10 April 2011

Orimliga krav på kvinnors liv och kroppar

Vad är det som händer med kvinnorollen? Jag har en obehaglig känsla av att vår kamp för att kvinnor inte skall begränsas av att tvingas välja bort viktiga delar av sitt liv har resulterat i att väldigt många kvinnor känner att de måste lyckas med allt. Katrine Kielos formulerade det såhär: ”En hel generation kvinnor verkar ha tolkat de käcka utropen om att du kan bli vadsomhelst, till att du måste vara allt. Annars är du värdelös.”

Är det så att många kvinnor idag känner en press att vara framgångsrika i yrkeslivet, ha flera barn, ägna mycket tid åt barnens fritidsaktiviteter, ha ett vackert och välstädat hem, ha ett rikt umgänge och delta i kulturlivet, ha en vältränad kropp, hämta tidigt på dagis, vara engagerad i både samhällsliv och föräldraförening samt tjäna mycket pengar? Jag är rädd för det. Och att många själva tar på sig ”skulden” för detta – man har ju valt själv gudbevars.
Men det är faktiskt inte möjligt att lyckas med allt. Livet ska självklart kunna innehålla många olika delar samtidigt, ingen skall behöva avstå familj för arbetets skull eller avstå samhällsengagemang för barnens skull. Men det är orimligt att tro att man kan vara framgångsrik i precis alla avseenden precis samtidigt. Orimliga krav och förväntningar leder till att man riskerar att leva ett liv som ständigt misslyckad.

Jag kan inte låta bli att dra en parallell till de orimliga utseendekrav som kvinnor förväntas förhålla sig till. Många förstår säkert att orimliga krav på hur smal och perfekt kvinnokroppen bör vara gör att många kvinnor riskerar leva med bördan av att underkänna sitt eget utseende. Nu tycks samma orimliga krav på hur man skall leva sitt liv göra att många kvinnor riskerar leva med bördan av att underkänna utformningen av sina egna liv.

Det är dags att vi börjar tala om de outtalade men starka normativa krav som pressar många kvinnor idag men som nästa uteslutande betraktas som ett privat problem, trots att kvinnor har hög sjukfrånvaro och att unga kvinnor har växande problem med psykisk ohälsa. Det privata är politiskt!

No comments:

Post a Comment