30 May 2011

(s)-politik fungerar!

Trots en god ekonomisk utveckling har arbetslösheten tillåtits bita sig fast. Nu är var tredje arbetslös långtidsarbetslös. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa. På grund av att de arbetslösa saknar den kompetens som företagen efterfrågar, får de inte de jobb som växer fram i dagsläget. I nuläget karaktäriseras svensk arbetsmarknad av en oförmåga att matcha lediga jobb med arbetssökande som har rätt kompetens. Bakgrunden är att regeringens arbetsmarknadspolitik har misslyckats. Kombinationen av hög arbetslöshet och många obesatta jobb är unikt hög just nu.

Regeringen har konsekvent sagt nej till utbildningslinjen i jobbpolitiken. Arbetslösa ges idag inte möjligheter att få den kunskap som krävs för att kunna matchas mot de lediga jobb som nu skapas. Tre av fyra platser inom arbetsmarknadsutbildningen har tagits bort. Inom vuxenutbildningen har var femte utbildningsplats tagits bort.
 
Nu visar även regeringens eget expertorgan IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) att regeringen valt fel väg inom arbetsmarknadspolitiken genom att konsekvent säga nej till de åtgärder som på riktigt kan ge arbetslösa jobb.
 
IFAU visar att arbetsmarknadsutbildningarna oftare leder till jobb idag jämfört med 1990-talet. Regeringens prat om att arbetsmarknadsutbildningar inte fungerar saknar alltså grund. Rapportförfattaren Anders Forslund menar att det beror både på välmotiverade deltagare och på förändringar i själva utbildningen som gör att arbetsmarknadsutbildningarna fungerar så pass bra idag. Volymen av arbetsmarknadsutbildningar är nu nere på historiskt låga 3 800 platser. Det är rent slöseri med resurser att låta människor med fel kompetens gå arbetslösa samtidigt som företagen ropar efter utbildad arbetskraft inom allt fler områden. Regeringens ovilja att rusta de arbetslösa för att kunna ta de jobb som nu skapas riskerar att betalas av oss alla med höjda räntor.
 
IFAU:s rapport visar dessutom att arbetsförmedlarnas arbete är viktigt. Regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare som kan ge kvalificerat stöd och rådgivning är ett effektivt sätt att få arbetslösa tillbaks i arbete. Regeringen och Arbetsförmedlingens ledning har gjort att arbetsförmedlarna idag får ägna allt mer tid till kontroll och administration och inte längre har tid att ägna sig åt sitt egentliga uppdrag - att hjälpa de arbetslösa till jobb.
 
Dessutom ifrågasätter IFAU vitsen med Fas 3. Man menar att det möjligen kan fungera som ett hot för den som själv kan ta och få ett arbete på arbetsmarknaden. Men för den som verkligen har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden fungerar det inte. Rapportförfattaren Anders Forslund säger att de bara riskerar att bli kvar i fas 3 utan möjlighet att ta sig ur. "De hittar troligtvis inte jobb fortare för att man konfiskerar deras fritid".
 
Istället pekar IFAU på att subventionerade anställningar är ett bra och effektivt sätt för den arbetslöse att få arbete, bättre än att söka arbete som öppet arbetslös.
 
Regeringens egen myndighet pekar alltså ut satsningar på arbetsmarknadsutbildning, mer tid för arbetsförmedlarna att arbeta aktivt med de arbetssökande och subventionerade anställningar som t ex Plusjobb som de vägar som effektivt kan hjälpa arbetslösa till arbete. Detta är precis vad vi socialdemokrater föreslagit i arbetsmarknadspolitiken och som regeringen om och om igen avvisar. Regeringens ideologiska övertygelse om att lägre löner är enda vägen får nu mothugg även av IFAU. När skall Hillevi Engström lyssna?

2 comments:

 1. Hej Ylva!

  Jag tror inte att Hillevi Engström är någon annan minister i Alliansen är mottaglig för kritik. De är så ideologiskt förblindade att de inte kan se något utanför denna inskränkta bild. Det säger ju sig självt att människor behöver utbildning för att få den kompetens som behövs för att bli anställningsbara.

  Samhällsförändringar och strukturförändringar kommer med jämna mellanrum, och därför är det viktigt att så fort en person riskerar att bli arbetslös eller blir arbetslös ...så får han/hon professionell hjälp att hitta ett nytt jobb där man tar tillvara individens kunskaper och kompetens. Här fungerar inte Arbetsförmedlingen eller de kompletterande aktörerna idag.

  Eftersom Arbetsförmedlingen inte ger den service som man som arbetssökande kan förvänta sig vad gäller information om var de nya jobben kommer så har jag skapat en ny grupp på Facebook som heter "Here you can find the new jobs". Den innehåller alla relevant länkar till var de nya jobben kommer. Där finns information på både svenska och engelska. Här hittar man information från både Sverige och andra länder, och här finns tex också information om skatteregler osv för våra nordiska grannländer.

  Jag tror nämligen på varje enskild människa, och inget känns viktigare än att hjälpa människor att hitta nya relevanta/lämpliga jobb. Dvs, riktiga jobb med riktiga löner.

  Mvh

  Mikael

  ReplyDelete
 2. Mycket bra skrivet Ylva. Du är en klok kvinna som jag gillar skarpt, och jag håller med i det du skriver ovan.
  För mig fungerade arbetsmarknadsutbildning 1990 då jag gick utbildning till vårdbiträde (via AMS)som ledde till jobb under många år.
  Tyvärr behöver jag omskola mig då jag ej kan arbeta inom vården längre, men det är bom stopp - trots att jag är mycket bildbar och har höga betyg, men tyvärr studieskulder jag ej kan betala som sätter käppar i hjulet tillsammans med den hemska arbetsmarknadspolitik som nu råder.
  Jag befinner mig i fas 3 nu och har aldrig varit med om något så hemskt som detta.
  Nu håller jag mina tummar för att det skall bli ett stopp på denna fas 3 cirkus :-(

  ReplyDelete