13 June 2011

Utan granskning fortsätter fusket

Sverige skall vara ett öppet land som skall välkomna nya medborgare men även människor från andra länder som tillfälligt väljer att bidra med sitt arbete och sin kompetens hos oss. Rörlighet över gränserna är positivt i sig och vi har mycket att vinna på att fler människor får möjlighet att komma som arbetskraftsinvandrare till vårt land.
För en arbetsgivare som vill rekrytera personal från ett land utanför EU är det numera väldigt enkelt. Det räcker att skicka en ansökan till Migrationsverket tillsammans med inforamtion om de villkor som utlovas när det gäller lön och andra anställningsvillkor. Facket har möjlighet att yttra sig över de utlovade villkoren. De fackliga organisationerna vittnar om att det är överraskande lätt att få till stånd lönehöjningar och andra förbättringar för att nå upp till kollektivavtalsnivå. Att fackets krav möter överraskande svagt motstånd beror dessvärre på att jobberbjudandets villkor inte på något sätt är bindande.
När arbetstillståndet väl är beviljat kan arbetsgivaren avtala om helt andra löne- och antsällningsvillkor. Oseriösa aktörer har också mycket riktigt satt i system att dels avtala om väsentligt sämre villkor än de som låg till grund för Migrationsverkets positiva beslut och dessutom är det inte ovanligt att den lön som faktiskt betalas ut till den anställde är ännu lägre. Om han eller hon klagar så väntar utvisning ur landet eftersom uppehållstillståndet är knutet till anställningen.
Detta är naturligtvis en helt absurd ordning som leder både till lönedumpning, utnytjande av människor och osund konkurrens där seriösa företag missgynnas.
En organisation som har protesterat är Sveriges Ingenjörer som väljer att säga upp sitt samarbete med Migrationsverket eftersom myndigheten inte kontrollerar vilka löne- och anställningsvillkor som faktiskt gäller för den invandrade anställde.
Idag i SvD svarar Migrationsverkets duglige generaldirektör Dan Eliasson att det faktiskt inte är Migrationsverketes fel att regering och riksdag stiftat en lag som förbjuder Migrationsverket att granska anställningskontrakten i efterhand. Han har naturligtvis alldeles rätt. Det är mot regeringen och mot Tobias Billström som ilskan och kraven skall riktas:
* gör jobberbjudanet juridiskt bindande
* ge Migrationsverket i uppdrag att, gärna i samarbete med Skatteverket, granska vilka löne- och anställningsvillkor som faktist gäller för den migrerade arbetskraften
* inför en vandelsprövning som hindrar oseriösa och kriminella företag att beviljas arbetstillstånd.

Regeringens ovilja att ta itu med avarterna, fusket och utnyttjandet av människor gör att det ligger nära till hands att misstänka att den egentliga avsikten med den nya lagstiftningen inte varit att underlätta arbetskraftsinvandring utan att bidra till en lönepress nedåt på arbetsmarknaden.

1 comment:

  1. Det finns en annan sida som ingen vill ta upp. Människosmugglare har fått en gräddfil. Det hela är väldigt enkelt först startar man ett bolag, t.ex. en städfirma. Steg två är att ansöka hos migrationsverket om att anställa ett antal lokalvårdare. Steg tre: Ta en lämplig summa från människor som vill komma hit och skriv avtal med avtalsenlig lön. Steg fyra, när dom du har anställt i ditt bolag har fått sina arbets och uppehållstillstånd lägger du ner bolaget.
    Nu kan dom komma till Sverige och jobba svart här, ansöka om asyl eller resa vidare till något annat EU-land.

    ReplyDelete