26 January 2011

Vilken planet kommer stockholmsmoderaterna från?

Det är lätt att enas kring vikten av att barn och ungdomar regelbundet är fysiskt aktiva och ingår i en social gemenskap. Men när det kommer till kritan så tycker moderaterna inte att det är politikens uppgift att skapa förutsättnigar för detta. Talet om "välfärdens kärna" innebär att viktiga delar av välfärden, som barn- och ungdomsidrotten, inte hör till den välfärd som skall värnas.

Stockholms kommun ger idag rekordlågt stöd till ungdomsidrotten. Hela Stockholms län ligger lågt i jämförelse med andra delar av landet och minst pengar satsar Stockholms kommun. SvD har uppmärksammat detta i tidningen och gjort en bra grafisk beskrivning som du kan se här: http://www.svd.se/sportspel/nyheter/sa-manga-kronor-satsar-kommunerna-per-invanare_5893615.svd?service=graphic
Stockholm satsar idag 32 kr per invånare på föreningslivet medan t ex Tyresö satsar 126 kr. Och nu vill alltså moderaterna skära ned ytterligare. Dagens 40 miljoner kr skall minskas med 5 miljoner kr. Av de 40 miljonerna är ca 20 miljoner redan låsta i sådana kostnader som inte går att påverka så det handlar alltså om att av de rörliga medlen på 20 miljoner kr så skall 25% bort. 5 miljoner kr är mycket pengar för föreningslivet men felärkningspengar i miljard-budgeten för Stockholms stad.

Det mest anmärkningsvära är att det ansvariga borgarrådet, Regina Kevius (M), säger att idrottsföreningarna inte bara "skall luta sig tillbaka och ta emot kommunala bidrag" utan nu börja jobba och skaffa sponsorer, något hon tror blir enkelt nu med en uppåtgående konjunktur. Vilken planet kommer hon ifrån?

Jag har ägnat en stor del av mitt vuxna liv åt att koka kaffe, bre mackor, baka, koka korv, sälja, bära, hämta, tvätta, köra, planera, lagleda, ragga sponsorer till träningsoveraller, bära bollar, baka mera och mycket mer för att mina barn skall kunna spela fotboll. Föräldrar gör redan massor för att se till att det finns pengar till cuper och träningsläger och fotbollar till laget. För att inte tala om de föräldrar som ställer upp som tränar, kassör och lagledare för att göra det möjligt för stockholms barn och ungdomar att idrott. "Inte luta sig tillbaka och ta emot kommunala bidrag"????? Att hon inte skäms!
Sänkta bidrag till föreningslivet innebär att föreningarna antingen kraftig måste höja avgifterna - något som självklart leder till att färre barn och unga har möjlighete att delta - eller rejält öka kraven på insatser från föräldrarna när det gäller att sälja bingolotter och andra insatser, något som också kommer att göra att en del hel enkelt inte klarar de högre kraven. Livspusslet för famljer med flera idrottande barn är redan hårt pressat!
Kom ut i verkligheten, Kevius!

Igår ställde jag en interpellation till idrottsministern om nedskärningarna för barn- och ungdomsidrotten i Stockholm. Du kan läsa interpellationen här.

2 comments:

 1. Nu Ylva är Barnfattigdomen på tapeten! Så nu får du inte va sämre än miljöpartiet, utan skriva en artikel om det omgående.... Slöa inte till nu??

  ReplyDelete
 2. Hej Ylva!
  Toppen att du reagerat mot neddragningarna för föreningslivet i Stockholms stad. Men glöm inte att det är alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som drabbas. Faktum är att 40 % av de föreningar som får föreningsstöd i Stockholm räknas inte som idrottsföreningar. Ett faktum som inte syns så ofta i debatten.

  Carolina Westin, utredare Stockholms ungdom
  www.stockholmsungdom.se

  ReplyDelete