA-ägda fabriken Swedwood i Danville har facket i tre års tid försökt att få komma in på arbetsplatsen men motarbetats av ledningen. Swedwoods huvudkontor ligger i Ängelholm och där är man självklart ansvarig för agerandet från ledningen i den amerikanska fabriken. Anställda på fabriken har med löfte om anonymitet vågat berätta om rädslan för att bli av med jobbet om det skulle komma fram att de haft kontakt med facket. De har berättat om en arbetsledning som sprider en antifacklig atmosfär, om avsked för småförseelser och om beordrad övertid just när de kliver av sitt skift. Det är ett oblygt maktspråk från IKEA som rimmar illa med den policy man vill marknadsföra hemma i Sverige.
Per-Olof Sjöö, ordförande för fackförbundet GS, ställde i en debattartikel nyligen den relevanta frågan: Är detta den nya Ikea-andan? I Ikea:s katalog 2011 står det bland annat att läsa, ”En viktig del är att arbeta aktivt med miljö och socialt ansvar. För oss är goda arbetsförhållanden en förutsättning för att göra goda affärer”
För att i USA kunna hävda rätten att organisera sig och teckna kollektivavtal krävs att en majoritet av de anställda på arbetsplatsen aktivt röstar för detta. Igår röstade man på Swedwood-fabriken i Danville. En stor majoritet - hela 77% - röstade för organisering!
En viktig seger för arbetarna på Swedwood-fabriken som nu har möjlighet att ta kamp för arbetsmiljö, rimiga anställningsvillkor och lön. Något som borde vara en självklar rättighet på varje arbetsplats. Men också en viktig seger för internationell facklig solidaritet. Viktigare idag än någonsin!

No comments:

Post a Comment