16 April 2011

Stoppa huliganerna vid entrén

Fotboll är fest, förväntan, starka känslor, glädje, ilska, kärlek till laget och ibland stor sorg. För många av oss är det just möjligheten att uppleva starka känslor tillsammans som gör att matchen upplevs så mycket mer intensivt och liksom större när man står tillsammans i klacken och sjunger. Tyvärr har det nu snarare blivit regel än undantag att det visar sig finnas rötägg i klacken som förstör upplevelsen för oss andra, som ofta även stoppar eller försenar matchen och som dessutom tillgriper våld. Detta är helt oacceptabelt! Det måste vara en huvuduppgift för alla oss som älskar fotboll att ta itu med detta stora problem som förstör för så många.
Jag vill inte se en utveckling där klackarna försvinner eller hänvisas till en djurliknande tillvaro i bur. Fansen och fanskulturen är en väsentlig del av fotbollsupplevelsen som skall värnas, inte föraktas. Men våldsverkarna och rötäggen måste bort. Det är helt nödvändigt och ett stort ansvar för klubbarna.
För att det skall bli möjligt måste klubbarna kunna stoppa kända våldsverkare i entrén så att de aldrig kommer in på arenan. Därför måste klubbarna, enligt min mening, omedelbart få möjlighet att fotoregistrera de personer som fått tillträdesförbud till lagets matcher. Personuppgiftslagen (PUL) innehåller stränga regler mot att registrera personuppgifter. Men utan möjlighet att fotoregistrera dessa personer är lagen om tillträdesförbud helt tandlös.
Djurgården Fotboll har nu ansökt hos Datainspektionen om att få fotoregistrera personer med tillträdesförbud men även andra som tidigare gjort sig skyldiga till dumheter och som utreds för avstängning. Låt oss hoppas att DI nu snabbt beviljar undantag från PUL och gör detta möjligt. Då bör de andra storklubbarna snarast lämna in likalydande ansökningar.
Om Datainspektionen kommer fram till att lagen förhindrar den möjligheten måste lagen omedelbart ändras. Bra fotboll är starka känslor. Men ingen skall behöva uppleva att rädsla för våld eller bråk skall vara en av de känslorna.

No comments:

Post a Comment