05 March 2011

Rättigheter och människovärde

Häromdagen presenterade regeringen och miljöpartiet en uppgörelse om migrationspolitiken som i allt väsentligt innehöll politik som vi socialdemokrater står för som t ex rätt till vård också för papperslösa invandrare och rätt för alla barn att gå i skolan. Men när statsministern fick frågan om varför vi socialdemokrater inte blivit inbjudna till några samtal påstod han att socialdemokraterna är motståndare till arbetskraftsinvandring. Det är helt fel och det vet Fredrik Reinfeldt.
Det är bra med arbetskraftsinvandring, det är välkommet med fler människor i Sverige. Men det måste finnas regeler som säkerställer att människor inte utnyttjas med slavkontrakt.
I dagens DN rapporteras om Hotell- och Restaurangfackets besök hos 54 restauranger som Migrationsverket beviljat arbetstillstånd. Hos 33 av dem fann man allvarliga lag- eller avtalsbrott. Vanligt är att arbetsgivaren har uppgett en lön till Migrationsverket, en annan (lägre) lön i anställningskontraktet och att den lön som faktiskt betalas ut är mycket lägre. Det är möjligt att utnyttja människor på detta sätt just för att de inte har några rättigheter. Om de klagar blir de utvisade. Detta är helt oacceptabelt. Främst av etiska skäl, varje människa skall ha lika rättigheter, men också för att det leder till lönedumpning i hela branscher och en osund konkurrens som drabbar seriösa företag.
Missförhållanden går att åtgärda, men då krävs det att regeringen agerar. HRF ställer några enkla krav:
* Det anställningsavtal som arbetsgivaren lämnar till Migrationsverket måste vara bindande, det skall inte gå att skriva ett anställnigskontrakt med helt andra (sämre) villkor.
* Migrationsverket måste ges ett tydligt uppdrag att följa upp de arbetstillstånd myndigheten beviljat. Tydliga sanktionsmöjligheter måste införas.
* Anställda som kliver fram och söker hjälp skall inte riskera utvisning.

No comments:

Post a Comment