03 March 2011

Regeringen har noll koll på arbetsmarknadspolitiken

Trots en bred uppgång på arbetsmarknaden och många nya jobb så är arbetslösheten fortsatt hög och långtidsarbetslösheten biter sig fast. De långtidsarbetslösa i Fas 3 beröknas öka dramatiskt fram till 2014, trots uppgången. Samtidigt har allt fler företag svårt att få tag i personal med rätt kompetens. Arbetsmarknadspolitikens huvuduppgift, att göra så att de arbetslösa kan ta de lediga jobben, har falerat.
En viktig orsak är att regeringen skurit ned på utbildningsinsatserna och istället hänvisar långtidsarbetslösa till passivitet i de s.k. garatierna där dagarna tickar iväg mot Fas 3.
Regeringen har i flera år satsat mångmiljardbelopp på s.k. jobbcoacher utan att bry sig om att följa upp resultatet. Kritiken har varit hård när det visat sig att en del av coachverksamheten varit rena geschäftet med healing och magiska magneter men regeringen har fortsatt den ensidiga satsningen på coacher. Nu visar det sig att de arbetslösa som gått hos en jobbcoach inte får jobb i högre utsträckning än de arbetslösa som inte gått hos en jobbcoach.
Med anledning av misslyckandet med arbetsmarkandspolitiken har vi socialdemokrater begärt en s.k. aktuell debatt i riksdagen. Det finns mycket som regeringen bör svara på:
* Är det försvarbart att fortsätta satsa mångmiljrdbelopp på en coachverksamhet som inte leder till jobb?
* Varför skall de rekordmånga deltagarna i Fas 3 förvägras möjligheten till utbildning och/eller stöd från arbetsförmedlingen? Fas 3 har blivit en återvändsgränd.
* Hur skall rena skojarföretag stoppas från att utnyttja långtidsarbetslösa i Fas 3 som gratis arbetskraft?
* Hur skall de växande företagen få tag i arbetskraft med rätt kompetens?
* Arbetsförmedlingens personal går på knäna och hinner inte ge rätt stöd till de arbetslösa samtidigt som arbetsmiljön kritiserats. Vad tänker regeringen göra för att Arbetsförmedlingens personal skall kunna ge de arbetslösa relevant stöd?
* När tänker regeringen ta ansvar för arbetsmarknadspolitiken?

1 comment:

  1. Lyssna på Anders Borg! Sverige går ju så in i helvetes bra nu?? Det går så bra så han kan tänka sig klämma in ett jobbskatteavdrag till!! Jo det kallas Arbetsmarknadspolitik!!! Jo det är svältlönernas tidevarv nu!!

    ReplyDelete