05 February 2011

Nära-jobbet-upplevelse?

Arbetsförmedlingens chef Angeles Bermudez-Svankvist har nu sagt att hon vill att arbetslösa skall få en nära-jobbet-upplevelse. Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta.
Den som har oturen att bli arbetslös är ingen särskild sorts människa som skall ges upplevelser av halvreligiös karaktär av Arbetsförmedlingen. Den som blir arbetslös skall ha rätt till stöd och hjälp för att söka och finna nytt jobb. Man ska ha möjlighet till utbildning, validering, praktik och andra aktiva insatser som innbär att individen kan stärka sin ställning och få möjlighet att söka fler jobb på arbetsmarknaden.
Bermudez-Svankvist är tydligen helt nöjd med att bara 4% av de 90 000 långtidsarbetslösa i den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin får möjlighet till utbildning eller praktik. Hon verkar tro att ett huvudproblem är de arbetslösas bristande upplevelser!
Det kanske är därför hon är så positiv till Fas 3 trots att det är en hopplös återvändsgränd som inte leder till jobb.
I Fas 3 skall arbetslösa jobba gratis hos en arbetsgivare utan antällningskontrakt och utan möjlighet till vidare utveckling. Åtskilliga människor vittnar om hur de utför ordinarie arbete utan slut inom Fas 3, hur de betraktas som en andra klassens medborgare som inte ges möjlighet att komma tillbaks till den ordinarie arbetsmarknaden. Bermudez-Svankvists uttalande om nära-jobbet-upplevelser representerar en föraktfull syn på arbetslösa människor och deras kapacitet.
Det krävs en ny politik som tar människor på allvar och som vill investera i människor.

2 comments:

  1. Samma här jag vet inte om jag ska gråta eller skratta. Kram Cecilia

    ReplyDelete
  2. nära-jobbet-upplevelse?? Jag tycker det låter mer som en NÄRA DÖDEN UPPLEVELSE!!

    ReplyDelete