05 February 2011

Unga utanför

Alarmerande många unga finns varken i jobb eller studier. SCB har i samarbete med Temagruppen Unga i arbetlivet presenterat nya siffror som visar att antalet unga i åldern 16-25 som varken studerar eller arbetar ökade från 85 000 till 102 000 personer från 2007 till 2008. Även ungdomskullarna har ökat men trots detta har andelen unga som varken studerar eller arbetar ökat. Många finns naturligtvis hos arbetsförmedlingen eller är föräldralediga eller sjuka. Men många gör "ingenting", dvs hamnar i kolumnen "okänd aktivitet". Bland de yngre, 16-19 år är det 63% av dem som varken studerar eller arbetar som kommunen inte vet vad de gör, trots att kommunen har ett lagstadgat uppföljningsansvar.
Det här är oroande. Vi vet inte vad dessa unga gör men jag kan inte låta bli att misstänka att här finns många unga som har hamnat snett i ett tidigt skede, som sitter hemma med psykisk ohälsa, har allvarliga sociala problem eller ägnar sig åt kriminalitet. Det är helt oacceptabelt att kommunerna inte tar sitt uppföljningsansvar på större allvar.
Vi vet bara alltför väl hur dålig prognosen är för de ungdomar som inte klarar gymnasiet, det finns inget försvar för att släppa ansvaret för den växande grupp tonåringar som gör "ingenting". Att satsa på våra ungdomar är en god investering, att satsa på de unga som riskerar att hamna snett är bokstavligen livsviktigt.

No comments:

Post a Comment