13 March 2011

Debatt om arbetsmarknadspolitiken

Just nu är det en stark tillväxt av nya jobb i Sverige. Det är en bred uppgång på arbetsmarknaden och tiotusentals nya jobb växer fram. Det är en mycket positiv utveckling, även om det fortfarande är långt kvar innan arbetslösheten är nere på den nivå den var innan den borgerliga regeringen vann 2006. Trots denna starka uppgång på arbetsmarknaden så biter sig långtidsarbetslösheten fast, var tredje arbetslös är långtidsarbetslös. Antalet långtidsarbetslösa i den s.k. Jobb- och utvecklingsgarantin (JUG) fortsätter att växa. Antalet arbetslösa som hänvisas till att jobba gratis i Fas 3 ökar dramatiskt och enligt Arbetsförmedlingen kommer Fas 3 att fortsätta att växa både i år, nästa år, året därefter och även 2014. Trots att arbetsmarknaden går så bra. Det är verkligen bekymmersamt.
Samtidigt uppger vart femte företag att de har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

Det är just detta som är arbetsmarknadspolitiken uppgift: att hjälpa de arbetslösa så att de kan ta de lediga jobb som skapas och att hjälpa arbetsgivarna att få tag i den personal de behöver. Och det är just här som regeringens politik har misslyckats.

Arbetsmarknadsministern brukar skryta med att regeringen spenderar 69 miljarder kr på arbetsmarknadspolitiken. Det är hög tid att granska hur dessa pengar används. Problemen och skandalerna är många:

Arbetslösa som hänvisas till healing, kristallterapi och diffusa terapiformer som ”jobbcoachning”. Människor i fas 3 som utnyttjas som gratis arbetskraft eller bara passivt får sitta av tiden medan arbetsgivaren håvar in 5 000 kr i månaden. Unga funktionshindrade som förtidspensioneras har ökat med 100%. Anställda på arbetsförmedlingen protesterar mot orimliga arbetsförhållanden som förhindrar dem från att göra ett bra jobb. Nystartsjobb som utnyttjas för att ge subventioner till företag där personerna redan är anställda. Det har visat sig att arbetslösa som gått till en jobbcoach inte har fått jobb i större utsträckning än de som inte har gjort det, snarare är resultaten sämre för dem som blivit jobbcoachade. Och listan kan göras längre.

Arbetsmarknadsministern har noll koll och noll kontroll. Om detta hade skett i ett privat företag hade hon fått kicken. Regeringen tycks tro att arbetslöshet är ett karaktärsfel hos de arbetslösa som kan coachas bort – inte ett samhällsproblem som kräver politiska insatser för att hanteras.

I fredags anordnades, på socialdemokraternas begäran, en särkskild debatt i riksdagen om den havererade arbetsmarknadspolitiken. Du kan ta del av hela debatten här: http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1111103110077221312

Den socialdemokratiska jobbpolitiken har tre prioriteringar: utbildning, utbildning och utbildning.

Vi socialdemokrater kräver:
• Investera i utbildning
• Ändra reglerna så att det blir tillåtet att studera när man är i Fas 3
• Stoppa utnyttjandet av nystartsjobb för dem som redan är anställda.
• Kontrollera och certifiera jobbcoacherna för at sätta stopp för geschäft.
• Kontrollera Fas 3-anordnare innan de anlitas.
• Ge arbetsförmedlingen resurser så att de anställda kan göra ett bra jobb.
• Ersätt Fas 3 med Plusjobb och utbildningsvikariat som ger riktig lön och avtalsenliga villkor.

No comments:

Post a Comment